2011-07-20, 00:46
 
Medlem
Rektangels avatar
Per Albins tanke var densamma som Hitlers idé om Folkgemenskap, vilket egentligen är en idé från konvervatismen som övertogs av den svenska socialdemokratin och anledningen finner man i den länken du själv bifogade..

Citat:
Orsaken till att Per Albin Hansson valde ett begrepp från högern har varit ämne för olika tolkningar. Enligt Per Albin-biografen Anders Isaksson sökte han en "samlande metafor", och var "uppenbarligen väl medveten om potentialen i föreningen mellan hemmet, nationalismen och socialismen", och genom folkhemmet kunde han överbrygga klassidentiteten, till ett parti för fler klasser och "vidga väljarbasen".


En variant eller "kusin" till Hitlers nationalsocialsim vars rötter hurur från Bismarcks Preussen och socialkonservatismen för att integrera den alltmer betydelsefulla arbetarklassen i Preussen och förmå dem att känna gemenskap och lojalitet med densamma och förkasta marxistiska och kosmopolitiska internationella idéer som kommunism och det som senare blev trotskism.

Under Hitler infördes även semester för arbetare för första gången som gjorde att det tyska folket erövrades för nationalsocialismen.

Hitler var en karismatisk ledare som tack vare sin socialpolitik kunde uppnå en massanslutning bland tyskarna. Välfärdspolitiken ingick i nationalsocialismens biologiserade världsåskådning om en hierarkisk rasuppfattning även om detta inte allid nådde ner i folkdjupet. Något som inte stod i motsatsställning till en inre "egalitär" syn på tyskarnas egen folkgemenskap. Aggressiviteten riktade sig således utåt. För tyskarna själva - frånsett judarna, zigenarna och andra - rådde omsorgen om förbättrade levnadsomständigheter och en allmän av staten styrd välfärd. En del benämner tyska samhället under nazismen som en blandning av slaveri och statlig välfärdspolitik. För dessa två element är naturligtvis inte oförenliga. Således judars och zigenares utplåning gick bra ihop med höjandet av det tyska folkets materiella villkor.

En variant av marxisternas revolution där man tar från de rika och ger till de fattiga men inte från den gamla bördadeln utan från den rent ekonomiska klassen som inte är just...tyskar utan främlingar och kosmopoliter och internationalister och betänk att under hela vår historia har antikapitalism och antisemitism varit synonymer till dess att Karl Marx sjösatte marxismen. Nu asoccieras antisemitism främst med extremhögern,men så var det inte historiskt.

Citat:
Framträdande var även Artur Engbergs socialdemokrat antisemitiskt färgade och - för tiden i övrigt kännetecknande - rasbiologiska tankegångar, Som skribent, såväl i Tiden som Arbetet och Socialdemokraten, skrev Engberg en rad artiklar med judekritisk udd, som "Ty judendomen har i sällspord grad varit parasitär. Den är lik dessa underliga växter, som icke ha sina rötter i jorden utan i andra växter, vilkas must och saft utgöra deras näring. Judendomen har varit och är den indoariska folkstammens mistel. Den kräver en ädel ras som näringskälla, och det vore orättvist att förneka, att den har klar blick för det bästa och livsdugligaste. Så har den judiska rasen blivit historiens förnämsta exploatör"

http://sv.wikipedia.org/wiki/Arthur_Engberg

Tro det eller ej men bland socialister och vänstern före Hitler kunde man ofta finna antisemitiska uttalanden.
En bra länk där marxister själva medger detta ofta förbigångna ämne.

http://www.skma.se/mars06/vanstern.pdf

__________________
Senast redigerad av Rektangel 2011-07-20 kl. 01:42.
Citera