2012-05-25, 21:22
 
Medlem
Jag snusar Granit Portion och jag har vid tre tillfällen mailet och klagat..

1. Flera av påsarna hade gått sönder så det var lössnus i dosan
2. Låg en skruv (!) i en dosa
3. Flera påsar var tomma

Har vid alla tillfällen fått ersättning, en stock i fall 1 och 2, och 6 dosor i fall 3
Citera