2019-08-27, 23:36
  #1
Moderator
HusvagnSvenssons avatar
I avdelningen Feminism diskuteras ämnen, frågor och idéer som hör ihop med feminismen som är ett samlingsnamn på ett antal ideologier och rörelser som har som mål att uppnå jämlikhet mellan könen på samhällets alla områden.

De trådar som startas här skall alltså behandla och anknyta till dessa ideologiers teorier och uppfattningar i dessa frågor. Utgångspunkten är alltså att de trådar du startar skall anknyta väl till vad feminister och feministiska rörelser själva har uttryckt eller uttrycka egna åsikter i feministiska frågor för diskussion om dessa. Där ingår också att uttycka åsikter som kritiserar feminism eller som är antifeministiska, men även då skall ingå att diskutera utifrån uppfattningar uttrycka inom feminismen och den feministiska kontexten.

Att tillskriva feminismen skulden för samhällsfenomen som t ex har med invandring att göra och diskutera för och emot i denna sakfråga är alltså inte i sig en fråga som skall diskuteras i Feminism utan diskuteras där sakfrågan hör hemma, dvs i (FB) Integration och invandring

På samma sätt blir din tråd inte till en diskussion om feminism bara därför att du frågar dig och forumet vad en feminist anser om ett samhällsfenomen eller något annat. Då skall frågan fortfarande diskuteras i det forum denna sakfråga hör hemma i. T ex skall en tråd som handlar om vad feminister tycker om våldtäkter inte startas i Feminism då det är en fråga om brottslighet. Det kan då höra hemma i (FB) Brott och brottsbekämpning eller vad som nu bäst passar i enskilda fallet.

Forumet för Feminism som det ser ut idag är ett resultat av en uppdelning av det tidigare forumet Feminism och jämställdhet, som delades upp i (FB) Feminism och (FB) Jämställdhet och diskriminering

Ämnena ligger förstås ofta nära varandra och det kan vara svårt som användare att veta exakt var ett ämne passar bäst och var din tråd skall startas. Som en grundregel skall alltså diskussionerna i Feminism utgå från feminismens egna teorier framlagda inom feministisk diskussion, medan frågor av mer allmän natur om jämlikhet mellan könen och samhälleliga diskussioner om aktuella frågor i detta ämne hör hemma i Jämställdhet och diskriminering.

Är du osäker och inte anknyter till uttalat feministiska åsikter är grundtipset att placera tråden i (FB) Jämställdhet och diskriminering

I och med uppdelningen av forumet kom en del trådar som passade i Feminism och jämställdhet enligt dåvarande definitioner men möjligen borde ligga ett annat delforum idag att ligga i Feminism. Vi har beslutat att låta dessa ligga kvar där de ligger då det inte givet skulle gynna diskussionen att flytta dem och därmed göra flyttande för saken skull till meningslöst eller kontraproduktivt. Om dessa trådar inte behandlar en diskussion inom feministisk diskurs, utan bättre behandlas i exempelvis (FB) Jämställdhet och diskriminering, starta då en ny tråd i detta delforum.

Använd annars gärna sökfunktionen för att hitta om det ämne du vill diskutera redan diskuteras i någon tråd. Använd då denna om den passar in på ämnet. Om inte är du självklart välkommen att starta en ny tråd.

Så välkomna och diskutera fritt. Men till sist; tänk på att även frestelsen är stor att gå loss på sina irriterande meningsmotståndare så brukar en diskussion bli bättre och mer givande även för dig själv om du försöker hålla på ett visst mått av artighet och vänlighet och hålla en hyfsat god ton i debatten.

Stöd Flashback

Flashback finansieras genom donationer från våra medlemmar och besökare. Det är med hjälp av dig vi kan fortsätta erbjuda en fri samhällsdebatt. Tack för ditt stöd!

Stöd Flashback