2020-01-27, 17:34
  #1
Medlem
starke_adolfs avatar
Innan du postar
Läs åtminstone det som står under rubrikerna 

Vad är filosofi? samt Vad är inte filosofi?.
Här presenteras tydligare riktlinjer för Filosofiforumet. Riktlinjerna syftar till att göra det enklare för alla användare att förstå vad som hör hemma under filosofi och vad som inte hör hemma under filosofi. Om det är något du inte förstår med riktlinjerna förväntas du fråga en moderator innan du postar.

Utöver dessa riktlinjer finns det ett förtydligande regelverk i posten under denna.Vad är filosofi?
Filosofi kan grovt indelas i logik, kunskapsteori (epistemologi), metafysik (ontologi), vetenskapsteori, språkfilosofi, värdeteori, etik, estetik och religionsfilosofi [2]. För en mer detaljerad översikt och distinktion mellan de olika grenarna, se exempelvis [1].

 Filosofi är de diskussioner som härrör i någon av grenarna ovan och som tillåter en strukturerad diskussion om desamma.


Vad är inte filosofi?
Filosofi är inte vardagliga funderingar, lösa, hypotetiska spekulationer eller diskussioner som inte tillåter en strukturerad analys av ett ämne ur ett filosofiskt perspektiv. Filosofiforumet är inte till för allmänna tankelekar eller för det som i vardagligt tal kallas filosoferande.

Om ditt ämne handlar om mående, upplevelser, dina eller andras tankar eller liknande hänvisas trådstarten till lämpligt underforum till (FB) Psykologi.

Trådar om själar hänvisas till (FB) Religion.

Varför finns det särskilda riktlinjer?

Anledningen till att dessa riktlinjer har införts är för att höja nivån på forumet och för att tydliggöra vilka diskussioner som är önskvärda under Filosofiforumet. 

Forumets moderatorer ges tolkningsföreträde för vad som är filosofi eller inte i syfte att kunna tillhandahålla ett forum med hög kvalitet.

Med det sagt syftar inte moderatorerna till att förhindra en lärandeprocess. Mindre kvalitativa trådar kan därför ges en chans förutsatt att diskussionsunderlaget är tydligt. Ur forumets perspektiv är en förutsättning för en kvalitativ lärandeprocess att en tydlig struktur och grund för diskussion finns.

Notera att dessa riktlinjer inte nödvändigtvis är allmängiltiga, utan gäller specifikt för detta Filosofiforum. 

Länkar

[1] http://www.philosophy.su.se/detta-ar-filosofi

[2] https://sv.wikipedia.org/wiki/Filosofi
__________________
Senast redigerad av starke_adolf 2021-02-02 kl. 23:53.
2020-01-27, 17:41
  #2
Medlem
starke_adolfs avatar
Förtydligade riktlinjer för Filosofiforumet

Följande forumspecifika riktlinjer har upprättats för att kunna hålla en hög kvalitet på diskussionerna i Filosofiforumet. Med hög kvalitet menas här att alla inlägg ska vara informativa och relevanta för sitt syfte och minimera trams och oseriösa diskussioner på forumet. Bedömningen görs av forumets moderatorer som har tolkningsföreträde. Anledningen till att reglerna har upprättats är för att höja kvaliteten på forumet och för att göra diskussionerna mer fokuserade på sina respektive ämnen.

§1 Forumets regler
Givetvis gäller forumets generella regler utan undantag [1]. Läs dessa innan du postar.

§2 Använd sökfunktionen och filosofiskt index
Det har avhandlats mängder av ämnen otaliga gånger redan, och ingen blir gladare av att det dyker upp nya trådar om och om igen som inte tillför något nytt. Se även forumets index för att se om din frågeställning passar in i någon av trådarna [2]. Skall man starta en ny tråd om något som varit avhandlat tidigare så skall det vara en annan inriktning eller vinkel på ämnet så att det motiverar en ny tråd. Påföljd §P1.

§3 Regler för inlägg och trådstarter
Följande regler gäller för inlägg och trådstarter:
§3.1 Inlägg och trådstarter ska innehålla ett fullvärdigt diskussionsunderlag
§3.2 Inlägg och trådstarter ska inte kräva att man besöker andra sidor eller videor
§3.3 Inlägg och trådstarter får inte gå off-topic, bestå av one-liners, fristående citat, smileys etc. eller vara formaterade på ett sätt så att innehållet blir svårt eller omöjligt att förstå
§3.4 Inlägg och trådstarter där personliga påhopp utgör en betydande del av inlägget eller trådstarten är inte tillåtna
§3.5 Inlägg och trådstarter får inte innehålla kommentarer om trådstartens kvalitet eller placering
§4 Förtydligande av regler för inlägg och trådstarter
Nedan följer förtydliganden av reglerna under §3.
§3.1 Inlägg och trådstarter skall innehålla ett fullvärdigt diskussionsunderlag
Inlägg eller trådstarter på filosofiforumet måste innehålla ett underlag för filosofisk diskussion. Läs igenom riktlinjerna i inlägget ovan innan du startar en ny tråd eller fråga om du är osäker på var din tråd hör hemma. Bedömningen görs av forumets moderatorer som har tolkningsföreträde. Om det finns chans att rädda trådstarten låses tråden i väntan på ett förtydligande, se påföljden för mer information. Påföljd §P2.

§3.2 Inlägg och trådstarter ska inte kräva att man besöker andra sidor eller videor
Inlägg eller trådstarter ska inte kräva att man besöker andra sidor eller att man skall behöva kolla på en video på t.ex. YouTube. Det är självklart ok att komplettera med länkar om man så vill i inlägget, men det skall inte vara det primära syftet. Innehållet i länken bör beskrivas. Det är inte heller tillåtet att skriva inlägg där meningen är att t ex promota en egen blogg eller liknande genom att skriva några rader med funderingar och i övrigt hänvisa till en annan plats på nätet. Påföljd §P3.

§3.3 Inlägg och trådstarter får inte gå off topic, bestå av one-liners, smileys etc. eller vara formaterade på ett sätt så att innehållet blir svårt eller omöjligt att förstå
Inlägg som är formaterade på ett sätt att de är näst intill omöjliga att förstå. Inlägg som bara innehåller ett citat utan vidare förklaring eller där syftet med citatet inte är tydligt i sammanhanget. Inlägg som innehåller oneliners t.ex. "Word!", bara en smiley eller liknande. One-liners där enbart semantik och eventuella argumentationsfel påpekas. Rena off topic-inlägg som inte för diskussionen framåt. Påföljd §P3.

§3.4 Inlägg och trådstarter där personliga påhopp utgör en betydande del av inlägget eller trådstarten är inte tillåtna
Det är självklart tillåtet att argumentera, men det är inte tillåtet med inlägg eller trådstarter där personliga påhopp eller kränkningar utgör en betydande del av inlägget eller trådstarten. Fokus på ett inlägg ska alltid vara topic eller en relevant sidodiskussion för topic. Bedömningen görs av forumets moderatorer som har tolkningsföreträde. Påföljd §P3.

§3.5 Inlägg och trådstarter får inte innehålla kommentarer om trådstartens kvalitet eller placering
Det är tillåtet att kritisera eller komma med relevanta invändningar mot innehållet i en diskussion men det är inte tillåtet att kommentera trådstartens kvalitet eller forumplacering. Använd rapporteringsfunktionen istället. Det kommer med stor sannolikhet att utdelas varning för kommentarer om trådstartens kvalitet. Påföljd §P3.
§P Påföljder
Om någon av reglerna bryts beskrivs de olika påföljderna nedan:
§P1 Tråden skickas till papperskorgen eller slås ihop med en befintlig tråd. Det kan även bli föremål för varning.
§P2 Tråden låses i väntan på förtydligande av det filosofiska innehållet i trådstarten. Det är upp till berörd användare att kontakta en moderator för att förtydliga innehållet. Om en låst tråd inte kan motiveras inom 24h från tidpunkten den låstes skickas den till papperskorgen. Efter motivering sammanfogas motiveringen med trådstarten för att förtydliga vad diskussionen ska handla om.
§P3 Inlägget kan komma att tas bort utan att det meddelas varför. Det kan även bli föremål för varning.
Hänvisningar
[1] https://www.flashback.org/regler
[2] (FB) ***Filosofiskt index***
__________________
Senast redigerad av starke_adolf 2020-09-23 kl. 19:28.

Stöd Flashback

Flashback finansieras genom donationer från våra medlemmar och besökare. Det är med hjälp av dig vi kan fortsätta erbjuda en fri samhällsdebatt. Tack för ditt stöd!

Stöd Flashback