• 7
  • 8
2020-08-13, 18:12
  #85
Medlem
L. Ron Hubbard
2020-08-13, 18:25
  #86
Medlem
MuhamtaCurrys avatar
Håller med om Arnold och Dolph Lundgren men även Hitler och Albert Einstein. Dessa fyra bör vara top 4. Hög intelligens och/eller fysisk hälsa bör vara de definierande egenskaperna. En extremt rik person med ölmage och hängpattar är knappast perfekt på något sätt.
2020-08-13, 18:53
  #87
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av LuktenUtavBajs
[Min ursprungliga post i socialantropologi, etnologi och sociologi flyttades raskt till papperskorgen, vilket jag tolkar som att moderatorn var missnöjd med placeringen och vilket jag därför ber om ursäkt för. Jag gör nu ett nytt försök i detta forum.]

Vem är den mest perfekta människan ni kan komma på?

Jag har utvecklat en metod för att jämföra människors olika kvaliteter för att på så sätt fastställa vem som är den mest perfekta människan. Metoden utgår från ett antal olika kriterier såsom fysisk och psykisk hälsa, psykisk och fysisk framtoning, social framtoning och personlig framgång. Detta är den objektiva delen i metoden som är relativt lätt att kvantifiera.

Metoden består dessutom av en subjektiv del där jag föreställer mig att jag är en viss person för en dag. Jag föreställer mig hur jag träffar personens vänner, hur jag deltar i personens dagliga uppgifter och jag försöker dessutom sätta mig in i personens känsloliv.

När jag är färdig har jag en tabell som består av personerna jag värderat och vilka resultat personerna uppnådde, viktat efter relevans. Personen med högst poäng utses därefter till mest perfekt.

Jag har i resultatet som presenteras här av förklarliga anledningar endast tagit med kända människor. Om jag skulle inkludera personer endast jag känner till, vore det ju naturligtvis helt meningslöst att presentera resultatet.

Jag har i alla fall kommit fram till att den amerikanske skådespelaren och komikern Adam Sandler är den mest perfekta människan i världen. Detta kan jag kortfattat motivera med att hans psykiska och fysiska hälsa och framtoning är utan anmärkning och att han har en ansenlig förmögenhet och därtill stora framgångar i sitt yrkesliv och personliga liv. Adam har också i min subjektiva känslomässiga del hamnat väldigt högt eftersom jag imponerades av hans tillvaro när jag mentalt gick in i rollen som honom och utforskade hans vardag. Jag imponerades speciellt av det sätt på vilket han hanterade sina vänner och hur metodiskt han gick tillväga för att lösa vardagsproblem och motgångar.

Jag anser att en komparativ ansats är den enda riktiga vägen att gå om man vill rangordna olika personers betydelse. Det finns ju ingen naturlag som fastställer någon slags grundnivå för hur perfektion ska bedömas. Man måste helt enkelt jämföra olika personers för- och nackdelar för att sedan metodiskt sammanställa dem för ett rättvisande resultat.

Har ni exempel på andra människor som skulle kunna uppfattas som perfekta? Hur ställer ni er till min metod att värdera och rangordna människor för att vaska fram perfektion? Har ni egna metoder, eller förslag till hur min metod kan förbättras?

Dela gärna med er av era egna förslag på vem som är den perfekta människan. Tänk dock på att det måste vara en person som kan anses vara känd av alla om det ska vara meningsfullt att presentera en kandidat.

Ni kan läsa mer om Adam Sandler här: http://en.wikipedia.org/wiki/Adam_Sandler
Du dömer boken enligt omslaget är min tolkning . Vad tycker du om tex Gandi Chuck Norris Frank Andersson
Första Gubben på månen Jesus Guds son Nelson Mandela Bono i U2 Lemmy Killminister
  • 7
  • 8

Stöd Flashback

Flashback finansieras genom donationer från våra medlemmar och besökare. Det är med hjälp av dig vi kan fortsätta erbjuda en fri samhällsdebatt. Tack för ditt stöd!

Stöd Flashback