2023-01-31, 23:41
  #53581
Medlem
Totiuss avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Fleuch
Grundläggande klimathotsfysik:

Om atmosfären saknar växthusgaser: du blir uppvärmd av solen

Om atmosfären är med växthusgaser: du blir uppvärmd av solen( i lika hög grad) plus energi som "återstrålar" från atmosfären.

Problemet är att hela konceptet strider mot termodynamikens första lag. Och det kan ni klimathots-försvarare inte komma runt. Hur mycket ni än bortförklarar och intellektualiserar och rationaliserar saken. Game over.
Nej, det strider inte mot termodynamikens lagar. Det skapas ingen ny energi och värme flödar bara från den varma jordytan till den kalla atmosfären. Det som händer är att atmosfären kyler mindre på grund av växthuseffekten.
Citera
2023-01-31, 23:46
  #53582
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av Totius
Nej, det strider inte mot termodynamikens lagar. Det skapas ingen ny energi och värme flödar bara från den varma jordytan till den kalla atmosfären. Det som händer är att atmosfären kyler mindre på grund av växthuseffekten.

Jag utgår bara ifrån vad klimathotsexperterna själva säger. Inget annat. Jag vet inte själv hur klimatet fungerar.
Citera
Igår, 00:03
  #53583
Medlem
Totiuss avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Fleuch
Jag utgår bara ifrån vad klimathotsexperterna själva säger. Inget annat. Jag vet inte själv hur klimatet fungerar.
Ingen som förstår växthuseffekten säger något som bryter mot termodynamiken. (Däremot tycks det finnas många aktivister som inte alls förstår fysik och en massa annat.)
Citera
Igår, 00:10
  #53584
Medlem
Brunafingrarnas avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Totius
En sådan jämförelse är så generell att den är meningslös. Du kan lika gärna bara säga att det blir varmare. Det säger ingenting om de bakomliggande mekanismerna.
Det är nog ingen som på allvar ”förnekar” (som ni säger) sambandet mellan CO2 och temperatur. Frågan gäller hur stor inverkan blir med alla samverkande faktorer som finns. CO2 i sig ger inte speciellt stort tillskott. Det är storleken på alla återkopplingar som är avgörande. Hur allt det här verkligen fungerar finns det ingen som säkert kan svara på. Vissa klimataktivister tycks överhuvudtaget inte förstå detta utan verkar mest drivas av en vilja att mobba ”förnekare”.

I teknologi och naturvetenskap bygger man ofta modeller dvs kalkyler som går att ändra på med olika ingångsvärden. Modellerna är alltid en förenkling av verkliga förhållanden. Är felkällorna kända, deras storheter bestämda kan beräkningsmodellerna komma verkligheten så pass nära att det går med tillräcklig säkerhet säga om vad som händer om ingångsvärden ändras.

Grovt förenklade modeller, som exemplet med växthus tjänar som illustration för att gemene man enklare ska förstå den komplicerade process som ligger bakom. Den andra modellen eller ekvationen som sattes upp i inlägg 53573 gäller, den tillsammans med växthuset beskriver sambanden tydligt för lekmännen.

Beträffande bakomliggande mekanismer för växthus har jag beskrivit de i inlägg 53562, länk till en kort introduktion i fönsterfysik finns där också.
Länk till en engelsk sida där koldioxidens egenskaper att absorbera och emittera långvågig strålning finns i inlägg 53573.

Du har inte läst eller ens bemött inläggen sakligt utan börjar genast haspla ur dig om ”samverkande faktorer”, detta när jag gång på gång har avkrävt dig genomarbetade modeller som håller för granskning, de behöver inte vara perfekta, men icke!
När du blir trängd kommer sista räddningen: människan vet inte hur klimatet fungerar!

Här vistas vuxna människor, det är åldersgräns på forumet, så långt ner får du bara inte sjunka Totius, du är ingen haverist, jag vägrar tror på det.

Citat:
Ursprungligen postat av Fleuch
Grundläggande klimathotsfysik:

Om atmosfären saknar växthusgaser: du blir uppvärmd av solen

Om atmosfären är med växthusgaser: du blir uppvärmd av solen( i lika hög grad) plus energi som "återstrålar" från atmosfären.

Problemet är att hela konceptet strider mot termodynamikens första lag. Och det kan ni klimathots-försvarare inte komma runt. Hur mycket ni än bortförklarar och intellektualiserar och rationaliserar saken. Game over.
Jag tackar för ditt bidrag Fleuch men jag ser inte något konkret i din ”kritik”.
Citera
Igår, 00:18
  #53585
Medlem
Totiuss avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Brunafingrarna
I teknologi och naturvetenskap bygger man ofta modeller dvs kalkyler som går att ändra på med olika ingångsvärden. Modellerna är alltid en förenkling av verkliga förhållanden. Är felkällorna kända, deras storheter bestämda kan beräkningsmodellerna komma verkligheten så pass nära att det går med tillräcklig säkerhet säga om vad som händer om ingångsvärden ändras.

Grovt förenklade modeller, som exemplet med växthus tjänar som illustration för att gemene man enklare ska förstå den komplicerade process som ligger bakom. Den andra modellen eller ekvationen som sattes upp i inlägg 53573 gäller, den tillsammans med växthuset beskriver sambanden tydligt för lekmännen.

Beträffande bakomliggande mekanismer för växthus har jag beskrivit de i inlägg 53562, länk till en kort introduktion i fönsterfysik finns där också.
Länk till en engelsk sida där koldioxidens egenskaper att absorbera och emittera långvågig strålning finns i inlägg 53573.

Du har inte läst eller ens bemött inläggen sakligt utan börjar genast haspla ur dig om ”samverkande faktorer”, detta när jag gång på gång har avkrävt dig genomarbetade modeller som håller för granskning, de behöver inte vara perfekta, men icke!
När du blir trängd kommer sista räddningen: människan vet inte hur klimatet fungerar!

Här vistas vuxna människor, det är åldersgräns på forumet, så långt ner får du bara inte sjunka Totius, du är ingen haverist, jag vägrar tror på det.
Jag förstår inte poängen med ditt inlägg. Din förklaring av växthuseffekten är pedagogiskt förkastlig och omfattar inte CO2 som allt handlar om. Hur ska den kunna hjälpa gemene man att förstå hur CO2 påverkar klimatet? Vad är det du vill ha svar på?
Citera
Igår, 00:21
  #53586
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av Brunafingrarna
I

Jag tackar för ditt bidrag Fleuch men jag ser inte något konkret i din ”kritik”.

tror att det handlar om att jag utgår ifrån vad som faktiskt står i läroböcker och liknande, medans du utgår ifrån din egen rationaliserade och intellektualiserade uppfattning om vad det handlar om.
Citera
Igår, 00:34
  #53587
Medlem
MrArturs avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Fleuch
Grundläggande klimathotsfysik:

Om atmosfären saknar växthusgaser: du blir uppvärmd av solen

Om atmosfären är med växthusgaser: du blir uppvärmd av solen( i lika hög grad) plus energi som "återstrålar" från atmosfären.

Problemet är att hela konceptet strider mot termodynamikens första lag. Och det kan ni klimathots-försvarare inte komma runt. Hur mycket ni än bortförklarar och intellektualiserar och rationaliserar saken. Game over.
Det är ju inte konstigare än att solen också värmer ett växthus och att energi återvänder nedåt, istället för att försvinna genom taket.

Jag förstår inte varför det ska vara svårt att förstå att energi som absorberas i atmosfären kan stråla tillbaka ned mot ytan. Det är det du verkar påstå bryta mot termodynamiska lagar.

Det gör det inte.
Citera
Igår, 00:38
  #53588
Medlem
Brunafingrarnas avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Totius
Jag förstår inte poängen med ditt inlägg. Din förklaring av växthuseffekten är pedagogiskt förkastlig och omfattar inte CO2 som allt handlar om. Hur ska den kunna hjälpa gemene man att förstå hur CO2 påverkar klimatet? Vad är det du vill ha svar på?

Uppenbarligen fungerar wikipedia väldans bra:

https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4xthuseffekten

Wikipedia är öppet för alla så du kan börja redigera alla felaktigheter i artikeln, var så god!

Citat:
Ursprungligen postat av Wiki
Gaserna i jordens atmosfär är relativt genomskinliga för ljuset från solen. Mycket av solljuset når därför ända ned till jordytan, där en del av det absorberas. Den energi som jordytan därigenom tar emot återutsänds mot rymden som infraröd strålning, långvågigare än solljuset och osynlig för ögat. Luftens dominerande beståndsdelar, kvävgas (N2) och syrgas (O2), är praktiskt taget genomskinliga även för sådan strålning.

I mindre kvantiteter innehåller atmosfären emellertid också gaser som absorberar infraröd strålning. Viktigast bland dessa så kallade växthusgaser är vattenånga[1] (H2O) och koldioxid (CO2).[2] Växthusgaserna absorberar det mesta av värmestrålningen från jordytan innan den hunnit ut i rymden. De strålar sedan ut den uppfångade strålningen igen, men inte bara vidare mot rymden utan åt alla håll, även nedåt. En betydande del av den värmestrålning som sänds ut från jordytan kommer på så sätt i retur.

Jordytan tar med andra ord emot strålningsenergi inte bara från solen utan också från luften (denna energi kommer dock också från solen ursprungligen). Den är därigenom mer än 30 grader varmare än den skulle ha varit om jorden inte haft någon atmosfär (eller om luften uteslutande hade bestått av gaser som inte absorberar infraröd strålning). Den globala medeltemperaturen vid jordytan, som i dag uppgår till nästan +15°, skulle utan växthuseffekten ha legat kring -19°. Under sådana omständigheter hade liv knappast varit möjligt på jorden.[3]

Växthuseffekten på jorden är till största delen naturlig – atmosfären har innehållit växthusgaser så länge den funnits. Människan är emellertid på väg att förstärka växthuseffekten, främst genom utsläpp av koldioxid i samband med avskogning och användning av fossila bränslen. Dessa utsläpp anses vara huvudorsak till senare decenniers globala uppvärmning[4] – jordens medeltemperatur har sedan början av 1900-talet stigit med närmare 1,2 grader.[5] När man i dagligt tal förklarar den pågående uppvärmningen som ”ett resultat av växthuseffekten” menar man alltså egentligen att den beror på en antropogen (av människan orsakad) förstärkning av den redan befintliga växthuseffekten.

https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A...useffekten.png

Fenomenet är det samma som när temperaturen stiger i ett riktigt växthus, byt växthusgaserna i atmosfären mot fönster, samma effekt d.v.s. återemittering av långvågig strålning.

De flesta förutom fåtalet förstår liknelsen med växthus, även min mor som bara gått 7 år i grundskola, gemene man är inte så faktaresistent som du vill tro eller hoppas på.

En stor majoritet av svenska folket tror på att människan är upphovet till klimatförändringarna:

https://www.naturvardsverket.se/cont...matet-2021.pdf

Citat:
Ursprungligen postat av Fleuch
tror att det handlar om att jag utgår ifrån vad som faktiskt står i läroböcker och liknande, medans du utgår ifrån din egen rationaliserade och intellektualiserade uppfattning om vad det handlar om.

Du borde läsa böckerna, inte låta dom samla damm.
Citera
Igår, 00:46
  #53589
Medlem
Totiuss avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Brunafingrarna
Uppenbarligen fungerar wikipedia väldans bra:

https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4xthuseffekten

Wikipedia är öppet för alla så du kan börja redigera alla felaktigheter i artikeln, var så god!https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A...useffekten.png

Fenomenet är det samma som när temperaturen stiger i ett riktigt växthus, byt växthusgaserna i atmosfären mot fönster, samma effekt d.v.s. återemittering av långvågig strålning.

De flesta förutom fåtalet förstår liknelsen med växthus, även min mor som bara gått 7 år i grundskola, gemene man är inte så faktaresistent som du vill tro eller hoppas på.

En stor majoritet av svenska folket tror på att människan är upphovet till klimatförändringarna:

[url]https://www.naturvardsverket.se/contentassets/6ffad3e6018c47cea06e6402f0eea066/rapport-allmanheten-klimatet-2021.pdf[/url]
Problemet är att om man tror att växthuseffekten fungerar som ett växthus så förstår man inte hur den verkligen fungerar. Man förstår alltså inte fakta, varvid begreppet fakta givetvis tappar sin betydelse i sammanhanget. Då handlar det istället om just troende.
Citera

Stöd Flashback

Flashback finansieras genom donationer från våra medlemmar och besökare. Det är med hjälp av dig vi kan fortsätta erbjuda en fri samhällsdebatt. Tack för ditt stöd!

Stöd Flashback