2012-07-28, 23:41
 
Medlem
Yoga-Millans avatar
Här kommer ljudupptagningarna
Någon som vill ladda upp filerna på soundcloud för direktlyssning? Behövs det?


http://minfil.se/Y3z0X5afb3 Adv. UK /Vittne A Bj*rkh*m (Leverantör Biltema/färgen)
http://minfil.se/Zfz3Xfabbe Åkl / Vittne A W*llm*rk (fynd av pulka)
http://minfil.se/af07X7adb0 Åkl Vittne Bj*rn L*ttk* (besiktningsman Trygg Hansa)
http://minfil.se/b90dX5a5ba Åkl Vittne B* And*rss*n (Kriminaltekniker orsak brand)
http://minfil.se/c80dX2a9ba Åkl Vittne G*br*el Th*l**s (Väktare vid grannhuset)
http://minfil.se/d307X2a3b3 Åkl Vittne H*k*n B*rgm*n (bilköparen, annons blocket)
http://minfil.se/e306X9a7bb Åkl Vittne J*h*nn* Bj*rnf*t (utlåtande brandingenjör)
http://minfil.se/f10eX3a8bc Adv UK Vittne J*h*nn* Sch**b (från flygtur t Umeå)
http://minfil.se/g506X9adb7 Åkl Vittne K*rt H*ml*n (materialförv. V*kt*r H*nss*n bygg AB)
http://minfil.se/h905X9a2b8 Åkl Vittne L*rs Br*ms (Polis ansvarig insatts vid gripande)
http://minfil.se/ic0aXeafb7 Åkl Vittne L*rs Öhm*n (Stadsbyggnadskontoret)
http://minfil.se/j505X7abbd Åkl Tilltalad M*gn*s L*ndb*rg
http://minfil.se/k902X2a1b8 Åkl Tilltalad M*gn*s L*ndb*rg
http://minfil.se/ld0eX7aeb2 Åkl Tilltalad M*gn*s L*ndb*rg (maskiner inköp)
http://minfil.se/ma0dXaa2bb Åkl Tilltalad M*gn*s L*ndb*rg (Bedrägeri)
http://minfil.se/n205X2a3b3 Åkl Vittne P*r L*ndm*n (fastighetsmäklaren)
http://minfil.se/o205X4acb1 Åkl/adv Vittne P*t*r And*rss*n (Bedrägeri)
http://minfil.se/p50bX6aab5 Åkl Vittne P*t*r N*lss*n (Bedrägeri (försäkringsbolag bilbrand)
http://minfil.se/qc00X3a5b1 Åkl Vittne St*f*n S*nd*r (foreseeker)
http://minfil.se/r90eXba8b3 Adv.Ulf Kl*m*ntss*n
http://minfil.se/s001X6a9ba Åklagaren
__________________
Senast redigerad av Yoga-Millan 2012-07-28 kl. 23:53.
Citera