Ämne: Vilket är dagens största samhällsproblem?
Koskela
Medlem
Största problemet är att allt fler inom medelklassen (d.v.s huvuddelen av alla oss förvärvsarbetande svenskar) i allt mindre utsträckning är beredda att skriva på det "samhällskontrakt" som är en förutsättning för ett fungerande demokratiskt samhällssystem med grundläggande välfärd för alla.

- Om polisen inte utreder inbrott i mitt hus, stöld av grannens bil eller misshandeln av dotterns skolkamrat...
- Om jag får sitta och vänta 11 timmar på akuten...
- Om skolan som mina barn går i inte lyckas med ens de enklaste målen från läroplanen...
- Om jag inte kan ta mig till jobbet för att tunnelbanan pajar ihop gå för att det faller några höstlöv eller blir en grad kallt... o.s.v...

... Då är det bara en part - d.v.s. staten - som är intresserade av detta samhällskontrakt. Varför betala skatt om inte ens de mest grundläggande gemensamma välfärdsfunktionerna når upp till en acceptabel nivå?