2011-07-20, 00:04
 
Medlem
Rektangels avatar
Nazismen kanske kan ses som en utveckling av embryot till den första välfärdstaten som faktiskt bildades i Preussen och under Bismarck. De statsbildning och dess tankar som senare inpirerade inte bara Hitler, nationalsocialismen och den den tyska socialdemokratin utan även vårt eget folkhem modell Per-Albin Hansson. Den preussiska socialkonservatismen.

Citat:
Tyska Riket kännetecknades av socialkonservatism och ses som föregångare till 1900-talets välfärdsstat. Bismarcks socialkonservativa idéarv fick bland annat till konsekvens att Tyskland blev det första landet med ett allmänt pensionssystem.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Socialkonservatism

Lyssna själv på likheterna i Hitlers tal om folkgemenskap och Per Albin Hansson vision av det goda folkhemmet.

Per Albin Hansson:
http://www.youtube.com/watch?v=e5yBr7Cfykk

http://www.youtube.com/user/THELINDG...27/w0E4wbG4m1c

http://www.youtube.com/user/THELINDG.../2/DC3fCQ59pHw

Tro det eller ej men nazisterna var inte först med rasbiologi ens i Europa utan det förekom faktiskt i Sverige men även i USA rashygien (eugenik). Detta kom inte med Hitler och nazismen utan har rötter och sitt ursprung ur tankegods från senare halvan av 1800-talet och Darwin.

Samma tanke om att de svaga går under och att de starka ska överleva inpirerade marknadsekonomi, frihandel och kapitalism vars anledning just är att omforma samhällets resurser till dem som är bäst tillgodoser marknades behov till gagna för oss alla i längden.Tyskland vara bara mer radikal när det gällde lösningarna,men förklaringen kan delvis förklaras av kriget som brutaliserade inte bara tyskarna. Det var först efter kriget som "rasismen" bannlystes...
Ännu idag är det ju tabubelagt att påpeka att afrikaner enligt all forskning har lägre IQ än oss alla och många än idag hävdar helt politiskt korrekt att detta inte kan stämma,trots allt dokumentation om motsatsen.
__________________
Senast redigerad av Rektangel 2011-07-20 kl. 00:11.
Citera