Vinnaren i pepparkakshustävlingen!
2022-08-28, 21:41
  #5197
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av GreenBastard
Såklart inte de kan ju köpa el från Sverige. Vi fryser i Sverige och Eon familjen gnuggar händerna.

"Amid warnings of power outages and social unrest this winter, Europe’s politicians have allocated around 280 billion euros ($279 billion) to ease the pain for businesses and households,"

https://canadatoday.news/ca/german-c...-prices-50120/

3 000 miljarder i stöd
räcker nog för att även höja priset i södra sverige?
Citera
2022-08-28, 23:23
  #5198
Medlem
Bättre att mjuka upp sanktionerna mot Ryssland som inte har någon effekt än att frysa och bli arbetslös kommande vinter. Beslutet är tufft men måste fattas. Europa kan inte att strypa rysk gas i vinter utan att strypa sig självt.
Citera
2022-08-28, 23:50
  #5199
Medlem
Snapcounts avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Svartheden
Bättre att mjuka upp sanktionerna mot Ryssland som inte har någon effekt än att frysa och bli arbetslös kommande vinter. Beslutet är tufft men måste fattas. Europa kan inte att strypa rysk gas i vinter utan att strypa sig självt.

Bättre att Tyskarna biter i det sura äpplet, och låter sin kärnkraft gå på. Samt startar upp de tre man har i malpåse och kan komma i drift snabbt.
Citera
2022-08-29, 01:52
  #5200
Medlem
Ilimitados avatar
Synd att Sverige inte kan dela med sig av sin vinterkyla också så att det blir utjämnat och rättvist.
Citera
2022-08-29, 14:07
  #5201
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av Snapcount
Bättre att Tyskarna biter i det sura äpplet, och låter sin kärnkraft gå på. Samt startar upp de tre man har i malpåse och kan komma i drift snabbt.

Kan tre reaktorer göra någon skillnad. Många är från 70-talet och lika moderna som dom ryska stridsvagnarna/likkistorna.
Fransmännen har 56 varav hälften har problem. Kanske går att laga dom. Troligtvis inget man gör på några månader.
Citera
2022-08-29, 14:08
  #5202
Medlem
Madagascars avatar
Spotpris 8.5 kr/kWh imorgon kl 19-20 i SE3 och SE4.
Citera
2022-08-29, 14:14
  #5203
Medlem
Snapcounts avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Svartheden
Kan tre reaktorer göra någon skillnad. Många är från 70-talet och lika moderna som dom ryska stridsvagnarna/likkistorna.

Man har även tre till i malpåse som kan startas snabbt. Sedan så tror jag (men vet inte), att de äldsta k-verken stängdes först. Men underhåll kommer nog samtliga att behöva.

Skillnad kommer det nog att göra, med tiden. Speciellt mot vindsnurror, som inte producerar när det inte blåser.
Citera
2022-08-29, 16:48
  #5204
Medlem
Även ny kärnkraft krånglar

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a...edEntry=946124

"Elproduktionen i Kärnkraftverket Olkiluoto 3 i Finland har avstannat helt, efter flera tidigare avbrott. Stoppet kan bero på nya uppdateringar av produktionsenheter.

Enligt kärnkraftbolaget Industrins kraft TVO:s hemsida producerades ingen energi i verket på måndagen, rapporterar mediebolaget Svenska yle.

TVO:s kommunikationschef Johanna Aho skrev på Twitter att orsaken till avbrottet utreds."
Citera
2022-08-29, 18:34
  #5205
Medlem
Madagascars avatar
Wolfgang Hansson lägger ut texten om elpriser och annat:

https://www.aftonbladet.se/podcasts/episode/346181, idag

Förvånansvärt bra faktiskt
Citera
2022-08-29, 19:04
  #5206
Medlem
sjelvefans avatar
Ingen såg elproblemen och dyrare priser komma... Absolut ingen regering senaste 8-16-20 åren eller så har fattat någonting om hur man tar ansvar för ett land! Varken nuvarande eller förra regeringen. Det var bara en tidsfråga innan smällen kom...

Tidigare granskningar lär då ingen politiker stå och vifta med i årets TV-debatter, för då tvingas fler än ett parti erkänna för folket hur pass länge bristerna har varit kända för flera olika regeringar och för hela Riksdagen.

Samt erkänna att Riksdagen redan på Alliansens tid enades om att vindkraften skulle byggas ut och att minst 50 % av energianvändningen skulle bestå av förnybar energi just år 2020...

Citat:
"TILL RIKSDAGEN
2013-03-27

Staten på elmarknaden - insatser för en fungerande elöverföring


Regeringen har fått i uppdrag av riksdagen att skapa en effektiv elmarknad med väl fungerande konkurrens som ger en säker tillgång på el till internationellt konkurrenskraftiga priser. En effektiv elmarknad förutsätter en väl fungerande infrastruktur för överföring av el.

En annan central och av riksdagen beslutad målsättning som påverkar elmarknaden är att år 2020 ska andelen förnybar energi vara minst 50 procent av den totala energianvändningen. Enligt riksdagen kommer den planerade utbyggnaden av vindkraften i Sverige att kräva mer kapacitet och flexibilitet i elnäten.

Elöverföringen är viktig för hela elmarknaden. De villkor som sätts där påverkar leveranssäkerheten och i förlängningen även priset för elkonsumenterna.

Hushåll och näringsliv är beroende av el och en väl fungerande överföring av el är därför samhällskritisk. Elöverföringens kvalitet och kapacitet påverkar leveranssäkerheten och i förlängningen även priset för elkonsumenterna.


För att uppnå riksdagens övergripande mål för elmarknaden är statliga insatser en förutsättning. Det innefattar bland annat styrningen av Svenska kraftnät och Energimarknadsinspektionen vilka är viktiga för en väl fungerande överföring av el.

Elmarknaden har genomgått betydande förändringar under de senaste decennierna.

Granskningens resultat

👎 Statens insatser för en väl fungerande överföring av el
Riksrevisionen bedömer att statens insatser för en väl fungerande överföring av el i flera delar har brister.

👎 Enligt Riksrevisionens bedömning har regeringens styrning av Svenska kraftnät varit för passiv och brustit i underlag.

👎 Överföringskapaciteten i det svenska stamnätet är fortfarande inte tillräcklig.

👎 Svenska kraftnäts planering av investeringar i stamnätet har tidigare haft
brister och kännetecknats av låg transparens.

👎 De av riksdagen godkända investeringsplanerna för Svenska kraftnät har under perioden från elmarknadens omreglering 1996 fram till 2011 sällan uppfyllts och som minst har inte ens hälften av planen uppfyllts. Ett sådant underskridande av målsatta investeringar innebär att den önskade effekten på utbyggnaden av stamnätet inte nåtts.

En konsekvens av de
sena investeringsprojekten är enligt Riksrevisionens bedömning en bristande anpassning av infrastrukturen för överföring av el, elnätet, till strukturella förändringar i produktionen av el och den allt mer integrerade europeiska elmarknaden.


Investeringarna i stamnätet har ökat sedan 2007.

Att investeringsgraden skulle komma behöva öka , inte minst på grund av strukturella förändringar och anläggningarnas stigande ålder, har emellertid varit känt av Svenska kraftnät och regeringen sedan tidigt 2000-tal.

Riksrevisionen bedömer också att eftersläpningen i investeringarna
i kombination med beslutet att indela Sverige i elområden har haft effekt på priserna mot elanvändare i delar av Sverige.


👎 Riksrevisionen har för de senaste tio åren inte funnit något underlag från regeringen med analyser av avkastningskravet i förhållande till tariffernas utveckling under granskningsperioden, energipolitiska och andra mål som till exempel näringspolitiska samt det förhållande att Svenska kraftnät bedriver en monopolverksamhet.

En aktiv styrning från regeringens sida förutsätter sådana typer av analyser. Dessutom innebär frånvaron av sådana underlag att styrningen skett på ett sätt som inte skapat möjlighet att i efterhand granska regeringens agerande.

Enligt Riksrevisionens bedömning går det därför inte att utesluta att det kan ha funnits utrymme för lägre tariffer för Svenska kraftnäts stamnät.

För att uppnå de mål som riksdagen satt upp om en effektiv elmarknad och en allt större andel förnybar el är förstärkning och utbyggnad av det svenska stamnätet viktiga faktorer.

👎 De iakttagelser Riksrevisionen gjort när det gäller tillståndsprocessen för stamnät pekar på att nödvändiga investeringar i stamnätet fördröjts och att de statliga insatserna kan förbättras.


👎 Riksdagen har överlag fått bristfällig information om investeringar i stamnätet åren 1996–2012.

Enligt Riksrevisionens bedömning har regeringen inte lämnat en tillräcklig bild av verksamheten i budgetpropositionerna eftersom det saknats beskrivningar av varför de olika investeringarna behövts, investeringarnas konsekvenser och när de beräknades vara genomförda.


Det har även saknats återkoppling i budgetpropositionen på de investeringar som riksdagen beslutat om föregående år, till exempel hur mycket av investeringsplanen som Svenska kraftnät lyckats uppfylla."

https://www.riksrevisionen.se/downlo...lmarknaden.pdf
Citera
2022-08-29, 19:07
  #5207
Medlem
Onkel Kostias avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Snapcount
Glädjande besked till alla miljöpartister, de gröna i tyskland står bergfast på sig att avsluta kärnkraften :

Baerbock kallar att vända sig bort från kärnkraftsutfasningen "galenskap"

Baerbock sa att de som bara pratade om kärnkraft inte pratar om sträckningsoperationen. "De vill ha en återgång till kärnkraften. Vi har betalat många miljarder för fram och tillbaka i kärnkraftsavvecklingen under det senaste decenniet. Att uppröra det nu skulle vara galenskap och kosta oss ännu mer.”

https://www.welt.de/politik/deutschl...g-Irrsinn.html

Man har ju läst/hört ordet miljötalibaner, och det ordet träffar nog rätt till 100 %

Finansminister Christian Lindner, som tillhör Freie Demokratische Partei, riktar kritik mot dom vinster som görs på grund av krisen.

Citat från Welt:
Lindner mahnt dringend Reform des Strommarkts an

Bundesfinanzminister Christian Lindner hat Tempo bei der Reform des Strommarkts angemahnt. „Die Bundesregierung muss sich mit größter Dringlichkeit den Strompreisen widmen“, sagte der FDP-Vorsitzende der „Bild am Sonntag“. Sonst werde „die Inflation immer stärker durch eine Stromkrise angetrieben“.

Lindner kritisierte die stark gestiegenen Gewinne der Betreiber von Windrädern, Solaranlagen und Kohlekraftwerken: „Am Strommarkt hat die Politik einen Profit-Autopiloten eingerichtet.“ Aufgrund der geltenden Regeln würden die Produzenten von Solar-, Wind- oder Kohlestrom automatisch so bezahlt, als hätten sie teures Gas gekauft. „Die Gewinne steigen zulasten der Verbraucher Milliarde um Milliarde.“
Christian Lindner kritiserar att ägare till vind-, sol-, och kol-kraftverk tjänar väldigt mycket pengar. Ägarna till dessa kraftverk får automatiskt betalt samma pris som för el som har producerats av dyr gas.

Jag tänker att dom som tjänar ännu mer pengar, är ägare till kraftverk som varken varierar med vädret eller behöver fossila bränslen. Dom stora vinnarna är alltså ägarna till atom- och vatten-kraftverk. Vissa av dessa finns i Skandinavien. Men dom skandinaviska elkunderna förlorar när strömmen flödar till Tyskland.

Även näringslivsminister Robert Habeck, som tillhör Die Grünen, vill fokusera på marknadens roll för dom höga elpriserna.

Citat från Welt:
Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will mit einer grundlegenden Reform des Strommarkts Preise für Verbraucher und Industrie dämpfen. Eine Ministeriumssprecherin hatte am Freitag gesagt, angestrebt werde, die Entwicklung der Endkundenpreise für Strom vom steigenden Gaspreis zu entkoppeln. Es handle sich um ein mittelfristiges Vorhaben.

Einem Bericht des „Handelsblatts“ zufolge soll die angestrebte Reform ein Grundprinzip des heutigen Strommarkts außer Kraft setzen: Bislang geben Gaskraftwerke am Strommarkt in der Regel den Preis vor, mit dem Gaspreis steigt daher automatisch der Strompreis.
Robert Habeck vill inte att priset på gas ska styra priset på el. Politikerna vill alltå lägga uppmärksamheten på marknaden, och inte på att politikerna har ägnat sig åt att montera ner energiförsörjningen. Vi ser samma beteende bland politiker i Sverige. Politikerna vill lägga skulden på marknaden, trots att marknaden inte har gjort någonting annat än att anpassa sig efter dom förutsättningar som politikerna har skapat. Det går inte att förneka att vissa marknadsaktörer tjänar väldigt mycket pengar på dom omständigheter som politikerna har skapat. Men skulden ligger inte på marknadsaktörerna.
__________________
Senast redigerad av Onkel Kostia 2022-08-29 kl. 19:19.
Citera
2022-08-29, 19:24
  #5208
Medlem
wwrs avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Onkel Kostia
Finansminister Christian Lindner, som tillhör Freie Demokratische Partei, riktar kritik mot dom vinster som görs på grund av krisen.

Citat från Welt:
Lindner mahnt dringend Reform des Strommarkts an

Bundesfinanzminister Christian Lindner hat Tempo bei der Reform des Strommarkts angemahnt. „Die Bundesregierung muss sich mit größter Dringlichkeit den Strompreisen widmen“, sagte der FDP-Vorsitzende der „Bild am Sonntag“. Sonst werde „die Inflation immer stärker durch eine Stromkrise angetrieben“.

Lindner kritisierte die stark gestiegenen Gewinne der Betreiber von Windrädern, Solaranlagen und Kohlekraftwerken: „Am Strommarkt hat die Politik einen Profit-Autopiloten eingerichtet.“ Aufgrund der geltenden Regeln würden die Produzenten von Solar-, Wind- oder Kohlestrom automatisch so bezahlt, als hätten sie teures Gas gekauft. „Die Gewinne steigen zulasten der Verbraucher Milliarde um Milliarde.“
Christian Lindner kritiserar att ägare till vind-, sol-, och kol-kraftverk tjänar väldigt mycket pengar. Ägarna till dessa kraftverk får automatiskt betalt samma pris som för el som har producerats av dyr gas.

Jag tänker att dom som tjänar ännu mer pengar, är ägare till kraftverk som varken varierar med vädret eller behöver fossila bränslen. Dom stora vinnarna är alltså ägarna till atom- och vatten-kraftverk. Vissa av dessa finns i Skandinavien. Men dom skandinaviska elkunderna förlorar när strömmen flödar till Tyskland.

Även näringslivsminister Robert Habeck, som tillhör Die Grünen, vill fokusera på marknadens roll för dom höga elpriserna.

Citat från Welt:
Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will mit einer grundlegenden Reform des Strommarkts Preise für Verbraucher und Industrie dämpfen. Eine Ministeriumssprecherin hatte am Freitag gesagt, angestrebt werde, die Entwicklung der Endkundenpreise für Strom vom steigenden Gaspreis zu entkoppeln. Es handle sich um ein mittelfristiges Vorhaben.

Einem Bericht des „Handelsblatts“ zufolge soll die angestrebte Reform ein Grundprinzip des heutigen Strommarkts außer Kraft setzen: Bislang geben Gaskraftwerke am Strommarkt in der Regel den Preis vor, mit dem Gaspreis steigt daher automatisch der Strompreis.
Robert Habeck vill inte att priset på gas ska styra priset på el. Politikerna vill alltå lägga uppmärksamheten på marknaden, och inte på att politikerna har ägnat sig åt att montera ner energiförsörjningen. Vi ser samma beteende bland politiker i Sverige. Politikerna vill lägga skulden på marknaden, trots att marknaden inte har gjort någonting annat än att anpassa sig efter dom förutsättningar som politikerna har skapat. Det går inte att förneka att vissa marknadsaktörer tjänar väldigt mycket pengar på dom omständigheter som politikerna har skapat. Men skulden ligger inte på marknadsaktörerna.
Det stämmer. EU-politikerna styrs av storföretagen, t.ex. genom luckrativa styrelseposter. Därför skapar de, som du beskriver, en marknad där vi konsumenter måste betala det högsta pris som producenterna erbjuder.

Det finns större möjligheter att kontrollera situationen om de svenska politikerna fick stå till svars inför det svenska folket. Ingen ställer politikerna i Bryssel till svars, de styrs av storföretagen.
__________________
Senast redigerad av wwr 2022-08-29 kl. 19:30.
Citera

Stöd Flashback

Flashback finansieras genom donationer från våra medlemmar och besökare. Det är med hjälp av dig vi kan fortsätta erbjuda en fri samhällsdebatt. Tack för ditt stöd!

Stöd Flashback