Vinnaren i pepparkakshustävlingen!
2022-07-29, 16:43
  #4597
Medlem
wwrs avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Konrad
Klart att det kan gå ganska fort att enbart bygga men det är alla tiistånd som måste prövas och ges som kommer att ta tid. Det planerade slutförvaret i Forsmark blev väl godkänt i vintras. Hade säkert utretts i 40-år.
Men det är där man måste snabba på. Det får inte ta 40 år att bevilja ett tillstånd. Det sölas givetvis med avsikt.

Man framförallt måste vi koppla loss oss från de tyska priserna omedelbart.
Citera
2022-07-29, 16:52
  #4598
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av wwr
Men det är där man måste snabba på. Det får inte ta 40 år att bevilja ett tillstånd. Det sölas givetvis med avsikt.

Man framförallt måste vi koppla loss oss från de tyska priserna omedelbart.

Det låter sig nog inte lösas på annat sätt än att vi i så fall hoppar av EU antar jag.
Citera
2022-07-29, 16:59
  #4599
Medlem
wwrs avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Konrad
Det låter sig nog inte lösas på annat sätt än att vi i så fall hoppar av EU antar jag.
Som det är nu går det att visa siffror på hur mycket vi går back. Tyskland följer inte heller EU:s riktlinjer med zonuppdelning. När Italien drabbas för hårt av euron hotar de att hoppa av. Senast tvingades vi skicka dem 1700 miljarder.

Orbán införde exportförbud för energi.

Politikerna måste våga ta upp till förhandlingar vad som drabbar Sverige, så får man se vad förhandlingarna leder till. Tyskland får inget straff när de bryter mot 70% cross-border capacity.
Men hela vår förljugna politikerkår står på EU:s lönelista och kommer att försöka mörklägga detta stora problem över valet.

(Självklart vore det bäst att lämna EU, men det kanske inte alla har insett ännu. - Hur många fler kriser behövs det innan opinionen vänder?)
__________________
Senast redigerad av wwr 2022-07-29 kl. 17:11.
Citera
2022-07-29, 19:40
  #4600
Medlem
Onkel Kostias avatar
Citat:
Ursprungligen postat av LaurentiusLucidor
Hela MP är rent nonsens.

Jag har slutat klicka på tidningsartiklar som handlar om pajaspartiet nummer 1 eftersom det är bättre att helt ignorera dem genom att helt enkelt bortse från att de ens finns.

Det har du rätt i. Samma sak gäller Centerpartiet.

Jag såg att Annie Lööf på Twitter idag hänvisade till ett pressmeddelande som Centerpartiet gjorde i april i år. Förslaget går ut på att fördubbla Sveriges elproduktion. Hur mycket tilltro ska man ha till Centerpartiet?

I pressmeddelandet skriver Centerpartiet:
SKA VI RÄDDA KLIMATET KRÄVS FÖRDUBBLAD ELPRODUKTION

Klimatkrisen är akut. Nu presenterar Centerpartiet en färdplan för att fördubbla den svenska elproduktionen redan till 2030, med målet att växla upp klimatarbetet och fasa ut den ryska gasen.

– Det är nu eller aldrig för klimatet. Om vi inte nu agerar kraftfullt, konstruktivt och gemensamt globalt, i EU och i Sverige riskerar vi permanenta förändringar, säger partiledare Annie Lööf.

...
– Vi måste minska utsläppen av växthusgaser och begränsa den globala uppvärmningen till under 1.5 grader. Och vi måste göra EU oberoende av fossil energi, i synnerhet den blodbesudlade gasen och oljan som nu importeras från Ryssland, säger Annie Lööf.
...
Nu måste arbetet växlas upp för att vi ska klara omställningen från fossilt till klimatsmart. Centerpartiet har i många år drivit på och lagt konkreta förslag för ökad elproduktion, för klimatsmart och hållbar energi i Sverige och i EU. Nu måste vi fortsätta ta nya steg framåt.

- Det behövs mer billig, grön och utsläppsfri el. Då krävs en robust energipolitik som både tryggar Sveriges behov på hemmaplan, och som bidrar till minskade utsläpp globalt, säger Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson.

I en ny färdplan samlar Centerpartiet flera förslag för att öka produktionen inom alla klimatsmarta energislag samt förenkla för energiproduktion och effektivisering. Tillsammans möjliggör förslagen en framtida elproduktion på minst 330 TWh, vilket är en fördubbling från dagens produktion. Det är även nödvändigt att blixtinkalla riksdagspartierna till energisamtal, för att få på plats ett långsiktigt och klimatsmart energisystem.
...
Jag håller med om att det är mycket viktigt att kraftigt minska utsläppen av växthusgaser. Jag håller helt och hållet med om att vi behöver öka elproduktionen för att minska behovet av fossila bränslen.

Men jag har starka tvivel på att Centerpartiet ska klara av att åstadkomma detta.

Citat från Centerpartiets Färdplan för att fördubbla svensk elproduktion till 2030:
Centerpartiet har i många år drivit på och lagt konkreta förslag för ökad elproduktion, för klimatsmart och hållbar energi i Sverige och i EU.
Jaså?

Citat från Centerpartiets Färdplan för att fördubbla svensk elproduktion till 2030:
Sverige är världsledande i utvecklingen av nya metoder och innovationer som klimatsmart stål och cement, smarta batterier och biodrivmedel. Men elbilarna ska laddas, industrin ska elektrifieras och det kommer krävas mycket mer elektricitet om vi ska klara omställningen från fossilt till klimatsmart.
Ja, god tillgång till miljövänlig elektrisk energi är en förutsättning för att allt detta ska fungera. Utan tillgång till miljövänlig elektrisk energi är förslagen bara nonsens.

Citat från Centerpartiets Färdplan för att fördubbla svensk elproduktion till 2030:
Därför presenterar Centerpartiet en färdplan för en fördubblad svensk elproduktion till 2030. I färdplanen har vi samlat befintliga och nya förslag som syftar till att få ett robust svenskt elsystem, mer billig, grön och utsläppsfri el, och en snabb utbyggnad av det förnybara. Förslag som tillsammans möjliggör en framtida elproduktion på minst 330 TWh, vilket innebär en fördubbling från dagens elproduktion. Färdplanens tre delar är följande:
  • Öka produktionen av klimatsmart energi
  • Förenkla energiproduktion och effektivisering
  • Blixtinkalla till nya energisamtal
I Centerpartiets färdplan ligger fokus på vindkraft:
Havsbaserad vindkraft producerar bara runt 1 TWh per år idag, men potentialen är enorm. Ansökningar har kommit in för att bygga ny havsbaserad vindkraft om uppåt 350 TWh, varav 20 TWh ligger på regeringens bord. Enligt Energiforsk kan 70 TWh anslutas direkt till elnätet utan större åtgärder, vilket motsvarar elanvändningen för 14 miljoner villor under ett år. Centerpartiet vill accelerera byggandet av vindkraft till havs för att nå ett mål om 70 TWh havsbaserad vindkraft till 2030. Centerpartiet vill också fortsätta utbyggnaden av vindkraft på land och vill därför se ett mål om 80 TWh landbaserad vindkraft till 2030, varav 20 TWh har potential att byggas ut redan de första tre åren.
Men även vattenkraft:
Vattenkraften är en stor och pålitlig del av Sveriges elproduktion, som har potential att producera ännu mer. Enligt en studie från Skellefteå Kraft och Sweco går det att höja effekten i de tio största älvarna med 24 procent. Vattenkraften kan bidra med mer effekt, samtidigt som vi värnar miljö och biologisk mångfald.
Och solel:
Solel är billigt att installera och går att bygga på allt från glesbygdens fält och lador till tak i Stockholms mest tätbebyggda områden. Det är också en energikälla som privatpersoner snabbt, enkelt och billigt kan bidra med på egen hand.
Befintlig atomkraft föreslås få öka effekten:
Kärnkraften kommer att spela roll för svensk elförsörjning för ett antal år framåt och Centerpartiet kommer fortsatt inte medverka till politiska beslut som i förtid stänger svensk kärnkraft. Det har varit vår linje i de energiöverenskommelser vi slutit sedan 2009 och framåt – kärnkraften får växa på egna meriter. Med tanke på hur lång tid det tar att bygga ny kärnkraft kan inte nya reaktorer på kort sikt ersätta fossil energi från Ryssland. Det går inte heller att återstarta nedlagda reaktorer. Men däremot är det möjligt att producera mer el i de reaktorer som redan är igång i Sverige.
Är det sant att Centerpartiet har verkat för att kärnkraften ska få växa på egna meriter?

Sista punkten är biokraft:
Mer än en tredjedel av Sveriges energianvändning kommer från bioenergi. I elsystemet är den förnybara och stabila biokraften viktig. Biokraft genereras från bland annat avfall och restprodukter inom skogsindustrin. Biokraften producerade omkring 13 TWh 2021, och det finns stor potential att öka produktionen.
Hur ska produktionen av biobränslen öka?

I färdplanen nämns även Centerpartiets befintliga förslag:
  • Skapa tydligare ledarskap och ansvar på myndighetsnivå. Sätt upp ett ambitiöst planeringsmål för att elsystemet ska kunna inrymma minst 330 TWh. Det innebär mer än en fördubbling från idag.
  • Svenska kraftnät måste snabbt investera i åtgärder för att lösa flaskhalsar i systemet och få ett mer långsiktigt ansvar för pålitlig elförsörjning.
  • Skapa ett mer flexibelt system med energimarknadslösningar som lagrar när användningen är låg och är pålitligt när användningen är hög.
  • Bygg ut energilagringen i form av batterier och vätgas för att jämna ut regionala skillnader och undvika tillfällig energibrist.
  • Förbättra distributionen. Sverige producerar ett överskott men överföringen från platser där energi produceras till där den konsumeras är undermålig.
Det kommer att krävas väldigt många batterier för att lagra energi i sådana kvantiteter.

Kommer Centerpartiets färdplan att kunna råda bot på Sveriges energiproblem? Eller kommer Centerpartiets färdplan att leda till att törsten efter petroleum blir ännu starkare?
Citera
2022-07-29, 22:09
  #4601
Medlem
wwrs avatar
Visst tar det 20 år att bygga ett kärnkraftverk som alla EU-förespråkarna hävdar (ironi). Den korrumperade direktören vi hörde på video behövde 5 år för att starta upp de stängda reaktorerna i Ringhals.

Här kommer sanningen:

Sveriges första kärnkraftverk, i Ågesta var en prototyp man byggde 1957 för att lära sig bygga kärnkraftverk. Alla beräkningar utfördes för hand. (Det var väl typ 10 år före den första miniräknaren.) Det tog 7 år 🤣🤣🤣

R4 i Marviken tog 4 år innan den var färdig för provdrift.

ASEA Atoms reaktorer tog i genomsnitt 52 månader att bygga (= 4 år och 4 månader)
Citat:
20 ÅR FÖR ATT BYGGA ETT KÄRNKRAFTVERK?

Den första kraftproducerande reaktorn i Sverige var R3 i Ågesta som togs i drift 1964 (första kriticitet 1963). Ågestaverket började byggas 1957 och byggtiden var sju år. Det är anmärkningsvärt kort med tanke på att anläggningen var en prototyp och användes för att man skulle lära sig bygga kärnkraftverk. Alla beräkningar och ritningar gjordes dessutom för hand.

Parallellt med Ågesta inleddes arbetet med R4 i Marviken. Anläggningen beställdes 1964 och var färdig för provdrift 1968. Den planerade driftstarten vid årsskiftet 1969-1970 blev emellertid inte av – tungvattenlinjen övergavs till förmån för de lättvattenreaktorer som används idag.

Under tungvattenepoken hann man även med att bygga fem forskningsreaktorer, två urangruvor med tillhörande processanläggningar och två bränslefabriker.

Den genomsnittliga byggtiden (byggstart till bränsleladdning) för de anläggningar som levererades av ASEA-Atom var 52 månader.

Det finns med andra ord inga tekniska eller vetenskapliga problem som gör det omöjligt att bygga kärnkraftverk på kort tid – problemen skapas på politisk väg av krafter som ogillar kärnkraft. Om man menar allvar med att lösa effektbristen kan det göras på kort tid genom att utnyttja beprövad teknik och befintliga lokaliseringar.
https://www.vonklopp.se/wordpress/?p=7600

Det finns en tabell i länken.

Det är bara EU-bluff att det tar så lång tid att bygga kärnkraftverk.

Det här är precis som månfärderna. På 60-talet skickade man upp sex bemannade raketer till månen med bl.a tre bilar. Det var 10 år innan Sony Walkman uppfanns och Neil och Buzz navigerade till månen med sextant och Omegaklocka. Nu har amerikanerna och Musk hållit på sedan 2017 och har i stort sett inte kommit någonstans förutom att de privata konsortierna träter om anslag.

Greta Thunberg försökte kasta oss tillbaka till stenåldern genom klimatregleringar. Det kom av sig när EU brassade på koldioxiden med Coronafonderna. Men nu kommer nästa bakåtsträvarprogram - energisvälten.

Det globala systemet går bara bakåt 🤣🤣🤣
__________________
Senast redigerad av wwr 2022-07-29 kl. 22:47.
Citera
2022-07-29, 22:17
  #4602
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av wwr
Vi måste starta båda processerna nu.

1. Nästa statsminister måste omedelbart ta tag i energiförsörjningen. Vi måste bryta kopplingen med de europeiska elpriserna. Det kommer omedelbart att återställa Sveriges elpriser till det normala, dvs ungefär som förra året innan elräkningarna började rusa.

2. Nästa regering måste också förklara Energiöverenskommelsen avslutad och meddela att regeringen ser positivt på kärnkraft och kommer att underlätta byggandet av kärnkraftverk och återstartande av reaktorer.

Stopproppar som den sannolikt mutade direktör som på video nyligen sade att det behövdes 5 år för att återstarta Ringhals skall omedelbart få sparken. Ryssarna byggde visst ett nytt kraftverk på 4.5 år och enligt en källa på internet tar det ungefär 5 år att bygga ett nytt kärnkraftverk. I det krisläge som råder skall man bygga snabbare.


Glöm inte för helvete att knyta handen extra hårt i fickan!!!

EU är inskriven i vår grundlag, återigen lurade man svensken, som ändå inte förstår någonting om något.
Citera
2022-07-29, 23:19
  #4603
Medlem
Onkel Kostias avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Snapcount
Alltså.., inför valet förra året så togs detta med "nya kablar upp", och svaret ifrån väl samtliga partier då (vad jag minns) var : "Nej, inte under kommande regerings-perioden !" .

Valet var i september, och det är ju efter det som priserna (putins krig) börjat riktigt gå bananaz. Tror nog det kommer att bli svårt att få till nya kablar nu. Utöver det så är det i tillägg två saker till som försvårar (opinionsmässigt) nya kablar :

1) : Elektrifieringen utav oljeplattformar. Man skall börja använda land-el till att driva dessa (man har väl använt egna gasturbiner tidigare där misstänker jag), för att få ner co2 utsläppen på hemmaplan. Paris-avtalet dvs. Detta kommer att kräva massa el sägs det.

2) : De facto är att det sägs att Norge kommer att få ett underskott utav el i mitten/slutet på -20 talet. Punkt 1 lär ha en bidragande orsak...(grejen är lite, man kan inte exportera el, och elektrifiera plattformarna samtidigt)

..vilket leder till : Havvind !

Jag är generellt negativ till vindkraft, eftersom den inte levererar energi när det behövs. Men för just Norge, skulle vindkraft kunna vara vettigt, eftersom Norge sitter på möjligheten att lagra energi. Energilagring handlar om att hitta en plats där man kan förvara några kubikkilometer vatten på hög höjd.

Citat:
Ursprungligen postat av Snapcount
Stora satsningar planeras (Jonas Gahr Störe), men havvinden är dyr.., och för att få den lönsam så närmast krävs det att man kan exportera den, och få cash för den. Det hela går under den "käcka" sloganen : Hybridkablar ! (Nu kanske du fick ett nytt och "modernt" ord att lära dig )

(same shit, i en ny förpackning)

Jag hade inte hört talas om det förut. Efter en sökning, så läser jag att det handlar om högspänd likström i kablar under havet. Kablarna är tänkta att kopplas till både vindkraftverk, oljeplattformar och faslandet. Har jag uppfattat det korrekt?

Citat:
Ursprungligen postat av Snapcount
Få se vad det blir. I fallet med hur mycket som går ut vs. hur mycket som kommer tillbaka så chekades detta och det rasslar ut 70 gånger mer el, än det kommer tillbaka. Det är facit och borde tas upp varje gång man snackar om "nya kablar", vare sig de heter hybridkablar eller gretakablar !

Vad anser norrmännen om att köpa in ström från andra länder när strömmen är billig, lagra energin, och sälja tillbaka när strömmen är dyr? Det borde vara lönsamt för alla parter.
Citera
2022-07-30, 01:45
  #4604
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av Konrad
Vem är intresserad av att bygga ett kärnkraftverk som inte kan leverera utåt?

Poängen var att koppla exportkabeln direkt till kraftverket, men att exportkablarna inte i övrigt är kopplad till det svenska nätet.
Citera
2022-07-30, 06:45
  #4605
Medlem
Madagascars avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Snapcount
Alltså.., inför valet förra året så togs detta med "nya kablar upp", och svaret ifrån väl samtliga partier då (vad jag minns) var : "Nej, inte under kommande regerings-perioden !" .

Valet var i september, och det är ju efter det som priserna (putins krig) börjat riktigt gå bananaz. Tror nog det kommer att bli svårt att få till nya kablar nu. Utöver det så är det i tillägg två saker till som försvårar (opinionsmässigt) nya kablar :

1) : Elektrifieringen utav oljeplattformar. Man skall börja använda land-el till att driva dessa (man har väl använt egna gasturbiner tidigare där misstänker jag), för att få ner co2 utsläppen på hemmaplan. Paris-avtalet dvs. Detta kommer att kräva massa el sägs det.

2) : De facto är att det sägs att Norge kommer att få ett underskott utav el i mitten/slutet på -20 talet. Punkt 1 lär ha en bidragande orsak...(grejen är lite, man kan inte exportera el, och elektrifiera plattformarna samtidigt)

..vilket leder till : Havvind !

Stora satsningar planeras (Jonas Gahr Störe), men havvinden är dyr.., och för att få den lönsam så närmast krävs det att man kan exportera den, och få cash för den. Det hela går under den "käcka" sloganen : Hybridkablar ! (Nu kanske du fick ett nytt och "modernt" ord att lära dig )

(same shit, i en ny förpackning)

Få se vad det blir. I fallet med hur mycket som går ut vs. hur mycket som kommer tillbaka så chekades detta och det rasslar ut 70 gånger mer el, än det kommer tillbaka. Det är facit och borde tas upp varje gång man snackar om "nya kablar", vare sig de heter hybridkablar eller gretakablar !
Angående elektrifiering av oljeplattform så måste jag säga att norrmännen är schizofrena. Att de skulle tro att detta skulle minska de globala utsläppen av CO2 är bara löjligt. Det som skulle ge effekt är att minska mängden olja och gas norrmännen tar upp och säljer. Finns det någon på hemmaplan som drar ner byxorna på de som driver detta?

Snacka om att posera!

Finns för övrigt en tråd om just detta:
(FB) Norrmännen drar el-kabel ut till oljeplattform. Idiotisk greenwashing?
__________________
Senast redigerad av Madagascar 2022-07-30 kl. 06:48.
Citera
2022-07-30, 07:24
  #4606
Medlem
Madagascars avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Onkel Kostia
Vad anser norrmännen om att köpa in ström från andra länder när strömmen är billig, lagra energin, och sälja tillbaka när strömmen är dyr? Det borde vara lönsamt för alla parter.
Redan idag kan man spara på vattnet i dammarna när man importerar.

Men jag antar du menar Norge skulle kunna bygga fler pumpkraftverk? Jo det skulle man kunna göra i Sverige också för övrigt.

2021 nettoexporterade Norge:
17 TWh (25 export, 8 import)

De senaste 12 rapporterade månaderna nettoexporterade Sverige:
29 TWh (35 export, 6 import)

Sverige har nettoexporterat extremt mycket senaste året. Det måste vara ett nytt rekord som slår det gamla med hästlängder.

https://www.statnett.no/om-statnett/...raftaret-2021/

https://www.scb.se/hitta-statistik/s...-el-manadsvis/
Citera
2022-07-30, 11:52
  #4607
Medlem
Snapcounts avatar
Tydligen press ifrån Tysklands grannar, att de skall hålla sina kärnkraftverk igång (så att gassparandet inte skall bli så dramatiskt :

Faktum är att flera EU-länder nu driver på för att den tyska kärnkraftsutfasningen ska skjutas upp. Ur länder som Ungern, Rumänien, Slovakien och Frankrikes synvinkel skulle fortsatt drift av tyska kärnkraftverk kunna ge ett betydande bidrag till att spara gas, eftersom cirka 15 procent av elen i Tyskland fortfarande genererades i gaseldad kraftverk.

"Om Tyskland vill spara gas, snälla håll sina kärnkraftverk igång", sade Slovakiens ekonomiminister Richard Sulík.

https://www.welt.de/politik/deutschl...eiten-vor.html

Finns mer i artikeln, bla hur de gröna har ljugit om att det var omöjligt att fixa nya bränslestavar.
Citera
2022-07-30, 12:18
  #4608
Medlem
Madagascars avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Snapcount
Tydligen press ifrån Tysklands grannar, att de skall hålla sina kärnkraftverk igång (så att gassparandet inte skall bli så dramatiskt :

Faktum är att flera EU-länder nu driver på för att den tyska kärnkraftsutfasningen ska skjutas upp. Ur länder som Ungern, Rumänien, Slovakien och Frankrikes synvinkel skulle fortsatt drift av tyska kärnkraftverk kunna ge ett betydande bidrag till att spara gas, eftersom cirka 15 procent av elen i Tyskland fortfarande genererades i gaseldad kraftverk.

"Om Tyskland vill spara gas, snälla håll sina kärnkraftverk igång", sade Slovakiens ekonomiminister Richard Sulík.

https://www.welt.de/politik/deutschl...eiten-vor.html

Finns mer i artikeln, bla hur de gröna har ljugit om att det var omöjligt att fixa nya bränslestavar.
Ja, det är ganska magstarkt av EU att förvänta sig att alla medlemsländer ska dra ner sin gaskonsumtion samtidigt som tyskarna lägger ned sin sista kärnkraft.
Citera

Stöd Flashback

Flashback finansieras genom donationer från våra medlemmar och besökare. Det är med hjälp av dig vi kan fortsätta erbjuda en fri samhällsdebatt. Tack för ditt stöd!

Stöd Flashback