• 20 263 online
  • 1 180 176 medlemmar
  • 60 935 039 inlägg
Visar 1 till 5 av 5
Forum: Feminism
2015-06-01, 13:07
Vet inte om man ska nämna det, kanske har nämnts...

Vet inte om man ska nämna det, kanske har nämnts tidigare i tråden, men en moder får betydligt lägre straff vid mord av sitt spädbarn än vad fadern får i motsvarande situation, men då krävs att brottet av kvinnan kan hänvisas till att hon varit "sjuklig" vid brottstillfället.
Detta straff är förstås inte att anse som en "rättighet", mer ett tydliggörande hur juridiken när det passar (kvinnan) skiljer på kvinnor och män.
Forum: Feminism
2015-05-31, 23:32
Du glömde den här: BrB 3 kap. 3 § Dödar kvinna...

Du glömde den här:

BrB 3 kap. 3 § Dödar kvinna sitt barn vid födelsen eller eljest å tid då hon på grund av nedkomsten befinner sig i upprivet sinnestillstånd eller i svårt trångmål, dömes för barnadråp till fängelse i högst sex år.

Att normalt dråp bestraffas med 6-10 år gör att kvinnor får en fördel, men sen i kommentarerna på lagen.nu (https://lagen.nu/1962:700#K3P3S1) hittar vi följande pärla:

I praxis har högsta domstolen sagt att om en mor dödar sitt barn under de första sju månaderna...
Forum: Feminism
2015-05-31, 16:04
Någon som vet vad som händer om modern vägrar...

Någon som vet vad som händer om modern vägrar godkänna bekräftelsen? Ponera att hon ångrar valet av fader till hennes barn och gör allt för att hålla honom utanför detta. Kan mannen göra ett faderskapstest utan kvinnans medgivande?
Forum: Feminism
2015-05-31, 15:56
Då har du trott fel, det är nämligen såhär...

Då har du trott fel, det är nämligen såhär feminism ser ut.
Jämlikhet och jämställdhet har inget med feminism att göra.
Forum: Feminism
2015-05-31, 15:04
Tycker du att kvinnor ska behöva göra...

Tycker du att kvinnor ska behöva göra mödraskapstest eller?

Eftersom inläggen medför rätt olika risker är det också rimligt att hantera dem helt olika. På sätt och vis kan man se det som att det är helt jämställt. Man får operera bort förhuden på både kvinnor och män, och man får inte operera bort blygdläppar och klitoris på varken kvinnor eller män.

Sen borde visserligen även manlig omskärelse förbjudas på folk under arton, men det är inte ett jämställdhetsproblem.

Den kan man tycka lite...