• 38 125 online
  • 1 193 943 medlemmar
  • 61 860 869 inlägg
Visar 1 till 3 av 3
2015-07-03, 22:33
Det är NI och Piketen som har det polisiära...

Det är NI och Piketen som har det polisiära ansvaret. Sen ett par år tillbaka efter omstrukturering inom militärpolisen så har militärpolisens gamla jägarförband ( nu 13. Und/Säk ) inom underättelseförmågan soldater för spaning mot utländska specialstyrkor eller andra hot, och en säkerhetsstyrka med uppgift att efter lokalisering nedgöra denna styrka. Dessa har sen ett par år tillbaka, då militärpolisen har viss polisiär befogenhet, fått en utvidgad befogenhet och deltagit och förstärkt...
2015-06-29, 11:22
Säpos insatsteam? Utveckla gärna, något sådan...

Säpos insatsteam? Utveckla gärna, något sådan existerar veterligen inte. MUST har inte på långa vägar någon form av förmåga att verka mot dem rent offensivt, och avseende Försvarsmaktens förband så är SOG det enda av de uppradade alternativen som har förmåga och utbildning att genomföra en insats av det slaget.
2015-06-28, 23:33
NI. Med understöd av piketen i Malmö om vi tänker...

NI. Med understöd av piketen i Malmö om vi tänker att dom har tid att komma annars bara piketen. Med understöd av försvaret när det gäller helikoptrar. Att ,FJ eller KJ och absolut inte hemvärn. Pratar vi 300-400 man från IS så är det väl möjligt att kalla in reguljäratrupper