• 5
  • 6
2018-08-23, 20:58
  #61
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av agoggoge
Hovrätten fastställer tingsrättens dom om livstids fängelse. Hovrätten beslutar att den tidigare fängelsedomen ska bestå.

Åklagaren Daniel Veivo Pettersson har inte yrkat på utvisning, trots att den dömde inte är medborgare i Sverige.

https://www.expressen.se/gt/edis-sij...skargardsmord/
Tack för uppdateringen. Oacceptabelt. Fall som detta borde synas i valdebatten.
Citera
2018-08-24, 04:47
  #62
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av fredag2010
Tack för uppdateringen. Oacceptabelt. Fall som detta borde synas i valdebatten.

Ja, detta borde debatteras mer allmänt. Vad kan man göra åt problemet med att utländska medborgare av alla möjliga ursprung tillåts vara kvar i Sverige trots allvarlig och rentav upprepad grov brottslighet. Redan det förra brottet (vapensmuggling och olaga vapeninnehav) ledde till tre års fängelse utan att frågan om rätt att vara kvar i Sverige väcktes.

Nu är frågan om av- och utvisningar från Sverige hårt fokuserad på sexualbrott och afghanska medborgare. Men grundproblematiken är om Sverige inte har nog med sina egna förbrytare och då inte minst brott av det här slaget och inte alls behöver förbrytare från all världens länder.

Har en sådan praxis utvecklats vid domstolarna, att det inte ens är värt besväret för åklagarna att yrka på utvisning? Eller är det fritt skön för de enskilda åklagarna att avstå från att yrka på utvisning. Just den här mannen är återfallsförbrytare och har begått det allvarligaste brottet vi har i Sverige.

Mördaren är nu beviljad ett fritt vivre i svenskt fängelse på livstid. I valet mellan ett liv hemma i sitt eget hemland kanske det är att föredra även om friheten är beskuren. Mat, möblerat, husrum, kläder, lite enkelt jobb för små utgifter, tandvård och sjukvård ... all inclusive.

Så var så god till media: Här är en man som på ett bestialiskt vis har mördat en annan man. En man som har begått svåra vapenbrott. Han är inte från Afghanistan utan från ett annat land och han är väl en som underhåller kriminella med de vapen som behövs för alla "skjutningar", som Sverige har sådant stortproblem med.
Citera
2018-08-24, 06:04
  #63
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av agoggoge
Har en sådan praxis utvecklats vid domstolarna, att det inte ens är värt besväret för åklagarna att yrka på utvisning? Eller är det fritt skön för de enskilda åklagarna att avstå från att yrka på utvisning.

(FB) Vilka regler/riktlinjer för åklagare/domstol då gärningsmän ska utvisas ur Sverige
Citera
2018-08-24, 08:14
  #64
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av fredag2010
(FB) Vilka regler/riktlinjer för åklagare/domstol då gärningsmän ska utvisas ur Sverige

Jag är inte så insatt i reglerna och praxis, men när jag läser lagtexten på lagen.nu

https://lagen.nu/2005:716#K8a

Så får jag intrycket att domstolarna självständigt utan åklagarens yrkande kan besluta om utvisning. Då kan det räcka med att brottslingen KAN dömas till fängelse. Även vid fall där bara böter följer kan domstol besluta om utvisning. Det finns inget som hindrar åklagarna från att yrka på utvisning, vilket på ett starkare vis tvingar domstol till att fatta beslut och t.ex. motivera varför en person inte ska utvisas.

Den här aktuella mannen Edis Sijanhodzic var redan dömd till 3 års fängelse. Han är medborgare i Bosnien-Herzegovina och borde rimligen utvisats direkt vid det brottet. Det finns självklart en del skäl som kan utgöra hinder för utvisning. Men vid så grova brott som i hans fall så borde det vara närmast automatiskt med utvisning på livstid även för domen om vapenbrott. Om han har fru och barn i Sverige, så kan de välja att följa med honom hem eller att bara besöka honom i hans hemland. Nu vid morddomen så bör det inte råda någon rättslig tvekan om att han inte har rätt att stanna eller någonsin återvända till Sverige.

Om domstolen redan vid vapenbrottet hade dömt till fängelse+utvisning så hade kanske det förhindrat mordet? Annars hamnar ju Sverige och alla människor här i ett laglöst land där Polisen kan dela ut armband med förhoppningar om att folk inte ska träffas av kulorna som skjuts mer allmänt.

Livstidsdomen i det här fallet är sträng och kunde lika gärna varit en tidsbestämd dom plus dom om utvisning.

Sen undrar jag om den tid som dömda tillbringar i fängelse får inräknas i antal år (25 år) som undanröjer risken för utvisning. I sådant fall kommer den här mannen att stanna för alltid i Sverige. Kanske kan hans anhöriga därmed anses som anhörig-invandrare för att kunna hälsa på sin make och far i hans nya "hemland"? (Jag blir så urilsk på det här fallet, att jag till och med funderar på att dessa anhöriga kanske kan ta över hand vapenhandel här).
Citera
2018-08-24, 11:25
  #65
Medlem
Trots att Tingsrätten i sin dom skriver (s. 14):

"Edis Sijamhodzic förekommer under 14 avsnitt i belastningsregistret. Han dömdes senast den 29 september 2017 av Göta Hovrätt för grovt vapenbrott och grov smuggling begångna den 18 mars 2017 till fängelse tre år. Villkorligt medgiven frihet från tidigare dom förklarades helt förverkad, vilket avsåg en tid om sju månader och tio dagar. Domen vann laga kraft i och med att Högsta domstolen genom beslut den 19 december 2017 inte gav prövningstillstånd. Han påbörjade verkställighet av domen samma dag."

så har inte en enda jurist tagit frågan om det lämpliga att utvisa honom från Sverige! Han är född 1987 och har byggt upp ett kriminellt "kapital" som lett till placering i belastningsregistret. Jag vet inte när han kom till Sverige och på vilka grunder han beviljats uppehållstillstånd i Sverige. För att vid hans ålder har så många "avsnitt i belastningsregistret" så har man många allvarliga brott på sitt samvete och troligen är det först omkring 20-21-årsåldern han begått de grövsta brotten.

Det skrämmande med domstolarnas låga respekt för Sverige och allmänheten här är att han inte utvisats långt tidigare trots mycket allvarliga brott.
Citera
2018-08-24, 17:26
  #66
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av agoggoge
Jag är inte så insatt i reglerna och praxis, men när jag läser lagtexten på lagen.nu

https://lagen.nu/2005:716#K8a

Så får jag intrycket att domstolarna självständigt utan åklagarens yrkande kan besluta om utvisning.

Korrekt. Om du läser "Utvisning på grund av brott – En handledning för åklagare" som finns i tråden jag länkade till, framgår att:

Citat:
Tingsrätten kan ta upp frågan om utvisning ex officio


Av åklagarnas riktlinjer framgår även att:

Citat:
Kommer åklagaren fram till att brottsligheten är sådan att utvisning kan komma ifråga, ska åklagaren som regel framställa ett sådant yrkande

samt:

Citat:
Har en icke svensk medborgare begått ett brott som kan leda till fängelse och som förväntas ge ett svårare straff än böter, ska åklagaren alltid ta ställning till frågan om utvisning.Citat:
Ursprungligen postat av agoggoge
Det skrämmande med domstolarnas låga respekt för Sverige och allmänheten här är att han inte utvisats långt tidigare trots mycket allvarliga brott.

Ja, av allt att döma följer faktiskt varken åklagare eller domstol gällande praxis. Detta med politikers goda minne. Alliansen lät det fortgå under sina åtta år, och under hela den nuvarande mandatperioden har man försummat chansen att samarbeta med SD samt möjligen S och försöka få till stånd än lagändring för att utvisning vid alla former av brott ska vara obligatorisk.
Citera
2018-08-24, 19:50
  #67
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av fredag2010
Korrekt. Om du läser "Utvisning på grund av brott – En handledning för åklagare" som finns i tråden jag länkade till, framgår att:


....
...

Ja, av allt att döma följer faktiskt varken åklagare eller domstol gällande praxis. Detta med politikers goda minne. Alliansen lät det fortgå under sina åtta år, och under hela den nuvarande mandatperioden har man försummat chansen att samarbeta med SD samt möjligen S och försöka få till stånd än lagändring för att utvisning vid alla former av brott ska vara obligatorisk.

Tack för genomgång ock klargörande. Jag tvivlar på att allmänheten och politiker i allmänhet känner till dessa detaljer. (Samarbete med SD hade inte förändrat den okunskapen).

Kanske behöver riksdagen omformulera lagtexten så att alla åklagare och domstolar i första hand ska döma till utvisning av utländska medborgare och alltid ta ställning till det när man dömer eller beslutar om strafförelägganden.
Citera
2019-03-17, 16:09
  #68
Medlem
Daniel är död, det är det bästa som kunde hända. den här killen gjorde en stor tjänst till den världen. daniel var en scammer och raper. död räcker inte för honom för det han har gjort. Jag hoppas att helvetet finns och den där skiten brinner för evigt.
Citera
2019-03-17, 16:43
  #69
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av somekindofnick
Daniel är död, det är det bästa som kunde hända. den här killen gjorde en stor tjänst till den världen. daniel var en scammer och raper. död räcker inte för honom för det han har gjort. Jag hoppas att helvetet finns och den där skiten brinner för evigt.
Blev han mördad?
Citera
2019-03-17, 18:45
  #70
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av somekindofnick
Daniel är död, det är det bästa som kunde hända. den här killen gjorde en stor tjänst till den världen. daniel var en scammer och raper. död räcker inte för honom för det han har gjort. Jag hoppas att helvetet finns och den där skiten brinner för evigt.

Citat:
Ursprungligen postat av matematiker
Blev han mördad?
Menar du brottsoffret Daniel Fredrik***? Vad hade han gjort? Var han en våldtäktsman? Förklara varför han borde brinna i helvetet. Annars sluta att skriva bara bullshit.
Citera
2019-03-17, 22:10
  #71
Medlem
Jag var ett av hans offer ... han skadade mig inte bara fysiskt, han hotade mig i flera månader, gjorde mig snäll av sin fånge genom avpressning. han hade flera falska "karaktärer" som han använde som han låtsades vara. han stalking mina vänner sköter mig efter att jag lyckats springa ifrån honom. Jag rapporterade det till polisen, det antar att det var ett löpande fall ... han var en psykopat. han scammed för pengar en massa människor. Dag när jag lär känna hans döda var en av de vackraste i mitt liv. jag kunde inte sluta gråta, det var så släppt efter så lång tid i rädsla. slutligen slutade jag att vara rädd om mitt liv, började gå ut med en mindre mindre rädsla. men vad han gjort för mig har förändrat mig för alltid. han dödar mig inuti.
folk sa att han är trevlig följeslagare och intressant person. så illa att ingen vet att alla hans historier var en blodig lögn
Citera
  • 5
  • 6

Stöd Flashback

Flashback finansieras genom donationer från våra medlemmar och besökare. Det är med hjälp av dig vi kan fortsätta erbjuda en fri samhällsdebatt. Tack för ditt stöd!

Stöd Flashback