• 28 087 online
  • 1 164 741 medlemmar
  • 60 143 993 inlägg
2009-01-19, 00:57
  #1
Medlem
503s avatar
1. Allmänna riktlinjer och regler
2. Att starta en tävling
3. Deltagande och omröstningar
__________________
Senast redigerad av 503 2009-01-19 kl. 01:40.
2009-01-19, 01:05
  #2
Medlem
503s avatar
Allmänna riktlinjer och regler

Tävlingsforumet är inriktat på interna tävlingar, dvs. tävlingar som sker på Flashback, flashbackmedlemmar sinsemellan.
Att tipsa om externa tävlingar är inte tillåtet i Tävlingsforumet, utan får helt enkelt avhandlas i huvudforumet.
Detta är ett seriöst forum, och tävlingarna bör återspegla detta.
Därmed inte sagt att humor skulle vara förbjudet (vilket det naturligtvis inte är).


Tävlingarna är icke-kommersiella, och det enda pris som bör utlovas är äran, och möjligheten att bli den som får arrangera uppföljande tävling.

I övrigt så gäller naturligtvis Flashbacks regelverk även här.
Bidragen (och tävlingarna) i sig lyder även under dessa regler, och man ansvarar själv för vilka bidrag (eller tävlingar) man väljer att posta.
Ett bidrag får alltså inte bryta mot exempelvis regel 1.05.
Flashbacks regelverk hittar ni här:
https://www.flashback.org/rules/
__________________
Senast redigerad av 503 2009-01-19 kl. 01:37.
2009-01-19, 01:20
  #3
Medlem
503s avatar
Att starta en tävling


I det här forumet kan man skapa tävlingstrådar, men det är moderatorerna här, just nu MrFishboy, som måste godkänna dessa innan de visas.
Detta för att slippa tramstävlingar och för att hålla kvaliteten i forumet högt.

Tävlingarna bör följa ett visst "tema", så att det är möjligt att tävlingen kan fortsätta som en serie.
Tävlingarna ska ha anknytning till det ämne som forumet omfattar (Bildhantering och grafisk formgivning).

Om man vill starta en ny tävling så bör man tänka på följande:

- Rubriken ska tydligt visa vad tävlingen handlar om och när den är slut, samt eventuell numrering som visar vilken upplaga det rör sig om.
Exempel: Logotyptävling #37 - Pelles Bildekor
Exempel2: 3d-tävling #1 - Planeter

- Startinlägget ska innehålla följande:
Riktlinjer för tävlingen
Slutdatum (och tänk på att alla inte kan ägna all sin fritid på forumet - var generösa)
Eventuella tilläggsregler (som exempelvis storlekskrav)

- Hur många bidrag per person?

- Tävlingen får inte vara kommersiell, eller bryta mot någon av forumets andra regler.

- "Tävlingar" som endast är ämnade att tex. få medlemmar att skapa en ny banner till ens blogg är inte tillåtna.

Tävlingar som inte uppfyller ovanstående krav kommer inte att publiceras.
Dessutom så ska man respektera eventuell vinnare av tidigare tävling i serien, ifall det är dennes tur att arrangera en ny tävling.
Instruktioner om detta återfinns i omröstningstrådarna.
Om någon information i tävlingsstarten har blivit fel, eller behöver ändras så går det bra att skicka PM till moderator.
Exempel: Slutdatumet behöver skjutas upp.

Vad beträffar teman och tävlingsformer så är man inte nödvändigtvis bunden till de olika tävlingstyper som vi haft hitintills (i dagsläget allmän PS-tävling och logotyptävling).
Vill man arrangera tävlingar som riktar in sig på någonting annat så är det okej, tex. retouch-tävling eller 3d-tävling.
Alla idéer är välkomna, och om ni känner för att göra en intressekontroll eller att eventuell regeldiskussion är nödvändig innan tävlingen så är det okej att starta trådar här.
__________________
Senast redigerad av MrFishboy 2013-10-23 kl. 18:10. Anledning: Ändring av mod
2009-01-19, 01:34
  #4
Medlem
503s avatar
Deltagande och omröstningar


Deltagande:
Alla som är medlem på forumet får delta i tävlingarna.
Om inget annat har sagts så får även tävlingsarrangören delta.
Bidragen skall förhålla sig till såväl tävlingsreglerna, som forumets övriga regler.
Att lämna in bidrag som man själv inte skapat är inte tillåtet.
Exempel: Det är inte okej att leta upp en ball bild på nätet och lämna in den som sin egen.

Alla deltar efter egen förmåga, och om inget annat sägs (ev. tilläggsregler) så ställs det inget krav på hur höga kunskaper man bör ha.
Kritik måste man tåla, även om ren smutskastning inte kommer att tillåtas i trådarna.
Inga bidrag kommer att raderas, såvida de inte bryter mot reglerna eller om de är postade i uppenbart syfte att sabotera tävlingen.

Om inget annat sägs så gäller ett (1) bidrag per person, och det man väljer att ladda upp blir ens slutgiltiga.


Omröstningar:
Precis som i övriga forumet så kan omröstningar skapas endast av moderatorer.
Vi gör så gott vi kan för att vara med i alla svängar, men vi är inte mer än människor och kan inte hålla koll på hur mycket som helst.
Om du märker att en omröstning inte verkar dyka upp efter avslutad tävling så är det bara att skicka iväg antingen ett privat meddelande, eller RP till någon av forumets moderatorer.

Alla godkända tävlingsbidrag kommer att finnas med i en omröstning.
Om inget annat sägs så är omröstningarna öppna i fem dagar.
Om man önskar längre omröstning så får tävlingsarrangören ange detta i tävlingens startinlägg.

I omröstningarna är det aldrig tillåtet att rösta på sitt eget bidrag.
En röst på eget bidrag blir automatiskt underkänd och kommer inte att räknas.
Det är inte möjligt att i efterhand ändra hur man röstat, och detta gäller såväl godkända som underkända röster.


/Moderatorerna
503, Ruskigbuss, Herr_Oin, Prancha
__________________
Senast redigerad av 503 2009-10-09 kl. 11:13.