2009-04-09, 18:08
 
Medlem
Död o återfödds avatar
Religionerna har rätt (geocentrismen), "vetenskapen" har fel, heliocentrismen en myt!

.
Ärade moderatorer!

Vänligen, låt denna tråd stå kvar, och göm den inte inuti nån annan tråd, som nyss gjordes med tråden som avslöjade att den organiska evolutionen aldrig har bevisats!

Dessutom är det här delforumet för religion, och i alla kända heliga skrifter godtas geocentrismen, så låt oss diskutera detta i denna tråd!

Tack för visad respekt!

____________________________________________


SOLEN KRETSAR, de facto, RUNT JORDEN!!!

COPERNICUS och GALILEO HADE FEL! (Religionerna har rätt!)


_____________________________________________


INNEHÅLL:


1. Vetenskapliga bevis för den geocentriska modellen!

2. Alla klassiska kosmologiska modeller baserade på geocentrismen!

3. NASA använder sig av den geocentriska modellen!

4. Alla stjärntydare använder sig av den geocentriska modellen!

5. All världens heliga skrifter bekräftar geocentrismen!

6. Vetenskapliga recensioner av boken "Galileo was Wrong"!

7. Heliocentrismen bara byggd på antaganden, inga bevis!

8. Till diskussion!


______________________________________________1. VETENSKAPLIGA BEVIS FÖR DEN GEOCENTRISKA MODELLEN:


Här följer 4 stycken nedtystade VETENSKAPLIGA EXPERIMENT som definitivt BEVISAR GEOCENTRISMEN, experiment som det vetenskapliga etablissemanget inte vill veta av:

http://www.geocentricity.com/geocent...ideo/play.html
http://www.youtube.com/watch?v=xhqpoJLtZzkVETENSKAPLIG AVHANDLING som MOTBEVISAR varenda påstående som görs emot geocentrismen, och som bevisar att heliocentrismen endast bygger på antaganden och cirkelresonemang:

http://www.ldolphin.org/geocentricity/Aspects.pdfHär vederläggs all kritik från Talkorigins mot geocentrismen:

http://creationwiki.org/Bible_says_t...th_(response_2)Centrifugalkraften utgör de facto bevis för att Jorden är stationär och orörlig. Om Jorden roterade, så skulle vi ha skilda hastigheter vid skilda latituder på Jorden, och skilda centrifugalkrafter skulle orsaka stora variationer för en persons vikt beroende på var på Jorden han befann sig. Detsamma skulle gälla exempelvis guldtackor. Värdet för en guldtacka skulle vara mindre vid ekvatorn, eftersom centrifugalkraften är större där, jämfört med en guldtacka vid polerna, där centrifugalkraften är mindre:

http://creationwiki.org/Pro-geocentricityParallax-avvikelsen utgör ingen motsättning mot geocentrismen:

http://www.geocentricity.com/ba1/no115/par-ab-rev.pdf
Den vetenskapligt revolutionernade boken "Galileo was Wrong", av astronomerna Robert Sungenis, Ph.D, och Robert Bennett, Ph.D, vänder fullständigt upp och ner på den heliocentriska världsbilden, som vi blivit så indoktrinerade kring!

Boken bekräftar den geocentriska modellen, som stöds av all världens heliga skrifter och som används av alla stjärntydare!


Här är BEVIS FÖR den GEOCENTRISKA modellen, hämtade ur "Galileo was Wrong", att det de facto är Solen som kretsar runt Jorden och inte tvärtom, som den materialistiska propagandan har gjort gällande:

http://www.geocentrism.com/possible.htm
http://www.geocentrism.com/assumptions.htm
http://www.geocentrism.com/observations.htm

http://sites.google.com/site/earthdeception
http://catholicintl.com/products/books/gwwprint.htm
http://reformation.org/stationary-earth.html
Många av världens ledande FYSIKER och ASTRONOMER, som Einstein, Hubble, Hawking, Hoyle, Mach, och t.o.m. Galileo, ERKÄNNER att geocentrismen är kosmologiskt möjlig och ett giltigt system!

MATEMATISKT och GEOMETRISKT blir uträkningarna exakt detsamma, oavsett om man använder sig av den geocentriska eller den heliocentriska modellen, eftersom planetrörelserna är relativa till varandra:


"We know that the difference between a heliocentric theory and a geocentric theory is one of relative motion only, and that such a difference has no physical significance."

- Fred Hoyle"There is no planetary observation by which we on earth can prove that the earth is moving in an orbit around the sun."

- Galileo Galilei, citerad i "The birth of a new Physics", av Bernard Cohen."Either CS (coordinate system) could be used with equal justification. The two sentences: "The sun is at rest and the earth moves", or "The sun moves and the earth is at rest", would simply mean two different conventions concerning two different CS."

- Albert Einstein"Obviously it matters little if we think of the earth as turning about on its axis, or if we view it at rest while the fixed stars revolve around it. Geometrically these are exactly the same case of a relative rotation of the earth and the fixed stars with respect to one another."

- Ernst MachHeta diskussioner kring de VETENSKAPLIGA BEVISEN för geocentrismen i många diskussions-forum på nätet, såsom dessa:

http://www.catholic-forum.com/forums...ead.php?t=8659
http://www.bautforum.com/against-mai...leo-wrong.htmlFaktum är att BBC i England planerade göra narr av dessa vetenskapliga bevis för geocentrismen, vilket gick helt emot vad de hade tänkt sig, så de sände överhuvudtaget inte inslaget:

http://www.catholicintl.com/catholic...notdenygeo.htm


______________________________________________2. ALLA KLASSISKA kosmologiska MODELLER är BASERADE PÅ GEOCENTRISMEN!


Alla klassiska kosmologiska modeller (även den nordiska!) är alltså baserade på geocentrismen, vilket vi får flera exempel på i följande video:


VIDEO: "Mysteries of the sacred Universe": (48 min)

http://video.google.com/videoplay?do...97875584368796

(Efter 21 min beskrivs planeternas geocentriska rörelser!)Intressanta FAKTA kring den GEOCENTRISKA modellen HISTORISKT sett:

http://veritas-catholic.blogspot.com...01-part-i.htmlINDISK, vedisk, GEOCENTRISK KOSMOLOGI förklaras och illustreras här:

http://www.unitedindia.com/cosmology.htm
En demonstration av den geocentriska modellen:

http://www.astro.utoronto.ca/~zhu/as...eocentric.htmlEn demonstration av både den geocentriska och den heliocentriska modellen, sida vid sida:

http://www.astro.utoronto.ca/~zhu/ast210/both.htmlSå här kretsar planeten MARS runt Jorden enligt geocentrismen:

http://drumright.ossm.edu/astronomy/geocentric2.html


______________________________________________3. NASA ANVÄNDER sig av den GEOCENTRISKA MODELLEN:


NASA verkar börja nu tvivla på den rådande heliocentriska modellen; myten att det är Jorden som kretsar runt Solen:

http://science.nasa.gov/headlines/y2...narranging.htm

Faktum är att NASA använder sig av den GEOCENTRISKA modellen, (inom industrin kallad för "Fixed-Earth coordinate system") när de sänder upp satelliter i omlopp runt Jorden, kalkylera alltså deras rörelser med just den geocentriska modellen!Vetenskapsmän från NASA väntas samarbeta med den vediska geocentriska kosmologin:

http://www.expressindia.com/fullstory.php?newsid=54164De stationärt baserade SATELLITERNA BEKRÄFTAR geocentrismens validitet:

http://www.reformation.org/geostatio...atellites.html


______________________________________________4. ALLA STJÄRNTYDARE använder sig av den GEOCENTRISKA MODELLEN!


Att alla stjärntydare i världen baserar sig på den geocentriska modellen i sina uträkningar, BEKRÄFTAR ju återigen geocentrismens validitet..!!!

Dessutom rör sig ju Solen de facto runt de 12 stjärnbilderna och vänder vid den Norra och Södra vändkretsen, vid midsommar och jul, vilket återigen BEVISAR GEOCENTRISMEN!


______________________________________________5. All världens HELIGA SKRIFTER bekräftar GEOCENTRISMEN!


Faktum är dessutom att all världens heliga skrifter och urkunder bekräftar att det är just Solen som kretsar runt Jorden, och inte tvärtom...Bibeln, Koranen, Bhagavad-gita, osv...

GEOCENTRISMEN har alltså även VÅR SKAPARE på sin sida!!!

Inte illa, inte illa...


.
__________________
Senast redigerad av Död o återfödd 2009-04-09 kl. 18:57.
Citera