2010-07-11, 14:44
 
Medlem
Lalajlajs avatar
Citat:
Ursprungligen postat av viking76
Hon säger ju att hon inte visste vem Littorin var när de träffades, bara att hon skulle ha känt igen honom på TV några månader senare, och då förstått vem han var.

Man måste tänka på några saker när man värderar uppgifter från någon, framförallt när personen dessutom är anonym.

Hennes historia är väl avvägd, genomgången och även testad ett flertal gånger så att den inte kan ifrågasättas. Då kan mindre detaljer som när hon kände igen honom med mera vara avgörande för att historien i sin helhet ska hålla utan att man kan ifrågasätta riktigheten i den. Man gör alltså smärre justeringar i den.

Denna Anna, som jag verkligen efterlyser namnet på, har initierats av någon. Denna någon har hjälpt Anna att efter 4 år komma ihåg detaljer. Denna någon har garanterat betalt Anna för att hon ska ställa upp och även övertygat Anna att det hon gör är moraliskt riktigt.

Därefter har Aftonhoran kopplats in. Då är historien trovärdig och viss "bevisning" påstås lagts fram. Aftonhoran funderar ett antal veckor och testar historien själv, kommer den att hålla, och låter jurister gå igenom den. Normalt tror jag inte de skulle han publicerat historien med så lite riktiga bevis men det är valår och till fördel så de kör, chansar, och hoppas på avsedd effekt.

Aftonhoran vet att brottet är preskiberat, det innebär att de klarar sig från rättslig prövning och således behöver "bevisen" aldrig presenteras. De hävdar yttrandefrihet och källskydd. Littorin kan inte försvara sig. Han är körd, vare sig han är oskyldig eller inte.

Artikeln igår fick mig att tro att det möjligen kunde ha hänt, uppföljningen idag i samma blaska får mig att börja tvivla.

Littorin är klar, han har fått sitt straff, 1000 ggr hårdare straff än någon annan dömd sexköpare, skillnaden mellan andra sexköpare och Littorin är att de fick sina brott prövade i rättslig instans, inte bara i media.

Nu behöver vi se om det finns substans och att de uppgifter som dömde Littorin så hårt är korrekta. Detta är vägledande inför huruvida Aftonhoran framöver ska kunna ta på sig rollen som moralens väktare, åklagare och domare utan att presentera bevis och med uppgifter från anonyma källor.

Därför så ber jag den som sitter på namn på denna Anna att komma ut med det så vi kan värdera hennes information och kontrollera eventuella kopplingar till andra närstående i denna härva. Det går bra med PM om man vill vara helt anonym.
Citera