Vinnaren i pepparkakshustävlingen!
2020-07-16, 18:07
  #1
Medlem
I huvudtråden diskuteras från och till om någon kuppförsvarsövning med förbindelseprov pågick under morddagen 28/ 1986 och tiden dessförinnan.

En sökning i huvudtråden på ”Kuppförsvar" ger 255 träffar.
https://www.flashback.org/sok/Kuppf%...?sp=1&t=133416
Observationer har gjorts av walkie-talkie män i området och jag tänkte att ”Kuppförsvaret" därför förtjänar en egen tråd.

Som utgångspunkt har jag valt Thomas Roths bok från 2013 ” Försvaret av Stockholm under kalla kriget” som ger en historisk tillbakablick.

Det är inte meningen som en militärhistorisk tråd eller för den delen en Staybehind-tråd utan en genomgång av vilka militära/polisiära enheter som kan tänkas ha övat på Stockholms gator i området kring MPL, dvs Sveavägen.

I senare inlägg skall jag ta upp vilka militära enheter och förbandschefer som ansvarade för sådan övningsverksamhet 1986.

I boken ” Försvaret av Stockholm under kalla kriget” (2013) av Thomas Roth finns vid sökning på ”Kuppförsvar" 17 träffar. Här nedan följer ett urval av dessa insatta i sitt sammanhang och perioden runt 1986 MOP.

Författare: Thomas Roth (född 1956) Fil. Mag., är 1:e intendent vid Armémuseum, kapten i Livgardets reserv och ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien.

Roth, Thomas (2013). Försvaret av Stockholm under kalla kriget. Planerna, organisationen och hotbilden mot Sveriges huvudstad. Försvaret och det kalla kriget. "36". Stockholm: Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks Förlag. ISBN 978-91-86837-34-1.

Som PDF: https://www.google.com/url?sa=t&sour...diqckVJRdgrPdV

Försvaret av Stockholm under kalla kriget.
Kuppförsvar (sid 77 ff)
En särskild del av krigsplanläggningen var kuppförsvaret, senare kallat försvar mot överraskande inlett anfall. Kuppförsvaret innebar planläggning för hur inneliggande åldersklasser och andra enheter skulle användas vid ett överraskande anfall med kort eller ingen förvarning.

Även de militära skolorna i Stockholm var anspråkstagna för kuppförsvarsuppgifter, främst eleverna vid Krigsskolan Karlberg. Också polisen och framför allt hemvärnet ingick naturligtvis också i kuppförsvaret.

1983 års utgångsgrupperingsorder (sid 123)
Orderverket
Som framgått ovan var försvarsområdets orderverk uppdelat i flera olika delar. En av de viktigaste kallades i dagligt tal UGO, det vill säga utgångsgrupperingsorder.

UGO 1982 med vissa ändringar åren därpå innehöll order för verksamhet vid allmän mobilisering samt vid partiell mobilisering enligt de två alternativen Mindre och Större.
OGU skilde sig alltså från Kuppförsvarsordern som behandlade försvar med tillgängliga styrkor, framför allt värnpliktiga under grundutbildning och hemvärn, vid vad som senare kom att kallas överraskande inlett anfall eller strategiskt överfall.

Uppgifter och beslut i stort (sid 123 ff)
Uppgiften för bef Fo 44 skilde sig inte mycket från tidigare behandlade orderverk. Han skulle

skydda riksledningen och Högkvarteret tills dessa lämnat försvarsområdet varvid i första hand Stockholms slott, regeringens kansli, Militärstabsbyggnaden (MSB), gamla MSB och Tre Vapen skulle försvaras

Grupp Stockholm (sid 130 ff)
Gruppens uppgift var som tidigare att i första hand försvara regeringens kansli, särskilt Utrikesdepartementet och Försvarsdepartementet, vidare Slottet, Militärstabsbyggnaden (MSB), gamla MSB (Östermalmsgatan 87), Tre Vapen, Fo 44 krigsstabsplats, Sveriges radios (SR) lokaler vid Gärdet och Storängsbotten, Televerkets anläggningar vid Hammarby, Nacka och Kaknäs samt Drottningholms slott.

En nytillkommen uppgift, som visserligen funnits tidigare men som inte uttalats i orderform, var skydd och eskort av militär nyckelpersonal.

Som tidigare fanns även åldersklassförbanden vid främst K1

Fo 44 grundutbildningsbataljon som skulle användas vid kuppförsvar, tillsammans med hemvärn och civil polis.

År 1983 började I 1 utbilda ett så kallat beredskapskompani vars enda uppgift var beredskapstjänst under grundutbildningstiden. Kompaniet överfördes till K 1 1984 och bytte namn till beredskapsskvadron. Därmed förstärktes möjligheterna till skydd och försvar av riksledningen vid överraskande inlett anfall.

En annan förändring som kom till stånd 1983 var organiseringen av Stridsgrupp Regeringsbyggnaderna (RB).

Försök hade gjorts under 1982 och syftet var att åstadkomma en samlad lokal ledning av de enheter som skulle skydda just regeringskvarteren. Det gällde att samordna grundutbildningsförband, krigsförband, hemvärn och polis vilket var komplicerat.

Chef för Stridsgrupp RB var en pensionsavgången överste av första graden med en major ur K 1 som stabschef. Att en överste av första graden placerades på en sådan befattning berodde på att man ville ha en person med relativt hög grad för att kunna samverka med regeringskansliets företrädare.

Här kan även nämnas att det under 1980-talet växte fram ett antal andra stridsgrupper, bland annat Stridsgrupp Gärdet. Dessa bemannades ledningsmässigt av några enstaka aktiva officerare och med personal ur hemvärnet.

Stabstjänstövning Kurre 1988 (sid 180 ff)
Övningen genomfördes med Stockholmsgruppen (försvarsområdesgruppstab typ A) utan underställda förband den 2 juni till 6 juni. Gruppstaben övades på sin ordinarie stabsplats som var källaren på Gamla Militärstabsbyggnaden, Östermalmsgatan 87. Gruppchef var överstelöjtnant Skoglund, till vardags regementsstabschef. Övningen var döpt efter förre gruppchefen överstelöjtnant Curt Boudrie som varit utbildningschef vid K 1.
Omfattande (”fientlig”) B-styrkeverksamhet genomfördes mot stabsplatsen. Den relativt stora övningsledningen fanns i idrottshallen på K 1. Minnesanteckningarna från övningen återges här i något förkortad form. Bland annat har sammanfattningar av de olika tjänstegrenarnas verksamhet utelämnats.
__________________
Senast redigerad av Utredaren 2020-07-16 kl. 18:11.
Citera
2020-07-20, 03:12
  #2
Medlem
I-van-Toers avatar
Jag flyttar över ett av mina inlägg från den stora OP-tråden hit eftersom inlägget egentligen borde stå här.

Jag visste ju att jag hört detta någonstans tidigare.

Citat:
"Jag trodde först att det där kanske var en övning eller någonting sånt. För ibland kan de gå ut på radion och köra med övningar".

Palmemordet. Polisspåren del 1 av 3.wmv
https://www.youtube.com/watch?v=7yIj-jb1Na4&t=28m47s

Åke Malmström snappade upp sanningen i ett par sekunder. Game, set and match. Lägg ihop 2 + 2 och vad får du då? En kuppförsvarsövning med ett par dussin inblandande där bara en eller par få personer parallellt planerat något annat. Mordet på Olof Palme.

I bästa KP-stil, jag kommer inte runt dessa fakta som Åke Malmström hörde.

Tillägg. Personligen så anser jag att detta är svaret på MOP. De frågorna som kvarstår är hur många som var inblandade i övningen och hur många som var inblandade i MOP, samt givetvis varför? Varför tror jag är som jag nämnt tidigare en på allvar upplevd sovjetskräck. Att den här skräcken var överdriven, och att vi vet det idag, betyder inte att den var solklar 1986. Detta pekar på lokala förmågor som inte har hela världsläget klart framför sig. Ganska låg nivå men tillräckligt kapabelt för att skjuta, fly och inte prata bredvid munnen genom åren.
Citera
2020-07-21, 17:09
  #3
Medlem
Militär kom.utrustning (RA-135) vid MOP

Citat:
Ursprungligen postat av I-van-Toer
Jag flyttar över ett av mina inlägg från den stora OP-tråden hit eftersom inlägget egentligen borde stå här.

Jag visste ju att jag hört detta någonstans tidigare.

Palmemordet. Polisspåren del 1 av 3.wmv
https://www.youtube.com/watch?v=7yIj-jb1Na4&t=28m47s

Åke Malmström snappade upp sanningen i ett par sekunder. Game, set and match. Lägg ihop 2 + 2 och vad får du då? En kuppförsvarsövning med ett par dussin inblandande där bara en eller par få personer parallellt planerat något annat. Mordet på Olof Palme.

I bästa KP-stil, jag kommer inte runt dessa fakta som Åke Malmström hörde.

Tillägg. Personligen så anser jag att detta är svaret på MOP. De frågorna som kvarstår är hur många som var inblandade i övningen och hur många som var inblandade i MOP, samt givetvis varför? Varför tror jag är som jag nämnt tidigare en på allvar upplevd sovjetskräck. Att den här skräcken var överdriven, och att vi vet det idag, betyder inte att den var solklar 1986. Detta pekar på lokala förmågor som inte har hela världsläget klart framför sig. Ganska låg nivå men tillräckligt kapabelt för att skjuta, fly och inte prata bredvid munnen genom åren.


Tack för din kommentar som avser Polisspåret.

Jag avser att hålla isär polisiärt kuppförsvar, som faktiskt finns, och militärt kuppförsvar och först etablera en bild av det militära kuppförsvaret som jag har bättre förutsättningar för att bedöma.

Så jag avstår på det här stadiet att bedöma Åke Malmströms uppgifter och andra i länken du gav förutom det avsnitt där vittnet Jerker nämner observation av militär kommunikationsutrustning.

Palmemordet. Polisspåren del 1 av 3.wmv
https://www.youtube.com/watch?v=7yIj-jb1Na4&t=28m47s

MILITÄRA KUPPFÖRSVARSÖVNINGAR
De krigsförband ur I1/Fo44 som kan vara aktuella för övningar en fredag i februari, dag och kväll, är i princip noll. Om det vore en övning med förband så borde uniformerade soldater med vapen varit synliga. Hemvärn övar på lördag/söndag eftersom medlemmarna har vanliga arbeten och fredag är en arbetsdag.

Återstår därmed förbindelseprov inför kommande övning vilket görs nära övningstillfället och på den geografiska plats övningen skall genomföras. Inte heller detta verkar sannolikt men om det är någon dom känner till en militärt planerad övning på Sveavägen feb/mars 1986 så är jag intresserad?

FÖRBINDELSEPROV
Det finns några kommentarer om detta i huvudtråden, kallat kuppförsvarsövning, men det är då frågan om RA-135 och eller RA-145. https://www.flashback.org/sok/RA%20135?sp=1&t=133416 och det handlar då om poliser som skulle ha haft RA-135.

RA-135 OCH RA-145
RA-145 är uteslutet att förväxlas med walkie talkie, för stor, men kan ha funnits i bil för kommunikation med RA-135 som kan bäras i ”hölster" inpå kroppen med handmikrofon. Det är bla så de är tänkta att användas.

Dessutom har RA-135 kort räckvidd och borde enbart ha hörts utefter Sveavägen. Huskroppar orsakar radioskugga och repeterstationer behövs i så fall i bil. En attentatsgrupp är nog inte heller intresserad av att höras på långa avstånd.

Se bilder
Ra-135 http://smhs.com.dinstudio.se/gallery_181.html
RA-145 http://smhs.com.dinstudio.se/gallery_272.html

FRO och Hemvärn hade tillgång till dessa och de brukar samöva.

OBSERVATIONER MORDKVÄLLEN 28/2 1986
Dekorimamannen
I berättelsen om Dekorimamannen (SOU 1999:88) sägs det att en antenn syntes och att han kommunicerade med någon på finska via radio strax före 23:21:30. Det kan ha varit en RA-135.

Men då skulle det vara fråga om militär radioutrustning för kommunikation vid attentatet MOP, för någon militär övning omkring kl. 23 en fredagskväll på Sveavägen är utesluten.

Vittnet "Jerker"

Även vittnet Jerker observerar en man med kommunikationsradio just innan 23:21:30 på Adolf Fredriks kyrkogata. Han står vänd mot Sveavägen och spanar.

Jerkers observation är intressant eftersom han använt kommunikationsradio i det militära, värnplikten.

Den kommunikationsradio han såg var med stor säkerhet RA-135 och kan kommunicera med andra Ra-135 (Tänk Dekorimamannen) och med Ra-145 (Tänk bemannad bil med RA-145) och via repeterstation (Tänk parkerad bil i området) till längre avlägsna mottagare i någon lokal eller hotell.

Från länken
Palmemordet. Polisspåren del 1 av 3.wmv
https://www.youtube.com/watch?v=7yIj-jb1Na4&t=28m47s

32:00 – 36:10 Vittnet Jerker som varit på restaurang Monte Carlo och efter en promenad kort före mordet på Olof Palme kommer gående på Adolf Fredriks kyrkogata mot Sveavägen tillsammans med sin flickvän.

32:45 framåt
Vi gick ut från Monte Carlo, och det var kallt ute - så vi tänkte gå in i en port, men det var låst, så vi kom inte in där – och då fortsatte vi upp mot Sveavägen.

Och direkt efter den här porten ser jag på vänster sida snett emot mig … … ser jag en man med kommunikationsradio.

Först trodde jag det var nån telefon, men den var så stor, och jag hade kommit i kontakt med kommunikationsradio i det militära , så jag visste att det var en kommuniktionsradio, och jag tyckte det var lite konstigt (…)

Tror du att den här mannen på Adolf Fredriks Kyrkogata kan ha något med mordet på Palme att göra.

Jag tror det. Varför skulle han stå där och prata strax före mordet i en kommunikationsradio vänd mot Sveavägen? En konstig tidpunkt
SAMMANFATTNING:

- Inga militära kuppförsvarsövningar förekom fredagen den 28/2 1986 på Sveavägen, Stockholm

- Inga militära förbindelseprov inför kuppförsvarsövningar förekom fredagen den 28/2 1986 på Sveavägen, Stockholm

- Kommentarer på nätet som kommenterats i huvudtråden i Flashback nämner ”en polisiär kuppförsvarsövning" i Stockholmstrakten 1986.

- Observationer på mordkvällen tyder på att civilkädda personer använt sig av militär radiokommunikationsutrustning (RA-135) i anslutning till mordtidpunkten 23:21:30 och i nära anslutning till mordplatsen, Dekorima och Adolf Fredriks kyrkogata
__________________
Senast redigerad av Utredaren 2020-07-21 kl. 17:26.
Citera
2020-07-21, 22:08
  #4
Medlem
I-van-Toers avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Utredaren
Tack för din kommentar som avser Polisspåret.

Jag avser att hålla isär polisiärt kuppförsvar, som faktiskt finns, och militärt kuppförsvar och först etablera en bild av det militära kuppförsvaret som jag har bättre förutsättningar för att bedöma.

Så jag avstår på det här stadiet att bedöma Åke Malmströms uppgifter och andra i länken du gav förutom det avsnitt där vittnet Jerker nämner observation av militär kommunikationsutrustning.

Palmemordet. Polisspåren del 1 av 3.wmv
https://www.youtube.com/watch?v=7yIj-jb1Na4&t=28m47s

MILITÄRA KUPPFÖRSVARSÖVNINGAR
De krigsförband ur I1/Fo44 som kan vara aktuella för övningar en fredag i februari, dag och kväll, är i princip noll. Om det vore en övning med förband så borde uniformerade soldater med vapen varit synliga. Hemvärn övar på lördag/söndag eftersom medlemmarna har vanliga arbeten och fredag är en arbetsdag.

Återstår därmed förbindelseprov inför kommande övning vilket görs nära övningstillfället och på den geografiska plats övningen skall genomföras. Inte heller detta verkar sannolikt men om det är någon dom känner till en militärt planerad övning på Sveavägen feb/mars 1986 så är jag intresserad?

FÖRBINDELSEPROV
Det finns några kommentarer om detta i huvudtråden, kallat kuppförsvarsövning, men det är då frågan om RA-135 och eller RA-145. https://www.flashback.org/sok/RA%20135?sp=1&t=133416 och det handlar då om poliser som skulle ha haft RA-135.

RA-135 OCH RA-145
RA-145 är uteslutet att förväxlas med walkie talkie, för stor, men kan ha funnits i bil för kommunikation med RA-135 som kan bäras i ”hölster" inpå kroppen med handmikrofon. Det är bla så de är tänkta att användas.

Dessutom har RA-135 kort räckvidd och borde enbart ha hörts utefter Sveavägen. Huskroppar orsakar radioskugga och repeterstationer behövs i så fall i bil. En attentatsgrupp är nog inte heller intresserad av att höras på långa avstånd.

Se bilder
Ra-135 http://smhs.com.dinstudio.se/gallery_181.html
RA-145 http://smhs.com.dinstudio.se/gallery_272.html

FRO och Hemvärn hade tillgång till dessa och de brukar samöva.

OBSERVATIONER MORDKVÄLLEN 28/2 1986
Dekorimamannen
I berättelsen om Dekorimamannen (SOU 1999:88) sägs det att en antenn syntes och att han kommunicerade med någon på finska via radio strax före 23:21:30. Det kan ha varit en RA-135.

Men då skulle det vara fråga om militär radioutrustning för kommunikation vid attentatet MOP, för någon militär övning omkring kl. 23 en fredagskväll på Sveavägen är utesluten.

Vittnet "Jerker"

Även vittnet Jerker observerar en man med kommunikationsradio just innan 23:21:30 på Adolf Fredriks kyrkogata. Han står vänd mot Sveavägen och spanar.

Jerkers observation är intressant eftersom han använt kommunikationsradio i det militära, värnplikten.

Den kommunikationsradio han såg var med stor säkerhet RA-135 och kan kommunicera med andra Ra-135 (Tänk Dekorimamannen) och med Ra-145 (Tänk bemannad bil med RA-145) och via repeterstation (Tänk parkerad bil i området) till längre avlägsna mottagare i någon lokal eller hotell.

Från länken
Palmemordet. Polisspåren del 1 av 3.wmv
https://www.youtube.com/watch?v=7yIj-jb1Na4&t=28m47s

32:00 – 36:10 Vittnet Jerker som varit på restaurang Monte Carlo och efter en promenad kort före mordet på Olof Palme kommer gående på Adolf Fredriks kyrkogata mot Sveavägen tillsammans med sin flickvän.

32:45 framåt
Vi gick ut från Monte Carlo, och det var kallt ute - så vi tänkte gå in i en port, men det var låst, så vi kom inte in där – och då fortsatte vi upp mot Sveavägen.

Och direkt efter den här porten ser jag på vänster sida snett emot mig … … ser jag en man med kommunikationsradio.

Först trodde jag det var nån telefon, men den var så stor, och jag hade kommit i kontakt med kommunikationsradio i det militära , så jag visste att det var en kommuniktionsradio, och jag tyckte det var lite konstigt (…)

Tror du att den här mannen på Adolf Fredriks Kyrkogata kan ha något med mordet på Palme att göra.

Jag tror det. Varför skulle han stå där och prata strax före mordet i en kommunikationsradio vänd mot Sveavägen? En konstig tidpunkt
SAMMANFATTNING:

- Inga militära kuppförsvarsövningar förekom fredagen den 28/2 1986 på Sveavägen, Stockholm

- Inga militära förbindelseprov inför kuppförsvarsövningar förekom fredagen den 28/2 1986 på Sveavägen, Stockholm

- Kommentarer på nätet som kommenterats i huvudtråden i Flashback nämner ”en polisiär kuppförsvarsövning" i Stockholmstrakten 1986.

- Observationer på mordkvällen tyder på att civilkädda personer använt sig av militär radiokommunikationsutrustning (RA-135) i anslutning till mordtidpunkten 23:21:30 och i nära anslutning till mordplatsen, Dekorima och Adolf Fredriks kyrkogata

Du är nog helt rätt ute om du anser att det snarare var en polisiär övning än en militär sådan. Dock kan alla inblandade varit en del av ett nätverk som både hade poliser och militärer.

Vittnet "Jerker" är givetvis intressant eftersom även han gjort en WT-observation och sedermera fått reda på vem den här personen var...men han "reviderar" sin berättelse. Förmodligen har detta inträffat när den personen fått reda på vem "Jerker" är och vad han heter på riktigt. Att hot förekommit är det nog väldigt lågt odds på.
Citera
2023-08-12, 12:10
  #5
Medlem
HobbyHitlers avatar
Lite OT kanske...men aktiverades kuppförsvaret i sin helhet när det stod klart att OP mördats? Borde det inte ha gjorts iaf?
Citera
2023-08-12, 14:30
  #6
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av HobbyHitler
Lite OT kanske...men aktiverades kuppförsvaret i sin helhet när det stod klart att OP mördats? Borde det inte ha gjorts iaf?

Du kan nog vara säker på att enskilda chefer i aktuella förband inom kuppförsvaret såg över sin personliga utrustning och beväpning och ringde runt till sina underordnade chefer som en förberedande åtgärd. Allt annat vore en form av "tjänstefel", populärt uttryckt. Dvs cheferna för de sk stridsgrupper som jag har nämnt tidigare.

En formell order om någon höjd beredskap borde ligga på nivån Chefen för Fo 44, dvs Chefen för I 1 Svea Livgarde https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Rolf_Frykhammar och jag har aldrig hört att han skall ha givit någon sådan order.

Det första C I1/Fo44 tillika Kommendanten för Stockholm borde göra är att söka samband med chefen för östra militärområdet (MILO Ö) dvs https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Bengt_Lehander och nästa nivå är Sveriges Överbefälhavare, dvs https://wpu.nu/wiki/Lennart_Ljung.

Tilläggas kan att ÖB tillika var högste militäre befälhavare/chef för Sveriges Stay Behind https://wpu.nu/wiki/Stay_Behind vid tiden för mordet på Sveriges statsminister Olof Palme.
Citera
2023-08-12, 16:01
  #7
Medlem
Kuppförsvarsövning 1981-09-27 (Youtube)

Vi intar Stockholm!

https://youtu.be/EERvENvL95s
Citera

Stöd Flashback

Flashback finansieras genom donationer från våra medlemmar och besökare. Det är med hjälp av dig vi kan fortsätta erbjuda en fri samhällsdebatt. Tack för ditt stöd!

Stöd Flashback