• 27 825 online
  • 1 153 490 medlemmar
  • 59 675 496 inlägg
Visar 1 till 1 av 1
Forum: Juridik
2015-04-07, 14:21
Inget. Folk här är en smula nervösa, men...

Inget. Folk här är en smula nervösa, men lagstiftningen är mycket tydlig:Nyckelordet här är obehörigen. Det som är viktigt här är naturligtvis att du har klara papper på att du är behörig att teckna det aktuella namnet (underskriften). Det går att få en muntlig fullmakt, men i många fall formaliserar man tillåtelsen med en skriftlig fullmakt. En sådan kan begränsas till ett bestämt tillfälle och ett bestämt dokument.