2011-10-26, 11:45
 
Moderator
KiaWs avatar
Nu har visserligen jag inte modererat i den tråden på ett tag, men det är inte så att tråden ska behandla alla vinklar, vill man tex diskutera medias hantering av fallet görs det i Medier och journalistik, vill man diskutera de politiska spelen görs det i Politik osv.
Gränsen är inte alltid självklar, en diskussion kan tex starta med att målsägande har en agenda med anmälan och denna diskussion fördjupas och man hamnar i en diskussion om "#Prata om det". Denna fördjupning blev en egen tråd och ligger numera i Feminism och jämställdhet.

Flertalet andra diskussioner har fördjupats, men då det funnits trådar i andra forumsdelar som tagit upp eller berört dessa ämnen har inte diskussionerna brutits ut utan vi har valt att radera de inlägg som inte gjort återkoppling till själva brottsanklagelsen.

Dock ska sägas att det mycket väl kan ha varit så att enstaka inlägg kan ha blivit raderade pga missuppfattning, dock är det svårt att avgöra om inte användarna tar kontakt med oss och förklarar varför inlägget är viktigt för diskussionen.

Det är,precis som TS säger, många förgreningar men tråden i Aktuella brott och kriminalfall bör försöka hålla sig till själva brottsfallet ur krimvinkel så långt det går men av fallets natur har detta inneburit väldigt många yttre händelseförlopp som i sin tur angränsar till andra ämnesområden.

Det bästa är alltså att föra en dialog med moderatorerna om man inte förstår modereringen.
Citera