2021-10-28, 00:41
  #1249
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av Madagascar
Jag förespråkar det inte (än) men ifall vi klipper/stryper någon kabel söderut utomlands så torde överföringsbehovet från norra till södra Sverige minska.

Vi kan ju åtminstone ha med det alternativet i diskussionen och debatten.

Så skulle det bli men jag tror att konsekvenserna i slutändan blir att vi får kicken från EU. Fritt flöde av varor,tjänster och människor är EU:s grundbultar.

Studera gärna nutidens Riksdagsbeslut i Sverige. I stort sett går det mesta, bortsett från skatter, ut på att anpassa Sveriges lagar med EU:s lagstiftning. Det gäller även inom elområdet.

Det är förmodligen därför som t.o.m SD har gett upp EU-motståndet. Det är, ursäkta begreppet, en ständigt pågående strömflod med s.k EU-ärenden.
Citera
2021-10-28, 05:10
  #1250
Medlem
Madagascars avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Konrad
Så skulle det bli men jag tror att konsekvenserna i slutändan blir att vi får kicken från EU. Fritt flöde av varor,tjänster och människor är EU:s grundbultar.

Studera gärna nutidens Riksdagsbeslut i Sverige. I stort sett går det mesta, bortsett från skatter, ut på att anpassa Sveriges lagar med EU:s lagstiftning. Det gäller även inom elområdet.

Det är förmodligen därför som t.o.m SD har gett upp EU-motståndet. Det är, ursäkta begreppet, en ständigt pågående strömflod med s.k EU-ärenden.
Ifall vi skulle strypa befintliga kablar så förstår jag att det skulle skapa mycket dålig stämning i EU.

Men vad med eventuella nya kablar till t ex Tyskland, Danmark eller Polen... EU kan väl inte tvinga oss bygga/koppla in sådana nya kablar!?
__________________
Senast redigerad av Madagascar 2021-10-28 kl. 05:29.
Citera
2021-10-28, 06:10
  #1251
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av Madagascar
Ifall vi skulle strypa befintliga kablar så förstår jag att det skulle skapa mycket dålig stämning i EU.

Men vad med eventuella nya kablar till t ex Tyskland, Danmark eller Polen... EU kan väl inte tvinga oss bygga/koppla in sådana nya kablar!?

Jag är inte riktigt insatt i de frågorna men det ges generösa EU-bidrag bl.a i ett projekt där Finland+EU finansierar lejonparten, 70% har jag för mig, av en ny 400kV-linje mellan norra Sverige och norra Finland.

Inte ges det bidrag för att EU tycker att det är kul med bidrag utan för att knyta ihop elsystemen mellan länderna. Det är fullt i stil med övriga infrastruktursatsningar inom EU som går ut på att bygga ihop länderna.

Jag antar att elproducenterna som får tillgång till mer överföringskapacitet är nöjda då de får sälja mer el. Pengar luktar som bekant inte.

Jag funderar på om det är någon egentligen som i praktiken skulle vara emot ytterligare elledningar mellan säg Polen/Danmark/Tyskland och detta p.g.a att man vill "behålla" elen för sig själv? Jag ser då inte det motståndet framför mig och ett ev. svenskt politiskt motstånd skulle väga lätt mot de stora Tyskland och Polen.

Vi kan nog helt enkelt inte hindra köp av el från Sverige. Det skulle strida mot alla EU-handelsavtal är min tanke. Det är dessutom inte rätt väg att gå med att kapa elledningar till andra länder. I södra Sverige lär det i vinter säkerligen behövas smutsig kolel från Polen för en någorlunda dräglig tillvaro.
Citera
2021-10-28, 08:49
  #1252
Avstängd
Paris24s avatar
Citat:
Ursprungligen postat av liksom-fb
Vi vet lika bra, han och jag.
(liksom anonymt på FB mot Vattenfalls produktionschef intervjuad av en journalist)
Det slutgiltiga beviset på att du är en tomte.
__________________
Senast redigerad av Paris24 2021-10-28 kl. 08:55.
Citera
2021-10-28, 09:28
  #1253
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av wwr
Är det sant? Sverige klarar inte av att distribuera el inom landet! Jag är inte insatt men det låter som ännu ett EU-trick där de beordrat svenska politiker till idiotbeteende.

Då kanske nästa kris som EU uppfunnit blir sanning: Supply Chain Crisis
Det är ju Sverige, den svenska väljarkåren, som är mest fanatisk i EU och alltid har drivit på just exakt denna politik vars konsekvenser nu börjar bli uppenbara även de allra värsta idioterna. Utan Sverige hade EU varit mycket bättre.

Citat:
Så här var det ju inte tidigare. Varför uppstår krisen nu?
Ja, huuur kan det komma sig???
Avindustrialisering, kärnkraftsnedläggning, klimatdomedagsljugande, världens allra högsta straffskatter mot brottet att arbeta, inget rättsväsende, inget Försvar, feministisk islamism, världshistoriens största invandring, världens högst skuldsatta hushåll, negativ ränta som ibland plötsligt blir 500%.

Åsså blir det så här! OJ! Vem hade kunnat föreställa sig det? Jag kanske har varit naiv, men jag har hela mitt vuxna liv vetat att detta är den oundvikliga konsekvensen. Och vet du vad, jag vet också hur det blir framöver. Vet du det? Jag är på något vis synsk som klarar av att inse det självklara och uppenbara.

Citat:
Ursprungligen postat av Konrad
Så skulle det bli men jag tror att konsekvenserna i slutändan blir att vi får kicken från EU. Fritt flöde av varor,tjänster och människor är EU:s grundbultar.
Det märkte vi inte under förkylningspaniken när alla gränser plötsligt stängdes. Innan vi gick med i EU fick vi resaa fritt till Danmark t.ex.
Citera
2021-10-28, 13:01
  #1254
Medlem
LaurentiusLucidors avatar
Citat:
Ursprungligen postat av lasternassumma
En bra rapport som alla borde läsa
Rapporten du hittat redovisar en bra översikt över vad man ska tänka på när man bygger "framtidens elsystem".
Om alla här läste den i sin helhet skulle nivån på diskussionen i tråden kunna höjas. Kanske kan man säga detsamma om riksdagen och andra ansvariga politiker och beslutsfattare?

Problemet är att rapporten författats av forskare med kopplingar till vindlobbyn (https://sv.wikipedia.org/wiki/Tomas_K%C3%A5berger) och är full med felaktiga antaganden och direkt lögnaktiga påståenden.

Citat:
Naturvårdsverket och Energimyndigheten arbetar nu med en strategi för 100 TWh vindkraft till 2040 [8] och vindkraftens produktion kan bli ännu större. Tillsammans med en stor potential för solenergi och bioenergi samt dagens vattenkraft finns en stor möjlighet att producera den efterfrågade elen, och även att kunna fortsätta exportera el till grannländerna.

Forskarna "förväxlar" vindkraftverkens märkeffekt med produktionssiffror för att få det att se ut som perioder med lite vind aldrig inträffar.

Citat:
Behövs kärnkraften för leveranssäkerheten så att vi alltid kan få el? Detta har analyserats i Svenska Kraftnäts ”Långsiktig marknadsanalys 2018” [9] där de studerat ett scenario utan kärnkraft, men där istället vindkraft, solkraft, biokraft och dagens vattenkraft står för elproduktionen och elanvändningen antas vara cirka 30 procent högre än i dag. Resultatet är att det finns risk för att elen inte räcker till alla under i genomsnitt 42 minuter per år, och att den saknade elen motsvarar årsförbrukningen i 25 villor. Vår bedömning är att detta kan undvikas till låg kostnad, bland annat genom flexibilitet i elbilar, biokraft, elvärme, batterier eller vätgaslager.

Siffran 42 minuter är uträknad med hänsyn till att det finns planerbara energikällor tillgängliga för att fylla batterier och vätgaslager så de kan användas under exempelvis höglasttimmen, som oftast inträffar då sämst förutsättningar för vind och solproduktion råder.
Att ladda batterier under höstens stormperiod är inte ett realistiskt alternativ sett till att det är en hel industrination som behöver energi, varför kostnaderna för energilagring knappast blir så små som Kåberger och "vindgänget" påstår.

För att få lite perspektiv på kostnadsfrågan så behövs runt 5 miljarder Teslabatterier av största typ för att ersätta Sveriges vattenmagasin.

Citat:
Behövs kärnkraften för att ansluta nya elförbrukare i storstadsområdena? Det senaste året har det uppmärksammats att det ibland inte går att ansluta större elförbrukare till elnätet i storstadsområdena. Ofta missuppfattas detta som att det skulle bero på att det inte finns tillräckligt med elproduktion. Så är det inte, Sverige hade ett rekordstort elöverskott under 2019 och Energimyndighetens prognos [10] är att detta överskott kommer bli än större 2022. Men däremot har utbyggnaden av elnäten inte hängt med när elförbrukningen ökat i vissa regioner. Detta behöver åtgärdas snabbt, framför allt genom att bygga ut och stärka elnäten, främja lokala ellager och införa incitament för konsumenter att använda el när den är billig. Mer eller mindre kärnkraftsproduktion har dock ingen betydelse för detta, såvida inte nya kärnkraftverk placeras inne i storstäderna. Detta är knappast ett rimligt alternativ.

Återigen gör forskarna misstaget att skenbart låta ett årligt överskott utgöra en garanti för att energi alltid finns tillgängligt när varken solen lyser eller vinden blåser.
Forskarna har precis lika fel som Anders Ygeman när han ständigt drar upp detta argument.
Överskottet kommer dessutom inom fem år förbytas till ett underskott och därmed behov av import från landets sydligaste elområden när Northvolt Hybrit och andra energislukande projekt drar igång för fullt.

Citat:
Södra Sverige kan inte räkna med el från norr
Norrland har varit Sveriges batteri. Där har länge producerats ett överskott på el som skickats söderut.

Men med den explosionsartade nyetableringen av ny, grön industri kommer elen inom några år att stanna i norr.

https://www.di.se/nyheter/sodra-sver...-el-fran-norr/

Citat:
Behövs kärnkraften för att ge stödtjänster till elsystemet? I ett elsystem måste det varje sekund vara balans mellan produktion och konsumtion, även vid snabba eller oväntade störningar. Detta hanteras genom stödtjänster som Svenska Kraftnät handlar upp på olika marknader. Det är främst vattenkraften som levererar dessa tjänster och kärnkraften bidrar inte till dessa. Vidare finns det en stark teknisk utveckling av olika typer av tjänster som kan bidra till balanseringen, som nya typer av energilager och smart styrning av olika processer och elbilars batterier.

Elnätet behöver "styvhet" i form av svängmassa för att kunna hålla nätfrekvensen på 50 Hz.
Forskarna påstår att kärnkraften inte bidrar med svängmassa, ett märkligt påstående eftersom vatten och kärnkraft bidrar med sådan eftersom generatorerna som alstrar energin är synkront kopplade (följer nätfrekvensen och bidrar därmed med ovan nämnda styvhet eftersom de tunga generatorerna fortsätter rotera och upprätthålla nätfrekvensen till skillnad mot vindsnurrorna som inte är synkront kopplade och därmed inte bidrar med svängmassa. Forskarna nämner detta i följande text, vilket visar att de inte förstått att svängmassa är den stödtjänst till elsystemet som de felaktigt påstår att kärnkraften inte bidrar med).

Citat:
Behövs kärnkraften för att få tillräckligt med rotationsenergi? När ett stort kraftverk oförutsett snabbstoppas eller en stor elledning slutar fungera krävs att annan energi omedelbart och automatiskt tillförs elnätet för att undvika avbrott. Det kan ske genom att det finns lagrad rörelseenergi i tunga, roterande turbiner och generatorer (svängmassa). I ett framtida elsystem kan detta klaras med andra typer av snabba reserver (batterier, efterfrågeflexibilitet, och syntetisk svängmassa i vindkraft). Svenska Kraftnät och deras nordiska kollegor tar nu fram en marknadsbaserad lösning för detta [11], med målet att upphandla sådana reserver redan detta år.

Här uppvisar forskarna sin totala okunnighet i frågan.
Svängningarna i nätfrekvensen sker på tider under en sekund, efterfrågeflexibilitet (elransonering med ett finare namn) är därför ingen lösning.
Det är oklart vad forskarna menar att batterier ska ha för inverkan på svängmassan. Kåberger och co kanske tänker sig att hela landet ska försörjas med el via HVDC inom de närmaste åren?

Syntetisk svängmassa har visat sig inte fungera på det sätt forskarna tror.
Tre forskare på SVK har skrivit en rapport som tydligt visar att syntetisk svängmassa enbart hjälper till med att säkra att frekvensen inte går under 49,0 Hz vid en storstörning OM vindkraftens produktion ligger i närheten av 80% som användes i försöksstudien.
Papperet diskuteras mer ingående i denna länk:

https://www.flashback.org/sp77599433
Citera
2021-10-28, 14:45
  #1255
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av tipsexperten
All el från Luleälven är vår el.
.

Så alla lastvagnar som Scania och Volvo tillverkar är "våra" lastvagnar? All skog som SCA äger är "våra" skogar? Skogen som jag äger är andras skog? Om du nu äger en bil så är det "allas" bil?

Jag köper inte riktigt det resonemanget om jag ska vara ärlig.
Citera
2021-10-28, 15:46
  #1256
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av Konrad
Så alla lastvagnar som Scania och Volvo tillverkar är "våra" lastvagnar? All skog som SCA äger är "våra" skogar? Skogen som jag äger är andras skog? Om du nu äger en bil så är det "allas" bil?

Jag köper inte riktigt det resonemanget om jag ska vara ärlig.
Statlig el är allas vår egendom.
Ditt privata skogskifte är din egen.
Citera
2021-10-28, 17:15
  #1257
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av tipsexperten
Statlig el är allas vår egendom.
Ditt privata skogskifte är din egen.

Så vitt jag vet så är Vattenfall och LKAB aktiebolag som är statligt ägda och en del av vinsten går således till ägaren staten men det innebär inte att du med skottkärra själv kan hämta pellets från LKAB med hänvisning till att du, oklart hur, äger en del av järnmalmen.
Citera
2021-10-28, 17:25
  #1258
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av Konrad
Så vitt jag vet så är Vattenfall och LKAB aktiebolag som är statligt ägda och en del av vinsten går således till ägaren staten men det innebär inte att du med skottkärra själv kan hämta pellets från LKAB med hänvisning till att du, oklart hur, äger en del av järnmalmen.
Nej men äger det gör vi ändå.
Ungefär 0,1 ppm är mitt.
Citera
2021-10-28, 17:26
  #1259
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av tipsexperten
Nej men äger det gör vi ändå.
Ungefär 0,1 ppm är mitt.

Aaa...
Citera
2021-10-28, 23:16
  #1260
Medlem
RobbanUCs avatar
Citat:
Ursprungligen postat av LaurentiusLucidor
Problemet är att rapporten författats av forskare med kopplingar till vindlobbyn (https://sv.wikipedia.org/wiki/Tomas_K%C3%A5berger) och är full med felaktiga antaganden och direkt lögnaktiga påståenden.Forskarna "förväxlar" vindkraftverkens märkeffekt med produktionssiffror för att få det att se ut som perioder med lite vind aldrig inträffar.Siffran 42 minuter är uträknad med hänsyn till att det finns planerbara energikällor tillgängliga för att fylla batterier och vätgaslager så de kan användas under exempelvis höglasttimmen, som oftast inträffar då sämst förutsättningar för vind och solproduktion råder.
Att ladda batterier under höstens stormperiod är inte ett realistiskt alternativ sett till att det är en hel industrination som behöver energi, varför kostnaderna för energilagring knappast blir så små som Kåberger och "vindgänget" påstår.

För att få lite perspektiv på kostnadsfrågan så behövs runt 5 miljarder Teslabatterier av största typ för att ersätta Sveriges vattenmagasin.Återigen gör forskarna misstaget att skenbart låta ett årligt överskott utgöra en garanti för att energi alltid finns tillgängligt när varken solen lyser eller vinden blåser.
Forskarna har precis lika fel som Anders Ygeman när han ständigt drar upp detta argument.
Överskottet kommer dessutom inom fem år förbytas till ett underskott och därmed behov av import från landets sydligaste elområden när Northvolt Hybrit och andra energislukande projekt drar igång för fullt.https://www.di.se/nyheter/sodra-sver...-el-fran-norr/Elnätet behöver "styvhet" i form av svängmassa för att kunna hålla nätfrekvensen på 50 Hz.
Forskarna påstår att kärnkraften inte bidrar med svängmassa, ett märkligt påstående eftersom vatten och kärnkraft bidrar med sådan eftersom generatorerna som alstrar energin är synkront kopplade (följer nätfrekvensen och bidrar därmed med ovan nämnda styvhet eftersom de tunga generatorerna fortsätter rotera och upprätthålla nätfrekvensen till skillnad mot vindsnurrorna som inte är synkront kopplade och därmed inte bidrar med svängmassa. Forskarna nämner detta i följande text, vilket visar att de inte förstått att svängmassa är den stödtjänst till elsystemet som de felaktigt påstår att kärnkraften inte bidrar med).Här uppvisar forskarna sin totala okunnighet i frågan.
Svängningarna i nätfrekvensen sker på tider under en sekund, efterfrågeflexibilitet (elransonering med ett finare namn) är därför ingen lösning.
Det är oklart vad forskarna menar att batterier ska ha för inverkan på svängmassan. Kåberger och co kanske tänker sig att hela landet ska försörjas med el via HVDC inom de närmaste åren?

Syntetisk svängmassa har visat sig inte fungera på det sätt forskarna tror.
Tre forskare på SVK har skrivit en rapport som tydligt visar att syntetisk svängmassa enbart hjälper till med att säkra att frekvensen inte går under 49,0 Hz vid en storstörning OM vindkraftens produktion ligger i närheten av 80% som användes i försöksstudien.
Papperet diskuteras mer ingående i denna länk:

https://www.flashback.org/sp77599433
Den efterfrågeflexibilitet som de sk. "forskarna" nämner är helt enkelt att man kopplar bort hela städer, större områden och industrier när nätfrekvensen sjunker under normen, och detta även när "tappet" är kortare än en sekund. Detta blir resultatet när den lagrade roterande energin i svängmassan inte längre finns tillgänglig.
Hur långa avbrotten blir och hur svår återstarten blir eller tom. omöjlig har man inte tagit i beaktande
Vad konsekvenserna blir i stora industriprocesser, (eller exempelvis sjukhus där reservkraften tar tid att få igång, och om den ens räcker till???) där hela maskineriet stannar och processen måste börja om från noll har man ingen aning om.
Hur stora blir förlusterna/förstörelsen och hur lång tid tar det att återställa processen och starta om när strömmen kommer tillbaka?
Detta är frågor, problem och kostnader som läggs på kunden och inte leverantören/staten.
Metall, pappers och övrig industri som är beroende av tillförlitlig avbrottsfri elförsörjning kommer att helt enkelt lägga ner verksamheten och flytta om detta blir verklighet.
För de med brett tekniskt kunnande och erfarenhet av tung industri med elmaskiner/utrustning i MW-klassen är svaret givet. Det finns ingen grund eller förnuft i att fortsätta driften i ett land där elförsörjningen beror på vind och sol, samt att oförutsägbara driftsavbrott är vanligare än att det finns oavbruten strömförsörjning. Elpriset i sig gör produktionen riskfylld och även periodvis förlustbringande som vi redan sett för exempelvis pappersindustrin och den slutliga dödsstöten blir de fullkomligt oförutsägbara avbrotten.
Vi kan inte mer än gratulera folket till att medvetet ha valt regeringar som skapat detta scenario.
Citera

Stöd Flashback

Flashback finansieras genom donationer från våra medlemmar och besökare. Det är med hjälp av dig vi kan fortsätta erbjuda en fri samhällsdebatt. Tack för ditt stöd!

Stöd Flashback