2023-01-17, 17:31
  #1189
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av maximus999
Vilka spekulationer du har.
Enl. uppgift var det nästan hälften av patienterna på avd. 27 som hade Borderline, dessutom ingen rutin med 2 st vid behandling, GM kan väl inte neka att utföra sitt jobb. Även detta att M1 och M2 hade Borderline men ej utredd och M3 hade diagnosen Borderline.
Bifogar återigen utdrag ur Borderlineproblematik från Sahlgrenska.”De jobbiga patienterna” Sjuksköterska-patientrelationer vid borderline personlighetsstörning, Sahlgrenska Akademien, Göteborgs universitet.

1. Du och J*hn hävdar att dessa patienter har EIPS (tidigare borderline) men de har inte diagnosen, och vem är du eller J*hn att då hävda att de har den?

2. Ja det är galet att Region Gävleborg inte har rutin att det alltid måste vara två anställda med på patientens rum eller i behandlingsrummet. Det är rutin i andra regioner. Här har du helt rätt. Dock hade J*hn fått en direkt order av sin chef att inte vara själv med patienter, denna order struntade han i.

3. Det är jävligt märkligt utifrån din argumentation att det bara är J*hn som blivit anklagad för våldtäkt. Om det är som du skriver angående patienterna borde fler skötare eller sjuksköterskor ha blivit anmälda. Men se, det är bara J*hn som blivit anmäld.
Citera
2023-01-17, 17:39
  #1190
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av maximus999
Min drivkraft är såklart att jag vet till 100% att denna GM är helt oskyldig. Men vad din agenda är vet jag inte, kanske du tom känner nån av målsägarna eller så tycker du bara att alla som döms är skyldiga och att det inte exiterar några oskyldigt dömda i våldtäktsfall, men det kanske gäller bara detta fall, trots avsaknad av robust bevisning.

Mitt stora problem/drivkraft i allt detta är att J*hn enligt senaste förundersökningsprotokoll och domslut uppenbarligen inte accepterar för sig själv att han begått dessa brott. Därmed blir sexualbrottsbehandlingen helt värdelös. En behandling som dessutom är frivillig.

Vi riskerar nu att få ut J*hn i samhället igen om några år där han kan fortsätta söka nya offer för att våldta dem.

Om någon psykolog från J*hns anstalt läser detta så bör de reflektera över detta.
Citera
2023-01-21, 00:06
  #1191
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av maximus999
Vilka spekulationer du har.
Enl. uppgift var det nästan hälften av patienterna på avd. 27 som hade Borderline, dessutom ingen rutin med 2 st vid behandling, GM kan väl inte neka att utföra sitt jobb. Även detta att M1 och M2 hade Borderline men ej utredd och M3 hade diagnosen Borderline.
Bifogar återigen utdrag ur Borderlineproblematik från Sahlgrenska.”De jobbiga patienterna” Sjuksköterska-patientrelationer vid borderline personlighetsstörning, Sahlgrenska Akademien, Göteborgs universitet.

5.2 SJUKSKÖTERSKANS INSTÄLLNING TILL PATIENTERNA
5.2.1 Manipulativa
I en studie upplevde sjuksköterskorna en stark känsla av att vara manipulerade då de menade att patienterna med borderline personlighetsstörning var oärliga. Fyra av sex sjuksköterskor som deltog i studien beskrev att upplevelsen av att bli manipulerad av patienter med borderline personlighetsstörning väckte känslor som att de kände sig utnyttjade och nedvärderade som personer (16). Detta styrktes av resultatet i en annan studie där sjuksköterskorna associerade patienter med borderline personlighetsstörning med ett manipulativt beteende. Majoriteten av sjuksköterskorna upplevde att bli manipulerad medförde känslor av frustration och känslor av att de blev utnyttjade (20).
Sjuksköterskorna upplevde att patienter med borderline personlighetsstörning hade en dold agenda som låg bakom deras agerande vilket ledde till att sjuksköterskorna hela tiden försökte upptäcka varför patienterna gjorde något särskilt eller varför de ville ha något. Sjuksköterskorna försökte lista ut den egentliga orsaken bakom patienternas handlingar (16,20).
5.2.2 Destruktiva och hotfulla
Två av studierna kom fram till resultatet att sjuksköterskor upplevde patienter med borderline personlighetsstörning som destruktiva och hotfulla. Sjuksköterskorna beskrev att patienter med borderline personlighetsstörning ofta hotade med att skada sig själva, andra människor eller ägodelar om inte deras krav blir infriade (16,20). Detta styrktes i ytterligare en studie där det visade sig att sjuksköterskor höll mer social distans till patienter med borderline personlighetsstörning och ansåg dem vara generellt farligare än andra patienter med schizofreni eller depression. Känslan av att vilja hålla en social distans till patientgruppen var relaterade till sjuksköterskornas övertygelse i att dessa patienter var farliga (21).

Intressant studie !!
Citera
2023-01-21, 00:39
  #1192
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av backflash06
Intressant studie !!

Nu valde Maximus att bara citera en del av "studien". Men för att kommentera några saker av det han citerade:

Det ligger i sjuksköterskans arbetsuppgift att ständigt leta efter den ursprungliga orsaken till patientens sjukdom. Det kallas för att ha det holistiska perspektivet. Jag blir lite fundersam om sjuksköterskor inom psykiatrin inte använder sig av det holistiska perspektivet men nu enligt "studien" kände sig tvingade till det. Mycket märkligt i så fall.

Vi vet att två av patienterna inte har fått diagnosen. Det är J*hn som påstår att de har det. Men det finns ingen diagnos satt.

Det är utifrån detta fortfarande jävligt märkligt att det bara är J*hn som har anmälts och dömts för våldtäkter om det nu är så illa som han hävdar. Om det vore så illa hade betydligt fler blivit anmälda och dömda.

Läser du FUParna så blir den "studien" likt förbannat ointressant.

Vad Maximus inte säger är att den här "studien" är en kandidatuppsats av några sjuksköterskestudenter. Det är alltså ingen doktorsavhandling. Så du bör vikta denna "studie" utifrån det faktum vad en kandidatuppsats på sjuksköterskeprogram är för något.
__________________
Senast redigerad av kLFFiVfTFba9Huz 2023-01-21 kl. 00:45.
Citera
2023-01-21, 00:56
  #1193
Medlem
Om vi nu ska klistra och klippa från den studien kan vi klippa in resultat och konklusion från den:

"Resultat:
Sjuksköterskor hade negativa och stereotypa föreställningar om patienter med borderline personlighetsstörning. Detta förhindrade att en terapeutisk sjuksköterska-patientrelation etablerades vilket ledde till att patienternas omvårdnadsresultat påverkades negativt. Orsakerna till att sjuksköterskorna hade eller utvecklade denna negativa inställning gentemot denna patientgrupp grundade sig i att patienter med borderline personlighetsstörning upplevdes som manipulativa, destruktiva, farliga, svåra att hjälpa, splittrade personalgruppen och upplevdes ha kontroll över sitt beteende. Till följd av dessa upplevelser minskade sjuksköterskans empati, sympati och engagemang. Resultatet visade att sjuksköterskor behövde mer utbildning och handledning då de ska vårda patienter med borderline personlighetsstörning.

Konklusion:
Det är viktigt att sjuksköterskor får utökad utbildning i vad diagnosen borderline personlighetsstörning
innefattar så att hon/han kan arbeta med patienten utifrån ett mer holistiskt synsätt och förbättra
omvårdnadsresultatet för denna patientgrupp."

Utifrån detta skulle vi kunna säga att J*hn själv har satt sig i en situation för att han är inkompetent och för dåligt utbildad för att hantera EIPS-patienter.

Se där, även i kandidatuppsatsen tar de upp det jag skrev tidigare om ett holistiskt synsätt, och då hade jag inte läst uppsatsen förrän nu.

Men nu räcker det att läsa FUPar och domslut så ser vi att det är inte det här som är problemet.

EDIT: Har läst mer i studien nu. Utifrån den och resultat och konklusion är det tydligt att sjuksköterskestudenter måste få läsa mer psykologi och inte bara psykiatri. Där någonstans kan vi hitta lösningen på studiens slutsatser.

För att generalisera något, inom psykiatrin studerar man hur man ska medicinera patienter. Inom psykologin tittar man på orsaken till beteenden. Just det sistnämnda är nog något som sjuksköterskor måste bli bättre på inom psykiatrin, annars blir det svårt att se patienten ur ett holistiskt perspektiv.
__________________
Senast redigerad av kLFFiVfTFba9Huz 2023-01-21 kl. 01:12.
Citera
2023-01-21, 02:33
  #1194
Medlem
Alla som sitter här inne och försvarar denna sexualförbrytare ni är värre än hundar, afghaner och parasiter. Hoppas era mammor är stolta.
Citera
2023-01-21, 15:28
  #1195
Medlem
För er som vill läsa det som Maximus gjort ett axplock från, här har ni hela uppsatsen.

När ni läser den kommer ni säkerligen se varför han bara plockade ur vissa väl valda delar och inte berättade om allt, och med det varför han inte gav en källhänvisning så vi alla kunde läsa hela uppsatsen.

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/han...234?sequence=1
Citera

Stöd Flashback

Flashback finansieras genom donationer från våra medlemmar och besökare. Det är med hjälp av dig vi kan fortsätta erbjuda en fri samhällsdebatt. Tack för ditt stöd!

Stöd Flashback