2011-07-18, 13:35
 
Medlem
Socialpolitiken i Tredje riket

Man får ofta bilden att man i Tyskland under Hitler inriktade sig på att utrota alla som var svaga och inte klarade av att bidra till samhället. Men stämmer det?

Jag tittade nyss på den här sammanställningen av filmklipp från olika tal av Hitler:

http://www.youtube.com/watch?v=n134uPfn_VA

I det tredje talet i sammanställningen (börjar på 1:41) talar Hitler med stor inlevelse om hur ett av nationalsocialismens viktigaste mål är att skapa ett samhälle där alla hjälps åt och tar hand om varandra.

Den svenske författaren Per Engdahl besökte Tyskland på 1930-talet. I sin bok Fribytare i folkhemmet skriver Engdahl om hur väl handikappade togs om hand i Tyskland.

Det verkar också som om nazisternas socialpolitik, precis som de svenska socialdemokraternas, påverkades starkt av den svenske statsvetaren Rudolf Kjelléns idéer om folkhemmet. Detta nämns i Wikipedias artikel om folkhemmet:

Citat:
I den utvidgade betydelse som senare socialdemokraterna skulle ge [folkhemmet], är begreppet influerat av högerpolitikern och statsvetaren Rudolf Kjellén, som på den tiden var en ansedd statsteoretiker, inte minst i Tyskland, där han hans idéer var som mest spridda, genom en omfattande utgivning. Den tyska motsvarigheten under mellankrigstiden kallades Volksgemeinschaft ("Folkgemenskap"), vilken kom att förknippas lika starkt med det Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiet som Folkhemmet med Sveriges socialdemokratiska arbetareparti.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Folkhemmet

Hur ligger det egentligen till med detta? Hur såg socialpolitiken i Tredje riket ut? Strävade man efter att utrota svaga, eller bemödade man sig om att ta hand om dem?
Citera