2012-04-02, 11:30
 
Medlem
trenterxs avatar
Citat:
Ursprungligen postat av glugg
....
Det tyder ju i så fall på att CB har gjort ändringar utan att konsultera SW. Hur kan han på eget bevåg "komplettera" ett protokoll från ett förhör som inte finns inspelat och som han inte närvarade vid? Jag har svårt att tro att detta är korrekt agerande.


Från Moloks föredömliga sammanställning ovan ser vi att Mats Gehlin skickar förhöret med SW till Claes Borgström den 24 augusti. Det gör han säkert därför att Claes Borgström kontaktar honom och säger att han kommer att företräda SW.

Samtidigt har Eva Finne bett Mats Gehlin att inte vidta några fler utredningsåtgärder- vilket Gehlin klagar över i en av kvällstidningarna. Gehlin (och Borgström?) jobbar ändå, mot Finnes instruktioner, på att få fram en kondom från SW.

Det mesta tyder på att CB och MG från den 23:e augusti jobbar ihop om att ändra Eva Finnes bedömning den 21 augusti (inget brott har begåtts) och beslut att lägga ner förundersökningen (den 25:e augusti).

Jag kan tänka mig att CB skriver in ändringar i SW:s förhör utan att hon godkänt exakt ordalydelse. De förändringar som Irmeli Krans sen tvingas att skriva in den 26:augusti, trots att hon då redan är avförd som förhörsledare.

Operationen lyckades. Marianne Ny tar upp fallet Wilen igen, med stöd av det ”förbättrade” förhörsprotokollet och med vetskap om att det finns ”kondombevis” inskickade till SKL.
Citera