Vinnaren i pepparkakshustävlingen!
2020-03-31, 06:52
  #1
Avstängd
xangnus xattsson berättade att projektledare gynnar partners, kollegor och vänner när offentlig konst ska utses. Har gjorts sedan minst 50 år tillbaka, nu gör han det också.
Citera
2020-03-31, 07:24
  #2
Medlem
Ja, visst är det korrumperat som så mycket annat. Har du länkar till något specifikt?
Citera
2021-07-07, 21:33
  #3
Medlem
chibibottos avatar
Samma nu under statens konstråds Corona inköp.
Utlyste open call men vissa konstkonsulenter gick runt om det och köpte in konstverk av konstnärer som inte behövde skicka in portfolio. När detta började ifrågasättas ändrades texten om corona-stödet i efterhand på deras hemsida.
Citera
2021-07-08, 19:45
  #4
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av chibibotto
Samma nu under statens konstråds Corona inköp.
Utlyste open call men vissa konstkonsulenter gick runt om det och köpte in konstverk av konstnärer som inte behövde skicka in portfolio. När detta började ifrågasättas ändrades texten om corona-stödet i efterhand på deras hemsida.

Du har möjligtvis ingen dokumentation på det till allmänhetens beskådan?
Citera
2021-07-08, 22:30
  #5
Medlem
chibibottos avatar
Tyvärr icke.
Citera
2021-07-17, 06:31
  #6
Medlem
Johannes2-15s avatar
Statens konstråd har tagit fram en särskild mall för att opinionsbilda mot dem som inte vill spendera skattepengar på ful konst.
Citat:
Tidigare i år väckte ett nyinvigt konstverk i Borlänge stor uppmärksamhet. Många som tyckte till om konstverket, som kostade 1,7 miljoner skattekronor, jämförde det med en hög med skräp eller ett tiggarläger.
https://samnytt.se/sa-vill-myndighet...mot-ful-konst/
Citera
2023-08-30, 11:55
  #7
Medlem
diseuses avatar
Pressmeddelande från domstolen (Konstnärlig gestaltning kan betraktas som en sådan tjänst som får direktupphandlas):
Citat:
Statens Konstråd har i en upphandling av konstnärlig gestaltning till byggnaden Park Central i Göteborg använt sig av direktupphandling och tecknat avtal med en konstnär. Kammarrätten bedömer att det inte finns skäl att ogiltigförklara avtalet.

Förvaltningsrätten i Stockholm biföll en ansökan om överprövning och förklarade att avtalet var ogiltigt. I sitt överklagande till kammarrätten menar Statens Konstråd att det som har upphandlats är en sådan tjänst som får direktupphandlas eftersom värdet understiger tröskelvärdet.

Kammarrätten har i sitt avgörande idag bedömt att upphandlingen gäller en sådan konstnärlig tjänst som får direktupphandlas enligt de nya reglerna i LOU. Upphandlingen har inte skett i strid med bestämmelserna i LOU eller de grundläggande principerna.

– Bedömningen av om upphandlingen ska betraktas som en vara eller tjänst har avgörande betydelse för vilket upphandlingsförfarande som är tillåtet. De nya reglerna i LOU [19 a kap. 2 §] ger ökad möjlighet att direktupphandla vissa tjänster av mindre värde. Detta fall gäller kvalificerat skapande av en platsspecifik byggnadsanknuten konstnärlig gestaltning som betraktas som en tjänst, säger Eva Gullfeldt, kammarrättsråd.
Kammarrätten i Stockholm, mål: 2773-23
Citera
2023-10-27, 22:53
  #8
Medlem
HugoStieglitzs avatar
SK köpte in NFT för våra skattepengar, dessa är i princip helt värdelösa.
Citera

Stöd Flashback

Flashback finansieras genom donationer från våra medlemmar och besökare. Det är med hjälp av dig vi kan fortsätta erbjuda en fri samhällsdebatt. Tack för ditt stöd!

Stöd Flashback