• 2
  • 3
2023-03-20, 22:59
  #25
Medlem
Jag förstår inte varför man hela tiden lyfter "medvetandet" som nåt otroligt och mystiskt.
Det är som om man ser en glödlampa där inne som skulle vara detta medvetande.

Jag tror inte det är så, det kanske känns så, stundvis. Men hålla igång en tankebana mer än 3-5 sek verkar ju inte fungera. Sen kommer nya impulser från nåt annat håll i hjärnan som ger eller triggar en ny tanke(bana).

Kan någon förklara vad som menas när folk pratar om medvetande? Och vad för otroligt detta innebär?
Citera
Igår, 03:42
  #26
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av recyclebin2
Jag förstår inte varför man hela tiden lyfter "medvetandet" som nåt otroligt och mystiskt.
Det är som om man ser en glödlampa där inne som skulle vara detta medvetande.

Jag tror inte det är så, det kanske känns så, stundvis. Men hålla igång en tankebana mer än 3-5 sek verkar ju inte fungera. Sen kommer nya impulser från nåt annat håll i hjärnan som ger eller triggar en ny tanke(bana).

Kan någon förklara vad som menas när folk pratar om medvetande? Och vad för otroligt detta innebär?

Jag håller med dig! "Medvetande" är egentligen inte mer mystiskt än exempelvis "smärta" (bådadera innehåller säkerligen massvis av komponenter på neuronplanet!), men anses ändå av de kristna (som med hänsyn till allmän anständighet numera nödgas medge att även icke-mänskliga djur kan känna smärta!) vara något exklusivt mänskligt, uppenbarligen givet av Yahweh!
Citera
Igår, 21:29
  #27
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av TunderTarFyr
Ändå är medvetande något som enbart uppkommit genom evolutionen av varelser med upplevelser.

Evolutionen skapade medvetande i varelser som behövde använda abstrakt tänkande för att förutsäga var föda finns och förutsäga var rovdjur finns.
Men dessa djur var inte intellektuella maskiner.

Upplevelsen var belöningen/straffet som gjorde att djuren lärde av sina erfarenheter.
Vissa abstrakta förutsägelser i medvetandet förstärktes i medvetandet genom inlärning. Andra tankemönster bestraffades av dåliga upplevelser när konsekvensen var dålig.

Upplevelse har alltså en förutsättning för att lära vilka abstrakta förutsägelser som var rätt eller fel.
Vad är det som inte kan åstadkommas av som något som robotlikt inte upplever?
__________________
Senast redigerad av pjabas Igår kl. 21:32.
Citera
Igår, 21:33
  #28
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av recyclebin2
Jag förstår inte varför man hela tiden lyfter "medvetandet" som nåt otroligt och mystiskt.
Det är som om man ser en glödlampa där inne som skulle vara detta medvetande.

Jag tror inte det är så, det kanske känns så, stundvis. Men hålla igång en tankebana mer än 3-5 sek verkar ju inte fungera. Sen kommer nya impulser från nåt annat håll i hjärnan som ger eller triggar en ny tanke(bana).

Kan någon förklara vad som menas när folk pratar om medvetande? Och vad för otroligt detta innebär?
Jag håller också med i vad du säger. Ett av de största problemen med medvetandet har varit att finna en användbar och fruktsam definition eller snarare frågeställning. Utan rätt frågeställning så kan man inte angripa något och det finns fog för att anta att gängse frågeställningar kring medvetande helt enkelt har varit fel. Medvetande är inte det där mystiska enhetliga fenomenet som kräver en "förklaring" eller, som vissa allra helst tycks vilja, ska vara oförklarbart.

Det påminner ganska mycket om en frågeställning kring liv som aktualiserades på 1700-talet och var förhärskande till 1800-talets slut, nämligen om vad som "skiljer levande från död materia". Frågar man så blir svaret någon sorts "kraft" eller "fenomen" som dels skarpt särskiljer liv från icke-liv, dels placerar man frågan i en domän utanför meningsfull vetenskap som kemi och biologi. Man tänkte sig någon sorts "vitalkraft", "vitalism" som liksom kunde "bres över" materia för att förse det med "levandets egenskap". Frågeställningen var ju meningslös och ofruktbar, vilket man insåg när man började förstå att livet består av kemiska ämnen precis som allt annat och liv helt enkelt är komplex systemkemi. På kemisk nivå finns ingen skillnad mellan liv och icke-liv, utan distinktionen kan först göras på en annan hierarkisk nivå, den av biologi och genetik.

"Vitalkraften" påminner rätt mycket om "fenomenet" qualia, dvs upplevelsen av något där abstraktionen ska kopplas ihop med tinget, s.a.s. En vanlig frågeställning inom qualia är "vad är rött, vad är upplevelsen rödhet av något som är färgat rött, givet att fotoner givetvis inte har en färg?". Det är med största sannolikhet en felaktig och ofruktsam frågeställning. Medvetandefilosofin har varit fullt av dylika frågor som verkar djupa och fundamentala, men som antagligen bara är meninglös kategorisering som skapar frågor som ej kan besvaras och ger därför en skenbar bild över hur "komplext" det är.

Det är också därför som vi har frågeställningar om "varför" vi har ett medvetande och vi liksom antar att det går att göra det som människor och högre djur gör utan medvetande. Det finns liksom ingen mening med att anta att det vore en grej, vore möjligt eller meningsfullt, att det skulle kunna existera filosofiska zombies. Lika lite som om det skulle finnas "saker i sinnesvärlden som gör precis det som liv gör, men som inte lever" eller "skulle man kunna tänka sig en tiger, som ser ut som en tiger, beter sig som en tiger, men som inte är levande"? Här svarar nog de flesta självklart "nej", så det är lite förunderligt att folk tror att P-zombies kan vara en grej.

Så snart man fimpat dessa meningslösa frågeställningar och antagit att icke-medvetna entiteter som fungerar precis som om de vore medvetna är lika dumt som icke-levande tigrar som uppvisar livstecken, så inser man också att frågan om "hur kan evolutionen skapa medvetande" eller "hur kan det finnas selektionstryck för upplevelser" också är vakuös. Det hade helt enkelt inte kunnat vara på något annat sätt och att vi ens tror att det är något som "måste förklaras" beror på att vi har fel utgångspunkt och ställer fel frågor kring saken, som automatiskt fodrar ett svar (som alltså inte finns).

En del menar att detta är att försöka bortförklara medvetande, men min motfråga blir då om det inte är just precis det vi ska försöka göra, bortförklara medvetande på samma sätt som vi bortförklarar vitalism?
Citera
Igår, 21:34
  #29
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av recyclebin2
Jag förstår inte varför man hela tiden lyfter "medvetandet" som nåt otroligt och mystiskt.
Det är som om man ser en glödlampa där inne som skulle vara detta medvetande.

Jag tror inte det är så, det kanske känns så, stundvis. Men hålla igång en tankebana mer än 3-5 sek verkar ju inte fungera. Sen kommer nya impulser från nåt annat håll i hjärnan som ger eller triggar en ny tanke(bana).

Kan någon förklara vad som menas när folk pratar om medvetande? Och vad för otroligt detta innebär?
Problemet är att många har olika definition på medvetande - och då är det ju givet att det blir konflikt - helt i onödan.
Min definition av medvetande är förmågan att uppleva något. Inte att agera utifrån sensoriska fakta. Inte att resonera logiskt utifrån den fakta mina sensorer ger mig.
Utan att jag är medveten om att jag resonerar.
Det bygger på mitt antagande, att en robot, som agerar exakt som jag, inte upplever något.
Skillnaden mellan mig och roboten är då upplevelsen.
__________________
Senast redigerad av pjabas Igår kl. 21:38.
Citera
  • 2
  • 3

Stöd Flashback

Flashback finansieras genom donationer från våra medlemmar och besökare. Det är med hjälp av dig vi kan fortsätta erbjuda en fri samhällsdebatt. Tack för ditt stöd!

Stöd Flashback