2022-01-03, 01:42
  #3289
Medlem
Tjackmosters avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Snapcount
Så hur tror du det slutar då ?

Die grünen i tyskland hade ju rejäl medvind i sista valet (och fått tunga poster).., samtidigt som ju alla i tråden känner till frankrikes satsningar på kärnkraften de sista årtiondena ?
Jag tror de kommer få acceptera att kärnkraften hamnar på listan i utbyte mot att naturgas också kommer med. Det är mycket konstigare och mer uppseendeväckande att naturgas stämplas som en "grön" investering, och det är ingen hemlighet att det är Tysklands desperata behov som ligger bakom. (De har ju som bekant satt sig i en väldigt svår situation genom nedläggningen av kärnkraften tillsammans med den redan nu alldeles för stora utbyggnaden av opålitlig och elnätsdestabiliserande vind- och vattenkraft.)

Samtidigt har Tyskland också ett intresse av att Europas ekonomi inte kollapsar genom att dess elförsörjning och dess gemensamma, synkroniserade elnät gör det. Tyskarna kan inte ta sig ur sin sits vad gäller deras demonisering av kärnkraften, men de är inte korkade. Enda sättet är för dem att rädda sig själva och Europa är att Frankrike, Polen, Ungern, Finland osv. bygger ut sin kärnkraft och exporterar till Tyskland och andra länder (t.ex. Österrike och Italien) som skapat samma problem för sig själva.
Citera
2022-01-03, 12:31
  #3290
Medlem
LaurentiusLucidors avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Tjackmoster
Jag tror inte någon dylik kompromiss är möjlig. Frågan handlar om hurvida kärnkraft (och naturgas) ska räknas som "hållbara investeringar" i EU:s "gröna taxonomi", vilket påverkar hur lätt det blir att hitta finansiering för nya sådana kraftverk. De energislagen är antingen med där eller inte.

Undrar just hur det kommer att gå för vattenkraften som vår regering märkligt nog vägrar att slåss för när det gäller klassificeringen som "hållbar"?

En exkludering ur taxonomin för energislaget vore ju ett dråpslag sett till investeringsviljan i de anläggningar som kommer att kvarstå efter nedmonteringen av verk som inte klarar de nya miljökraven, med stor inverkan på balansförmågan i det svenska elsystemet som följd.
Citera
2022-01-03, 12:51
  #3291
Medlem
RobbanUCs avatar
Citat:
Ursprungligen postat av LaurentiusLucidor
Undrar just hur det kommer att gå för vattenkraften som vår regering märkligt nog vägrar att slåss för när det gäller klassificeringen som "hållbar"?

En exkludering ur taxonomin för energislaget vore ju ett dråpslag sett till investeringsviljan i de anläggningar som kommer att kvarstå efter nedmonteringen av verk som inte klarar de nya miljökraven, med stor inverkan på balansförmågan i det svenska elsystemet som följd.
Med en 25%ig reducering/nedläggning (kan bli värre än så) av vattenkraften enligt det nya regelverket så kommer energikrisen få helt nya dimensioner.
Det redan ansträngda läget kommer förvärras med rullande nedsläckningar och påföljande företagsflytt/nedläggningar.
Investeringsviljan/intresset kommer att bli lägre än noll.

Landets energipolitik kan endast beskrivas som suicidal.
Citera
2022-01-03, 12:58
  #3292
Medlem
LaurentiusLucidors avatar
Citat:
Ursprungligen postat av RobbanUC
Med en 25%ig reducering/nedläggning (kan bli värre än så) av vattenkraften enligt det nya regelverket så kommer energikrisen få helt nya dimensioner.
Det redan ansträngda läget kommer förvärras med rullande nedsläckningar och påföljande företagsflytt/nedläggningar.
Investeringsviljan/intresset kommer att bli lägre än noll.

Landets energipolitik kan endast beskrivas som suicidal.

Även EU kommer att drabbas eftersom de skandinaviska vattenmagasinen utgör en majoritet (jag har läst siffran 70% någonstans) av kontinentens samlade lagringskapacitet.
Man sågar av den gren som står för balanseringen.
Citera
2022-01-03, 13:26
  #3293
Medlem
Tjackmosters avatar
Citat:
Ursprungligen postat av LaurentiusLucidor
Undrar just hur det kommer att gå för vattenkraften som vår regering märkligt nog vägrar att slåss för när det gäller klassificeringen som "hållbar"?

En exkludering ur taxonomin för energislaget vore ju ett dråpslag sett till investeringsviljan i de anläggningar som kommer att kvarstå efter nedmonteringen av verk som inte klarar de nya miljökraven, med stor inverkan på balansförmågan i det svenska elsystemet som följd.
Ja, jag håller så klart med. Jag har dock inte hört något alls om vattenkraften. Det kan vara så att den inte är relevant att ha med på listan eftersom det är helt avgörande att ett land har vattenkraftsresurser att bygga ut, och ifall landet inte har sådana är vattenkraft inte ett alternativ överhuvudtaget.

Jag ser nu för övrigt att det står "elnätsdestabiliserande vind- och vattenkraft" i mitt inlägg, det ska förstås stå "solenergi" och inte "vattenkraft" där.
Citera
2022-01-03, 13:30
  #3294
Medlem
fermions avatar
Citat:
Ursprungligen postat av LaurentiusLucidor
Även EU kommer att drabbas eftersom de skandinaviska vattenmagasinen utgör en majoritet (jag har läst siffran 70% någonstans) av kontinentens samlade lagringskapacitet.
Man sågar av den gren som står för balanseringen.
Om "de goda" investerarnas värdering av vår vattenkraft minskar, så blir den billigare att köpa för den som inte bryr sig om hållbarhetsmärkning utan det underliggande reala och strategiska värdet. Någon som har kapital och tid.
Vi ger verkligen bort familjesilvret. Och vi ger det inte till fattiga behövande.

Men vilka skulle vi alliera oss med inom EU. För att hitta stöd måste svenska politiker agera i nationellt intresse och lobba för kärnkraft, skog och vattenkraft. Annars är vi inte trovärdiga. Bara galningar som det gäller att råna eller skydda från sig själva.
__________________
Senast redigerad av fermion 2022-01-03 kl. 13:37.
Citera
2022-01-03, 13:39
  #3295
Medlem
LaurentiusLucidors avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Tjackmoster
Ja, jag håller så klart med. Jag har dock inte hört något alls om vattenkraften. Det kan vara så att den inte är relevant att ha med på listan eftersom det är helt avgörande att ett land har vattenkraftsresurser att bygga ut, och ifall landet inte har sådana är vattenkraft inte ett alternativ överhuvudtaget.

Taxonomin styr var "gröna" fonder och "miljömedvetet" pensionssparande väljer att satsa sitt kapital.
Ett konstaterande att vattenkraft inte är hållbart vore förödande för hela kontinenten eftersom ett ökat användande av fossila kraftslag (gasturbiner) idag är det enda alternativet för att agera balanserskraft om vattenkraften tvingas skära ned.

Att naturgasen klassas som hållbar kommer dock med ett förbehåll vilket innebär att gasen inte får användas för att ersätta vattenkraften:

Citat:
För naturgas ska krävas att den inte får innebära koldioxidutsläpp över en viss nivå samt att de investeringar som godkänns ska vara för att ersätta kol och andra fossila bränslen.

https://www.energinyheter.se/2022010...-overgang-i-eu
Citera
2022-01-03, 13:49
  #3296
Medlem
LaurentiusLucidors avatar
Citat:
Ursprungligen postat av fermion
Om "de goda" investerarnas värdering av vår vattenkraft minskar, så blir den billigare att köpa för den som inte bryr sig om hållbarhetsmärkning utan det underliggande reala och strategiska värdet. Någon som har kapital och tid.
Vi ger verkligen bort familjesilvret. Och vi ger det inte till fattiga behövande.

Men vilka skulle vi alliera oss med inom EU. För att hitta stöd måste svenska politiker agera i nationellt intresse och lobba för kärnkraft, skog och vattenkraft. Annars är vi inte trovärdiga. Bara galningar som det gäller att råna eller skydda från sig själva.

De senaste 7 åren präglas av idiotisk plakatpolitik genom Miljöpartiets medverkande i regeringen.

Jag skulle tro att exempelvis tyskarna inte har en aning om hur ansträngt läget är i det lilla Bullerby-landet i norr, och vilken verkan utbyggnationen av enorma industriprojekt kommer att få när det gäller vår exportförmåga av "filtrerad" likspänning som nu efter nedläggningen av inhemska reaktorer kommer att få en allt större betydelse för I-landet Tyskland.
Citera
2022-01-03, 14:00
  #3297
Medlem
LaurentiusLucidors avatar
"Herrefolket" trilskas, något som kan få stor inverkan på både miljön och elpriser:

Citat:
Tysklands speciella väg i kärnkraftsfrågan ett hot mot EU:s enhet?

---

EU-kommissionen vill klassa kärnkraften som hållbar. Det går för långt för de tyska gröna, numera näst största parti i landets nya regering. Vice partiordföranden Ricarda Lang meddelar att hon vill driva igenom förbättringar av förslaget.

---

Strax före jul 2021 möttes EU-kommissionen och då väntades ett ställningstagande till kärnkraftens och naturgasens hållbarhetsklassificering. Men EU-kommissionen lade inte fram något förslag och någon direkt anledning har den inte meddelat. Kommunikationen från kommissionens sida har varit märklig, anser personer med insyn i processen.

Nu spekuleras det kring att det uppskjutna ställningstagandet har att göra med maktskiftet i Tyskland. Tysklands nya regering har inte haft tid att behandla taxonomin tillräckligt. Samtidigt måste den ta ställning till den färdiga, men hittills inte operativa, naturgasledningen Nord Stream 2 från Ryssland. Det är dock klart att ett av de tyska regeringspartierna, De gröna avvisar varje form av kärnkraft.

Hittills har Tyskland investerat mycket i infrastrukturen kring gas. Gasen behövs också för att ersätta kol. Under första halvåret i år använde Tyskland mera kol än vindkraft eller naturgas i sin elproduktion. Elpriserna inte bara i Tyskland utan i hela Europa har också varit rekordhöga i vinter.

Politisk kompromiss?

Det förslag till taxonomi som läggs fram från EU-kommissionens sida ska bygga på expertåsikter. När kommissionen väl kommit med sitt förslag har de enskilda medlemsländerna två veckor på sig att kommentera det innan det offentliggörs.

En politisk kompromiss kring energin kan innebära att naturgas och kärnkraft godkänns som hållbara investeringar på vissa villkor. Och att inte bli en del av taxonomin innebär inte heller att alla investeringar upphör direkt, för till syvende och sist är det banker och finansieringsinstitut som avgör vad och till vilket pris de lånar ut pengar.

Vad och hur som ingår i taxonomin för miljömässigt hållbara investeringar kommer ändå att ha en stor inverkan på lånebeslut och på hur dyra lånen i slutändan blir, räknar man med inom energiföretagen.

https://www.energinyheter.se/2022010...-mot-eus-enhet

“Deutschland über Alles”.
Citera
2022-01-03, 14:04
  #3298
Medlem
Tjackmosters avatar
Citat:
Ursprungligen postat av LaurentiusLucidor
"Herrefolket" trilskas, något som kan få stor inverkan på både miljön och elpriser:https://www.energinyheter.se/2022010...-mot-eus-enhet

“Deutschland über Alles”.
Tysklands ställning som Europas politiska och industriella centrum och mäktigaste land har i och för sig fått sig en rejält törn de senaste 5 åren. Det är inte en slump att en koalition av länder ledda av Frankrike just vid det här tillfället har bröstat upp sig kring kärnkraften, förstås fullt medvetna om vad Tysklands reaktion skulle bli, samt att EU-kommissionen åtminstone preliminärt valt deras linje.
Citera
2022-01-03, 16:02
  #3299
Medlem
Någon som är insatt i detta kan väl förklara för mig varför ”elnationalism” är så dåligt för svenska konsumenter?
Ponera att Sverige hade haft 100 % av sin energiproduktion i form av kärnkraft och vattenkraft, dvs fullt planerbar och dimensionerad efter Sveriges behov. Skulle då inte andra länders energibrist, på grund av dessa i alltför liten grad har planerbar produktion, inte påverka det elpris som svenska konsumenter måste betala? Varför skulle svenska kraftbolag sälja billig el till svenska konsumenter när de kan få mångdubbelt betalt för export? Export är säkert en bra affär för staten och för kraftproducenter, men hur blir det för svenska konsumenter?
Citera
2022-01-03, 16:10
  #3300
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av LaurentiusLucidor
"Herrefolket" trilskas, något som kan få stor inverkan på både miljön och elpriser:https://www.energinyheter.se/2022010...-mot-eus-enhet

“Deutschland über Alles”.

Ja Tyskland har verkligen satt sig i Putins knä. Måste vara den självutplånande ångesten efter arvet av stortyska riket som får denna nation att idka närmast självutplåning. Om inte Putin får som han vill när Nordstream är inkopplat så stänger han av gaskranen tills han får som han vill. Helt obegripligt av Eu och tyskarna att bete sig så här otroligt naivt.. sedan har vi ju miljöbovarna Kina och Indien,
Citera

Stöd Flashback

Flashback finansieras genom donationer från våra medlemmar och besökare. Det är med hjälp av dig vi kan fortsätta erbjuda en fri samhällsdebatt. Tack för ditt stöd!

Stöd Flashback