• 2
  • 3
2023-04-19, 21:05
  #25
Moderator
Pentyls avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Bertil.Lundin
Jag kan inte hitta någon som helst information om IVO-katastrofen på Tre Stiftelsers webbplats.

Något förvånande... Eller kanske inte...
(...)..
Du har ju själv länkat till stiftelsens kommentar på dess egen webbplats:
https://news.cision.com/se/tre-stift...s-ned,c3728441


Om man inte betraktar alla chefer som à priori falska oduglingar och ser allt som tecken på en sammansvärjning för att privatisera eller förstatliga, och söker stilla sig själv och fantasierna, så kan man ju pröva stiftelsens påpekande, och om det är sant eller falskt:

* Ingen har haft synpunkter på omsorgernas kvalitet,
* Det handlar om en blankett som stiftelsen frågade IVO om de behövde sända in
* IVO visste inte och gav inte besked på flera år
* IVO ändrade sig
* Stiftelsen skickade in blanketten
* IVO tyckte det var för sent - pappersexercis är viktigt - och meddelade indraget tillstånd

Om detta är korrekt, så inställer sig istället frågan vad det är för en djuping som är handläggare på IVO, och vad för särdeles ondsint geni som är den flatpannans chef. Byråkrater jävlas med lust och iver, även när det går ut över staden bästa åldringsboenden.
Citera
2023-04-23, 17:19
  #26
Medlem
Bertil.Lundins avatar
Citat:
Ursprungligen postat av argaangelica
Då är ju problemet löst. Göteborgs stad ger dom lägenheter, privata 3 stiftelser läggs ner. Bättre för dom äldre att kommunen driver äldrevård. Vi har ju läst om hur äldre far illa inom privat regi, undernärda osv. Det visar ju att kommunen är 100 % kapabel och inga äldre riskerar hemlöshet.

Tack för en fin inblick i hur den onda tokvänstern "tänker"...

Men Göteborgs näst mäktigaste politiker -- Daniel Bernmar (VPK) -- är inte ond, och inte tokvänster. På det hela taget synes han vara ganska normal, trots att han är extremvänster. Dessutom har Bernmar varit vice styrelseordförande i Tre Stiftelser.

Men det finns givetvis gott om tokvänster bland de högre kommunala tjänstemännen i Göteborgs Stad. Väldigt gott...
Citera
2023-04-23, 18:19
  #27
Medlem
Bertil.Lundins avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Pentyl
Du har ju själv länkat till stiftelsens kommentar på dess egen webbplats:
https://news.cision.com/se/tre-stift...s-ned,c3728441

Det där är inte deras webbplats. Den finner du här:

https://www.trestiftelser.se/

Matar man in:

ivo site:trestiftelser.se

i Google får man inga träffar. (Träffen man får verkar vara från den tiden Tre Stiftelser ansåg att man skulle låsa in de senila patienterna på avdelningarna på nätterna, så att de inte skulle kunna "gå hem och laga mat till sina små barn".)

Men! De senaste dagarna har det poppat upp "aktuell" information om katastrofen och IVO:

https://www.trestiftelser.se/ivos-ha...arna-att-koka/

Citat:
IVOS hårda slag mot äldreboendena får göteborgarna att koka
...
Tre av Göteborgs mest populära äldreboenden hotas av nedläggning, på grund av en sent inkommen lapp.

Jag är jurist, men långt ifrån advokat. Jag förstår ändå att det inte är på det viset man argumenterar i Högsta förvaltningsdomstolen. Men tydligen inte Tre Stiftelsers direktör och alla hennes jurister...

Citat:
Ursprungligen postat av Pentyl
...
* IVO tyckte det var för sent - pappersexercis är viktigt - och meddelade indraget tillstånd

Om detta är korrekt, så inställer sig istället frågan vad det är för en djuping som är handläggare på IVO, och vad för särdeles ondsint geni som är den flatpannans chef. Byråkrater jävlas med lust och iver, även när det går ut över staden bästa åldringsboenden.

Ungefär så... Med tillägget att Kammarrätten går på IVO:s linje och anser att Tre Stiftelsers direktör "inte uppfyller kraven på insikt och lämplighet".

Vilket man faktiskt kan förstå...
__________________
Senast redigerad av Bertil.Lundin 2023-04-23 kl. 18:22.
Citera
2023-04-25, 18:10
  #28
Medlem
Bertil.Lundins avatar
Tills för några månader sedan hade "den djupa staden" inte en susning om katastrofen på Tre Stiftelser, eller kännedom om Tre Stiftelsers mycket nära ekonomiska relation med kommunen. Det tog mer än fem år innan "den djupa staden" reagerade:

https://www4.goteborg.se/prod/intras...3_20230208.pdf

Citat:
Yttrande angående Hemställan från äldre samt vård och omsorgsnämnden om att tillsätta en operativ styrgrupp för att utreda förändringar av Tre Stiftelsers uppdrag och göra en förnyad bedömning av överenskommelser med Göteborgs Stad

Citat:
Bilagor
1. Äldre samt vård och omsorgsnämndens handlingar 2022-11-22 § 270
2. Skrivelse från Tre Stiftelsers styrelse 2022-11-24

När man analyserar dokumentet inser man att "den djupa staden" fullständigt saknar förmåga till intelligent krishantering. Men den är duktig på att framställa dokument på högsta funktionella dumhetsnivå.

Hur svårt kan det vara?!

1. Byt ut styrelsen
3. Avskeda direktören
3. Lämna in en ny ansökan till IVO.
4. ...
5. Profit!

Det finns en hel del intressant information om borgensåtaganden, lån, offentlig upphandling etc i dokumentet. Låt oss börja från början...

Citat:
De skulder Tre stiftelser har är i huvudsak lån från Göteborgs Stad. Kommunfullmäktige beslutade 2001-01-25 §14 respektive 2002-09-05 § 15 om en sammanlagd låneram på 235 mnkr till Tre Stiftelser för finansiering av om- och tillbyggnad vid Stiftelsen Göteborgs Sjukhem.

Citat:
Göteborgs Stad och Tre Stiftelser har sedan lång tid tillbaka haft en samverkan och har ingått ett flertal olika avtal som reglerar parternas samverkan. Den nu gällande överenskommelsen tillkom efter att Tre Stiftelser begärt en avtalsdiskussion med Göteborgs Stad. Orsak till begäran var bland annat att Tre Stiftelser hade hamnat i en likviditetskris och uppgav att de inte kunde driva verksamheten vidare utifrån då gällande förutsättningar.

Citat:
Genom avtalet övertog Göteborgs Stad vidare vissa av Tre Stiftelsers pensionsskulder samt åtog sig att ge Tre Stiftelser ett engångsbelopp om 15 mnkr för extraordinära kostnader i samband med en ombyggnation.

Vad som inte nämns är att likviditetskrisen uppkom på grund av att den förre direktören spekulerade bort en stor del av stiftelsernas likvida medel på börsen: "All-in i Ericsson" var ingen vinnare...

Vidare var fastighetsspekulanterna i politikerklanen Darvik inblandade...

Ovanstående information kommer från två oberoende säkra källor.
Citera
2023-04-27, 22:16
  #29
Medlem
Bertil.Lundins avatar
Och nu är den nye direktören utbränd:

https://www.prolead.se/sandra-hulten-johansson

Citat:
Sandra Hulltén-Johansson berättar om samarbetet med Jan Blomström och Proelad Academy

Citat:
En byråkratiska inställning till ett missförstånd gör att 360 äldre som bor hos Tre Stiftelser i Göteborg måste lämna sina hem om IVO (Inspektionen för vård och omsorg) vinner målet i högsta förvaltningsdomstolen. Ingen ifrågasätter det faktum att vi bedriver god och mycket uppskattad vård för äldre, det handlar om en ren teknikalitet (mer>>>)
Citat:
För mig som direktör på Tre Stiftelser är den komplext utmaning, men jag står inte ensam. Utöver inkopplade jurister träffs även jag och Jan Blomström för proaktivt ledarstöd. Tilllsammans fångar vi upp det som sker och omformar det till actions., för egen hälsa, men också för att att göra chefsgrupperna trygga till att uppprätthålla trygghet i verksamheten.
Citat:
I turbulenta processer sker allt snabbt och Jan och jag träffs varannan vecka. Vi rör oss snabbt mellan analyser, strategiska vägval, praktiska modeller och konkret handlande, som ett perfekt smörjmedel där det gnisslar för stunden. En variant av praktisk flexibilitet som kanke kan framstå som en av Jans specialiteter.
Som jag förstår det, är det "affärspsykologi" och "OODA Loop for Dummies" som kommer att rädda Tre Stiftelser:

https://www.prolead.se/puls

Eller nåt...

Är det någon som känner till om "chefsgrupperna" har börjat lämna de sjunkande stiftelserna?
Citera
2023-05-14, 17:36
  #30
Medlem
Bertil.Lundins avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Bertil.Lundin
Vad som inte nämns är att likviditetskrisen uppkom på grund av att den förre direktören spekulerade bort en stor del av stiftelsernas likvida medel på börsen: "All-in i Ericsson" var ingen vinnare...

Vidare var fastighetsspekulanterna i politikerklanen Darvik inblandade...

Lite info från den gamla goda tiden när den makalöst inkompetente f.d. direktören började daytrada på börsen...

https://vartgoteborg.se/vard-o-omsor...ade-pa-borsen/

Citat:
Stiftelsen som driver ålderdomshemmet Änggårdsbacken i Göteborg har slut på pengar på grund av spekulationer på aktiemarknaden och en fördyrad ombyggnad. För att rädda stiftelsen undan likvidation behövs ytterligare 35 miljoner kronor lånas från kommunen.
Citat:
Det var i somras som det ekonomiska läget blev akut. Stiftelsen har byggt om Änggårdsbackens åldersdomshem på Per Dubbsgatan vid Sahlgrenska sjukhuset för 200 miljoner kronor. Men bygget har fördyrats med 39 miljoner kronor.
Citat:
Stiftelsen har under de senaste åren gjort ett stort antal köp och försäljningar av aktier. Mellan 1997 och 2000 har kostnaden på courtage varit i genomsnitt drygt 900.000 kronor varje år. Det är Nordea som initierat affärerna och föreslagit köp eller försäljningar.
Citat:
Det var väldigt mycket affärer 1999 och 2000. Vi gick mycket in och ut med ett kortsiktigt perspektiv, säger Johan Rindeborg.

Underligt nog fick inte direktör Monica Berglund sparken. Eller kanske inte...
Citera
2023-05-16, 20:19
  #31
Medlem
Bertil.Lundins avatar
Det är ett års kötid för att få en lägenhet i Stofilskrapan. Och så visar det sig att Göteborgs Stad har låtit tre av tio våningar (*) ligga i träda. Göteborgs Stad måste vara en av Sveriges tio sämst skötta organisationer alla kategorier.

Det makalösa slöseriet med Göteborgs Stads hantering av Tre Stiftelser har pågått i över 30 år nu.

Återkommer med lite klipp från Göteborgs-Postens arkiv från det glada 90-talet...

Vän av ordning

https://go-care.se/jobb/var-med-och-...ar-i-vegahusen

Citat:
Var med och starta upp nya våningar i Vegahusen

Yrke: Undersköterska/Vårdbiträde Anställningsform: Heltid Sök jobbet senast: 14 maj 2023

Tre Stiftelser är mångfaldigt prisbelönt för sina äldreboenden. Vi bedriver äldreomsorg utifrån ett salutogent förhållningssätt - vi sätter det friska i fokus.

Vi söker nu vårdbiträden, undersköterskor och specialistundersköterskor som vill vara med och starta upp tre våningar med 15 somatiska platser. Vegahusen är ett äldreboende som ligger precis intill Slottskogen, nära Linnéplatsen, och är uppdelat på tre hus med inriktning mot somatik och demens.

Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt arbete i vackra miljöer, där du träffar många människor. Dagarna kommer att vara fyllda av både vård, omsorg och service samt en massa trevliga sociala aktiviteter. Hos oss får du drivna kollegor, engagerade chefer som leder i gemensamt ledarskap och attraktiva möjligheter att utvecklas i din profession.

(*)
Dessutom finns det en topphemlig sambandscentral på top floor som bara den riktiga eliten känner till...
Citera
2023-05-18, 09:36
  #32
Medlem
Bertil.Lundins avatar
BAM!!!

Då är det dags för Tre Stiftelsers direktör att anlita ytterligare en handfull advokater. Den här gången för att skydda stiftelserna mot tokvänstern som har infiltrerat Göteborgs Stad...

https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/2995038382B43536C12589B0001F3743/$File/2.1.5_20230524.pdf?OpenElement

Citat:
Tjänsteutlåtande Utfärdat 2023-05-03 Diarienummer 0307/23

Citat:
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige...

Citat:
Stadsledningskontoret har träffat representanter från Tre Stiftelser löpande under utredningens gång. Representanterna har delgetts utredningens bedömning med ingången att tillsammans kunna diskutera förslag till lösningar. Någon samsyn har dock inte uppnåtts.

Citat:
Nedan, utan rangordning, beskrivs de alternativ till lösning som stadsledningskontoret bedömer som möjliga och förenliga med gällande rätt Samtliga alternativ kräver förhandlingar med Tre Stiftelser, ställningstagande från kommunfullmäktige och när det gäller drift av verksamhet ställningstagande från äldre samt vård- och omsorgsnämnden.

• Tre Stiftelser löser ut lån, borgensåtaganden, betalar tillbaka för de investeringar som gjorts i fastigheter och byggnader samt annat ekonomiskt stöd för de senaste tio åren. Under förutsättning att de får tillstånd från IVO kan verksamheten då upphandlas (ramavtal).
• Att Tre Stiftelser mot avräkning av skulder till Göteborgs Stad säljer sina fastigheter och byggnader till staden. Under förutsättning att Tre Stiftelser får tillstånd från IVO kan verksamheten i konkurrens med andra privata utförare upphandlas (upphandling av drift).
• Att Tre Stiftelser mot avräkning av skulder till staden säljer sina fastigheter och byggnader till Göteborgs Stad. Staden tar över och driver särskilt boende i egen regi.
• Med stöd av befintligt hyresavtal tar Göteborgs Stad över driften för särskilt boende i egenregi.
• Med stöd av befintligt hyresavtal upphandlar Göteborgs Stad privat aktör för driften.

Jonas Kinnander
Direktör Ärende och utredning

Eva Hessman
Stadsdirektör
Citera
2023-05-21, 11:08
  #33
Medlem
Bertil.Lundins avatar
Ny styrelse!

https://www.trestiftelser.se/verksamhet/styrelse-2/

Något förvånande är det två av fem ledamöter kvar från den gamla...

https://www.trestiftelser.se/verksamhet/styrelse/

Den nya styrelsen verkar inte ha haft tid att sparka direktören än:

https://www.trestiftelser.se/kontakt/

Men kommunikatören verkar ha lämnat skeppet...
Citera
2023-05-23, 00:14
  #34
Medlem
Bertil.Lundins avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Bertil.Lundin
Ny styrelse!

https://www.trestiftelser.se/verksamhet/styrelse-2/

Noterbart är att den dåvarande styrelseordföranden för Tre Stiftelser avsattes i samband med att Tre Stiftelser spelade bort hundratals miljoner på börsen för 20 år sedan.

Dock inte pga spelskulden, som Göteborgs Stad tvingades reda ut, utan pga att han samtidigt som han var hyresgästföreningens chefsförhandlare i Göteborg satt i styrelsen för ett flertal fastighetsbolag. Något som sossepampen inte såg något som helst problem med.

Citat:
Ursprungligen postat av Bertil.Lundin
Den nya styrelsen verkar inte ha haft tid att sparka direktören än:

https://www.trestiftelser.se/kontakt/

Noterbart är kanske också att den operative direktören för Tre Stiftelser inte fick sparken i samband med spelskandalen för 20 år sedan, utan fortsatt biter sig fast. Jag kan mycket väl tänka mig att det är han som egentligen är ansvarig för både spelskandalen, byggskandalen i samband med bygget av Änggårdsbacken och nu också katastrofen med IVO och det indragna tillståndet.
Citera
2023-05-27, 08:36
  #35
Medlem
Bertil.Lundins avatar
Citat:
Tjänsteutlåtande Utfärdat 2023-05-03 Diarienummer 0307/23

Jag har nu gjort en första ordentlig genomläsning...

Det verkar som att Stadsledningskontoret, med stadsdirektör Eva Hessman i spetsen, inte ens har förstått sitt uppdrag:

Fakta:

Det tog tre år från det att IVO beslutade att inte ge Tre Stiftelser tillstånd att driva äldreboenden, eftersom direktör Monica Berglund saknar lämplighet att leda verksamheter, tills det att Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen började att så smått agera.

De demokratiskt valda politikerna gav i samband med detta följande direktiv till Stadsledningskontoret:

(Nedanstående är från de två dokument som Stadsledningskontoret har lyckats producera i år, se (*) nedan.)

Moderaterna, Demokraterna, Liberalerna, Kristdemokraterna:
Tre Stiftelser bedriver en högkvalitativ verksamhet i Göteborg, som är högt uppskattad av omsorgstagare och anhöriga, såväl som anställda. Det är dock tydligt att flera frågeställningar kopplade till Tre Stiftelsers förhållande till staden kräver fördjupad utredning. Målet med utredningen bör vara att möjliggöra för stabila och långsiktiga förutsättningar för verksamheten, så att det goda arbetet kan fortsätta.
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet:
Vi värnar verksamheten som Tre stiftelser driver. Detta är äldreomsorg som är uppskattad av omsorgstagare, personal och anhöriga. Stiftelsen har en mycket lång historia med anor som sträcker sig så långt tillbaka som till 1726. Med detta sagt så ser vi det som positivt att förhållandet mellan stiftelserna och staden klargörs för att verksamheten på de aktuella boendena skall kunna fortsätta på bästa sätt.
Stadsledningskontorets förslag på lösning:

Nu har det snart gått ytterligare ett år -- och förslag på lösningar från tokvänstern som har infiltrerat Stadsledningskontoret är helt bisarr:

Citat:
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att säga upp överenskommelsen daterad 2003-12-19 godkänd av kommunstyrelsen i februari 2004-02-04 § 57 och tillsammans med Göteborgs Stads stadsfastighetsnämnd lösa ut befintliga lån samt återkräva sådant stöd som är att betrakta som otillåtet statsstöd.

Jag tror inte att "lösa ut befintliga lån" har den betydelsen som Eva Hessman tror att det har...

Resten av dokumenten ser som något som ChatGPT skulle ha kunnat hallucinera fram, med den skillnaden att ChatGPT kan skriva begriplig svenska med hjälp av innehållsförteckning, god struktur, korrekta meningar etc. Något som Stadsledningskontoret inte klarar av. Däremot dumpar Stadsledningskontoret, i likhet med ChatGPT, när ChatGPT "beter sig illa", fullständigt perifer information i dokumenten. Skillnaden är att Stadsledningskontoret dumpar informationen till synes slumpmässigt.

Jag återkommer med några stickprov på bisarrheter från dokumenten...

(*)

https://www4.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/samrumportal.nsf/88469F681814D7A2C125894700460CE7/$File/2.1.13_20230208.pdf

https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/2995038382B43536C12589B0001F3743/$File/2.1.5_20230524.pdf
__________________
Senast redigerad av Bertil.Lundin 2023-05-27 kl. 08:38.
Citera
2023-06-01, 21:33
  #36
Medlem
Bertil.Lundins avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Bertil.Lundin
Jag återkommer med några stickprov på bisarrheter från dokumenten...

https://www4.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/samrumportal.nsf/88469F681814D7A2C125894700460CE7/$File/2.1.13_20230208.pdf

https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/2995038382B43536C12589B0001F3743/$File/2.1.5_20230524.pdf

Det är omöjligt att skilja på fullständig inkompetens och medvetet sabotage:

Citat:
Klubb Vega

Under utredningens gång har stadsledningskontoret uppmärksammat att Stiftelsen Ålderdomshemmet bedriver dagverksamhet Klubb Vega. Verksamheten riktar sig till personer med demenssjukdom som är under 65 år samt deras anhöriga och har öppet varje vardag mellan kl. 09.00 – 15.00. Klubb Vega bemannas av tre specialistutbildade undersköterskor och enhetschef på äldreboendet ansvarar för arbetsledningen. Det krävs inget beslut enligt socialtjänstlagen för att få del av verksamheten utan nya deltagare kommer in via samverkan med minnesmottagningen på Mölndals sjukhus.

Verksamheten finansieras genom ett kommunalt föreningsbidrag. Enligt Göteborgs Stads riktlinjer för föreningsbidrag till civilsamhället är en grundläggande förutsättning för att kunna få del av bidraget att den inte är fråga om en upphandlingspliktig tjänst eller idéburet partnerskap (IOP-avtal). Nämnden för funktionsstöd ansvarar för handläggningen och för 2023 har nämnden beviljat stiftelsen Ålderdomshemmet i Göteborg, Klubb Vega, ett föreningsbidrag på 1,8 mnkr.

Stadsledningskontoret har ställt fråga till företrädare på Tre Stiftelser om de har tillstånd från IVO för att bedriva dagverksamheten Klubb Vega. Något sådant tillstånd finns inte. Stadsledningskontoret ser det som sannolikt att denna form av verksamhet omfattas av tillståndsplikt från eller anmälningsplikt till IVO.

Möjligen är det svårare att upptäcka sabotage...
Citera
  • 2
  • 3

Stöd Flashback

Flashback finansieras genom donationer från våra medlemmar och besökare. Det är med hjälp av dig vi kan fortsätta erbjuda en fri samhällsdebatt. Tack för ditt stöd!

Stöd Flashback