Vinnaren i pepparkakshustävlingen!
2020-09-25, 13:12
  #1
Medlem
"4Blocks"är en serie om etniska klaner som kontrollerar hela stadsdelar av Berlin. Visar hur man genom att kombinera etnicitet, islams religion och förakt för institutionerna i den tyska staten lyckades skapa ett kraftfullt, om än patologiskt, identitetsband. "4Blocks" öppnar för den västerländska betraktaren världen av migranter som lever på socialbidrag och samtidigt håller de dyraste BMW-modellerna i sina garage.
"4Blocks" är hemskt. Destruktiv. Fördriver stereotyper om migranter och ineffektiviteten i den tyska integrationsmodellen. Det är också ett hot mot Tysklands nationella säkerhet, främjar dålig praxis och ger näring till yttersta högern. Och det är därför det borde förbjudas.
Det var åtminstone vad de tyska säkerhet tjänsterna hävdade före premiären. Av goda skäl - många tittare kan tolka serien som ett bevis på att äkta integration med värdlandet inte är den enda bra strategin för migranter och deras ättlingar att positionera sig i livet. Andra tar det som ett bevis på att regeringens försummelse har tillåtit sådana strukturer att växa och att integrationen av migranter haltar. Med såna filmer man bara förvirrar människor - tyckte säkerhetsfolk.

Men i tiderna med sociala medier och Netflix var det svårt att förbjuda serien. Iaf själva frestelsen väl illustrerar problem som Tyskland har med multikulturalism och med sig själv. Detta var ett besvärligt ämne redan för några decennier sedan. De verkliga problemen för invandrarsamhällen nämndes då sällan i mainstream av rädsla för att mata extremhögern. Dessutom hade polisen inte verktygen för att spåra klanbrott utan att anklagas för "profilering", det vill säga den orättvisa antagandet att kriminella strukturer sprider sig över vissa specifika - dessa och inte andra - etniska eller religiösa nätverk. Det skulle vara rasism!
På grund av en sådan rädsla har Tyskland i årtionden drivit problem relaterade till multikulturalismens dynamik bortom den offentliga debattens marginal. Medan problemet med farliga processer bland etniska grupper har funnits i flera år, har det länge förflyttats - tills det återvände genom bakdörren av popkultur som nu är ostoppbar.

Vad är mekanismen bakom misslyckandet med multi-kulti 1.0? Låt oss känna oss tyska ett ögonblick. Deras engagemang i nazistiska maskinen förklarades av Hannah Arendt när hon skrev om ondskans banalitet. Det var vanliga tyskar som led ett moraliskt nederlag när de byggde förintelseläger. Och de vet det väl. Efter kriget föll därför hela generationer på knä och försökte svara på frågan hur man skulle organisera världen så att den aldrig skulle komma tillbaka. Därför ropar Rammstein i den förtjusande, brutala, chockerande låten "Deutschland" - "O Tyskland, mitt hjärta i lågor, jag vill älska dig och fördöma dig samtidigt." För att undvika detta scenario förordnade de moraliska tyskarna ogiltigheten av den kulturella faktorn för nationell säkerhet efter kriget. Reflektion över kulturernas specificitet och kulturella skillnader som har praktiska konsekvenser i det sociala livet har blivit ett förbjudet ämne. För att du vet vad det leder till. Undrar du om vissa grupper av människor kan passa bättre än andra till de kompetensscheman som behövs i landet? Du bist ein Nazi! Undrar du vad är det kulturella avståndet mellan människor från olika kulturer till värdlandet? Du bist ein Nazi! Tror du att det finns problem med modellen för mångkulturalism som antagits av Tyskland? Du bist ein Nazi! Det finns inget annat alternativ. Och det finns inget däremellan. Detta är ett av de viktigaste, men oskrivna antagandena om efterkrigstidens modell för multikulturalism i Tyskland, som jag kallar multi-kulti 1.0.

***
Som en del av multi-Kulti 1.0 flyttade tyskarna från en rad av radikalism till en annan. Från att erkänna att mångfalden av kulturer är ovillkorligt dålig (nazism) till att erkänna att mångfalden är ovillkorligt bra (multikulti 1.0); från fullständig stängning till migration till ovillkorlig öppenhet för all migration. Detta tillvägagångssätt ignorerar fullständigt hela spektrumet av möjliga mellanstatus mellan dem.
Detta naiva "antingen-eller" sinnestillstånd beskrivs perfekt i låten "Be Deutsch" av satirikern Jan Böhmermann. Det illustrerar mångkulturella tyskares triumf i flip-flops och färgglada skjortor över den grå och arga extremhögern. Multikulturalismen i verket är infantil sammanfattad som en attityd där du måste "försöka vara trevlig", och goda, färgglada tyskar vill lära världen att alternativet är vägen till nazism: "Lita på vårt tyska råd, vi vet vart smutsigheten leder; vi var där, så lyssna på oss, stanna tillsammans, var öppen. Intressant är att under den slutliga anklagelsen för strumpebandpräster, judar, muslimer och transpersoner mot den grå arga folkmassan, utropar en liten flicka: "Har du hört talas om det kategoriska imperativet, idiot?" Och kastar sedan Immanuel Kants skrifter i huvudet på nazisten. (...)
Idag är det fortfarande svårt att förklara för tyskarna att den naiva "antingen / eller" dualismen är fel. Det är svårt att förklara att Kant hade fel och att samtida psykologi och filosofi avviker från idén om ren rationalitet till förmån för en kulturellt färgad psyke - det vill säga en där kulturen och symbolerna vi lever i definierar och förändrar vad vi uppfattar som rätt. Som Paweł Boski noterar i sitt arbete "The Cultural Framework of Social Behavior" är kultur ett överlägg på "rena" medvetenhetsprocesser, det kan ändra deras innehåll. Tyvärr, på grund av arvet av "ren" rationalitet, förstår vissa eliter fortfarande inte detta. Och därmed konsumeras de av kulturell blindhet, dvs. oförmågan att se sina egna kulturella determinanter. Precis som en fisk som inte kan se att den simmar i vattnet, så märker inte många tyskar att vissa av de "uppenbara" och "rationella" sakerna inte ses som sådana av människor utanför deras samhälle.

På grund av kulturell blindhet gör även andra länder i unionen ett misstag som jag kallar ekonomisk reduktion. De minskar människan till sin ekonomiska funktion, oavsett kulturella förhållanden - ett misstag vars konsekvenser först nu långsamt börjar undersökas av interkulturell psykologi. För när vi utformar multikulturalism, "riva ut" kultur ur människan, antar vi nödvändigtvis att människan är ett ekonomiskt läge, och alla kulturella traditioner är pussel som ser likadana ut. Och var finns det en plats för olika mänskliga drömmar, övertygelser, interkulturell kompetens och framtidsvisioner?

Det kan inte tyst antas att en dansk, en turk eller en kines värderar identiska ideal och visioner för framtiden, och att de som kuggar i vårt samhälle bara kommer att drömma om bättre betalt arbete och bra utbildning. De kommer också att drömma om anslutning - åtminstone delvis - till sina förfäders traditioner; om själens frälsning eller annan existensbetydelse. Och om vi inte presenterar dem för värdlandets kultur som uppfyllande av dessa drömmar, kan de hålla fast vid den. Tyvärr antog eliterna - inte bara de tyska - att antingen kulturen var irrelevant, eller att deras egen kultur var så attraktiv att migranter skulle anta den som sin egen.

Migrerande folk tar med sig sin egen kultur. Ibland anpassar de det, ibland inte till värdkulturen. Liknande kulturella utmaningar mötte migranter i det antika Rom under Völkerwanderung - människors stora resa; det samma väntar idag när folkets stora resa till Europa fortsätter. En resa som förmodligen kommer att pågå i ett sekel.

Grzegorz Lewicki
Citera
2020-09-25, 13:13
  #2
Medlem
Ofrivilligtvilligs avatar
Tackar för gratis novellen men vad vill du diskutera?
Citera
2020-09-25, 13:24
  #3
Medlem
"Det kan inte tyst antas att en dansk, en turk eller en kines värderar identiska ideal och visioner för framtiden, och att de som kuggar i vårt samhälle bara kommer att drömma om bättre betalt arbete och bra utbildning. De kommer också att drömma om anslutning - åtminstone delvis - till sina förfäders traditioner; om själens frälsning eller annan existensbetydelse."
Citera
2020-09-26, 02:04
  #4
Medlem
Naknekejsarens avatar
Citat:
Ursprungligen postat av euromirski
"4Blocks"är en serie om etniska klaner som kontrollerar hela stadsdelar av Berlin. Visar hur man genom att kombinera etnicitet, islams religion och förakt för institutionerna i den tyska staten lyckades skapa ett kraftfullt, om än patologiskt, identitetsband. "4Blocks" öppnar för den västerländska betraktaren världen av migranter som lever på socialbidrag och samtidigt håller de dyraste BMW-modellerna i sina garage.
"4Blocks" är hemskt. Destruktiv. Fördriver stereotyper om migranter och ineffektiviteten i den tyska integrationsmodellen. Det är också ett hot mot Tysklands nationella säkerhet, främjar dålig praxis och ger näring till yttersta högern. Och det är därför det borde förbjudas.
Det var åtminstone vad de tyska säkerhet tjänsterna hävdade före premiären. Av goda skäl - många tittare kan tolka serien som ett bevis på att äkta integration med värdlandet inte är den enda bra strategin för migranter och deras ättlingar att positionera sig i livet. Andra tar det som ett bevis på att regeringens försummelse har tillåtit sådana strukturer att växa och att integrationen av migranter haltar. Med såna filmer man bara förvirrar människor - tyckte säkerhetsfolk.

Men i tiderna med sociala medier och Netflix var det svårt att förbjuda serien. Iaf själva frestelsen väl illustrerar problem som Tyskland har med multikulturalism och med sig själv. Detta var ett besvärligt ämne redan för några decennier sedan. De verkliga problemen för invandrarsamhällen nämndes då sällan i mainstream av rädsla för att mata extremhögern. Dessutom hade polisen inte verktygen för att spåra klanbrott utan att anklagas för "profilering", det vill säga den orättvisa antagandet att kriminella strukturer sprider sig över vissa specifika - dessa och inte andra - etniska eller religiösa nätverk. Det skulle vara rasism!
På grund av en sådan rädsla har Tyskland i årtionden drivit problem relaterade till multikulturalismens dynamik bortom den offentliga debattens marginal. Medan problemet med farliga processer bland etniska grupper har funnits i flera år, har det länge förflyttats - tills det återvände genom bakdörren av popkultur som nu är ostoppbar.

Vad är mekanismen bakom misslyckandet med multi-kulti 1.0? Låt oss känna oss tyska ett ögonblick. Deras engagemang i nazistiska maskinen förklarades av Hannah Arendt när hon skrev om ondskans banalitet. Det var vanliga tyskar som led ett moraliskt nederlag när de byggde förintelseläger. Och de vet det väl. Efter kriget föll därför hela generationer på knä och försökte svara på frågan hur man skulle organisera världen så att den aldrig skulle komma tillbaka. Därför ropar Rammstein i den förtjusande, brutala, chockerande låten "Deutschland" - "O Tyskland, mitt hjärta i lågor, jag vill älska dig och fördöma dig samtidigt." För att undvika detta scenario förordnade de moraliska tyskarna ogiltigheten av den kulturella faktorn för nationell säkerhet efter kriget. Reflektion över kulturernas specificitet och kulturella skillnader som har praktiska konsekvenser i det sociala livet har blivit ett förbjudet ämne. För att du vet vad det leder till. Undrar du om vissa grupper av människor kan passa bättre än andra till de kompetensscheman som behövs i landet? Du bist ein Nazi! Undrar du vad är det kulturella avståndet mellan människor från olika kulturer till värdlandet? Du bist ein Nazi! Tror du att det finns problem med modellen för mångkulturalism som antagits av Tyskland? Du bist ein Nazi! Det finns inget annat alternativ. Och det finns inget däremellan. Detta är ett av de viktigaste, men oskrivna antagandena om efterkrigstidens modell för multikulturalism i Tyskland, som jag kallar multi-kulti 1.0.

***
Som en del av multi-Kulti 1.0 flyttade tyskarna från en rad av radikalism till en annan. Från att erkänna att mångfalden av kulturer är ovillkorligt dålig (nazism) till att erkänna att mångfalden är ovillkorligt bra (multikulti 1.0); från fullständig stängning till migration till ovillkorlig öppenhet för all migration. Detta tillvägagångssätt ignorerar fullständigt hela spektrumet av möjliga mellanstatus mellan dem.
Detta naiva "antingen-eller" sinnestillstånd beskrivs perfekt i låten "Be Deutsch" av satirikern Jan Böhmermann. Det illustrerar mångkulturella tyskares triumf i flip-flops och färgglada skjortor över den grå och arga extremhögern. Multikulturalismen i verket är infantil sammanfattad som en attityd där du måste "försöka vara trevlig", och goda, färgglada tyskar vill lära världen att alternativet är vägen till nazism: "Lita på vårt tyska råd, vi vet vart smutsigheten leder; vi var där, så lyssna på oss, stanna tillsammans, var öppen. Intressant är att under den slutliga anklagelsen för strumpebandpräster, judar, muslimer och transpersoner mot den grå arga folkmassan, utropar en liten flicka: "Har du hört talas om det kategoriska imperativet, idiot?" Och kastar sedan Immanuel Kants skrifter i huvudet på nazisten. (...)
Idag är det fortfarande svårt att förklara för tyskarna att den naiva "antingen / eller" dualismen är fel. Det är svårt att förklara att Kant hade fel och att samtida psykologi och filosofi avviker från idén om ren rationalitet till förmån för en kulturellt färgad psyke - det vill säga en där kulturen och symbolerna vi lever i definierar och förändrar vad vi uppfattar som rätt. Som Paweł Boski noterar i sitt arbete "The Cultural Framework of Social Behavior" är kultur ett överlägg på "rena" medvetenhetsprocesser, det kan ändra deras innehåll. Tyvärr, på grund av arvet av "ren" rationalitet, förstår vissa eliter fortfarande inte detta. Och därmed konsumeras de av kulturell blindhet, dvs. oförmågan att se sina egna kulturella determinanter. Precis som en fisk som inte kan se att den simmar i vattnet, så märker inte många tyskar att vissa av de "uppenbara" och "rationella" sakerna inte ses som sådana av människor utanför deras samhälle.

På grund av kulturell blindhet gör även andra länder i unionen ett misstag som jag kallar ekonomisk reduktion. De minskar människan till sin ekonomiska funktion, oavsett kulturella förhållanden - ett misstag vars konsekvenser först nu långsamt börjar undersökas av interkulturell psykologi. För när vi utformar multikulturalism, "riva ut" kultur ur människan, antar vi nödvändigtvis att människan är ett ekonomiskt läge, och alla kulturella traditioner är pussel som ser likadana ut. Och var finns det en plats för olika mänskliga drömmar, övertygelser, interkulturell kompetens och framtidsvisioner?

Det kan inte tyst antas att en dansk, en turk eller en kines värderar identiska ideal och visioner för framtiden, och att de som kuggar i vårt samhälle bara kommer att drömma om bättre betalt arbete och bra utbildning. De kommer också att drömma om anslutning - åtminstone delvis - till sina förfäders traditioner; om själens frälsning eller annan existensbetydelse. Och om vi inte presenterar dem för värdlandets kultur som uppfyllande av dessa drömmar, kan de hålla fast vid den. Tyvärr antog eliterna - inte bara de tyska - att antingen kulturen var irrelevant, eller att deras egen kultur var så attraktiv att migranter skulle anta den som sin egen.

Migrerande folk tar med sig sin egen kultur. Ibland anpassar de det, ibland inte till värdkulturen. Liknande kulturella utmaningar mötte migranter i det antika Rom under Völkerwanderung - människors stora resa; det samma väntar idag när folkets stora resa till Europa fortsätter. En resa som förmodligen kommer att pågå i ett sekel.

Grzegorz Lewicki

jag tackar dig för en mycket intressant läsning, har inte mycket att tillägga.
Citera
2020-09-26, 02:19
  #5
Medlem
MrLevaLivets avatar
Serien på imdb:

https://m.imdb.com/title/tt5754602/

Edit: tack Har missat denna, skall se den!
__________________
Senast redigerad av MrLevaLivet 2020-09-26 kl. 02:26.
Citera
2020-09-27, 22:55
  #6
Medlem
MrLevaLivets avatar
Citat:
Ursprungligen postat av MrLevaLivet
Serien på imdb:

https://m.imdb.com/title/tt5754602/

Edit: tack Har missat denna, skall se den!

Har böjat se den nu, bra serie, grymt realistisk och påminner om Pusher-filmerna i formatet.
Citera

Stöd Flashback

Flashback finansieras genom donationer från våra medlemmar och besökare. Det är med hjälp av dig vi kan fortsätta erbjuda en fri samhällsdebatt. Tack för ditt stöd!

Stöd Flashback