• 63 863 online
  • 1 188 684 medlemmar
  • 61 508 568 inlägg
Visar 1 till 2 av 2
Forum: Juridik
2015-05-18, 22:47
Nja, vi ställde oss aldrig frågan vad det var TS...

Nja, vi ställde oss aldrig frågan vad det var TS skulle skulle ha signaturen till, utan utgick från att det var ett avtal. Den straffrättsliga frågan kan vi väl anse som utredd, men kommer alla handlingar fortsatta vara giltiga genom att TS signerar med den andres namn?
Var det ett testamente?
Var det ett erkännande av faderskap
Var det TS betyg som skulle vidimeras för en jobbansökan?

haha, precis. tar ju inte ens upp att man behöver skriva under ett avtal för att det skall vara giltigt
Forum: Juridik
2015-05-17, 09:03
Om Nisse fått fullmakt av Kalle att skriva på ett...

Om Nisse fått fullmakt av Kalle att skriva på ett dokument å Kalles vägnar så ska Nisse signera med Nisse. Signeringen fyller funktionen att i händelse av framtida konflikt kunna gå tillbaka och se vad som avtalats och godkänts. Och den som faktiskt skriver under ska göra det med sitt namn alltså. Eljest saknar handlingen något som helst bevisvärde och är i princip värdelös för den som vill ha signaturen/godkännandet.

Och ja en fullmakt kan vara rätt formlös, men den som begär fullmakt för...