• 11 325 online
  • 1 203 508 medlemmar
  • 62 273 719 inlägg
2018-12-13, 18:57
  #157
Medlem
AttCzas avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Alpha101
Oklart vad "jämlikare" skall betyda här. Och varför "ny kursplan och läroplan" skulle göra skillnad.
Det är inte uppenbart för mig att det löser något.


(Det som brukar fungera däremot är att den som levererar bäst uppmätt resultat får mest betalt).


Lämpade och lämpade. Det är ungefär som att säga att alla inte är lämpade att lära sig läsa och skriva. Det får vi lov att göra ändå.
Och som jag antydde ovan att de som inte är "lämpade" för att lära sig logik och rationalitet får ägna mer tid åt det. Det blir mycket lättare med datorbaserad utbildning. Folk kan arbeta i egen takt.
Det är nämligen oönskat att ha för mycket känslostyrda byfånar som ägnar sig åt kriminalitet. Vilket blir resultatet när de inte tränar upp sin rationella förmåga.Desto större försäljningsvolym som utbildningsprodukterna har desto mer fingranulär individanpassning är ekonomiskt möjlig. Och desto större försäljningsvolym som utbildningsprodukterna har desto billigare blir den.

Eftersom det är datorer som sköter jobbet att administrera och generera utbildningen så är det tämligen trivialt att monitorera varje elev och anpassa utbildningen efter det uppmätta tillståndet.
Detta kommer. Det är bara en tidsfråga. De "socialistiska överheterna" kan inte hålla emot hur länge som helst. Och det leder till färre lärare.

(Vi kan ta en parallell med introduktion av telefoni. De statliga telegrafimonopolen stod emot. Men eftersom telefoni blev fritt i vissa länder så tvingades de statliga telegrafimonopolen ge efter med tiden). Så blir det nu också. Vissa länder släpper fram innovatörer och utbildningen görs effektivare. Och socialistländerna laggar och där skyller man eländet på något annat. Invandrare, judar eller Bilderberg.


Jag menar att en kursplan som är jämlikare uttrycker klart och tydligt vad eleverna skall lära sig, vilka läromedel lärarna i de olika skolämnena ska använda har potential att öka jämlikheten inom skolan.


Du ser samband mellan matematisk förmåga och kriminalitet. Det du glömmer är att mycket av det som eleverna lär sig i matematik är (bortsett från elever som lär sig matematik i låg- och mellanstadiet) saker som flesta av dem inte har något användning av i livet utanför skolan. De kan träna upp rationellt tänkande med mer verklighetsnära uppgifter som de tillämpar i de mer praktiska ämnena, i sådana ämnen som är mer kopplade till en del elevers potentiella framtida jobb.

Datorisering av uppgifter kan hjälpa. Däremot måste sådana uppgifter vara utformade på ett sätt som täcker alla möjliga kunskapsnivåer. För att göra rättvisa vet vi att många lärare har svårigheter med att individanpassa sina lektioner. Så, datoriseringen av uppgifterna kan nog inte bli värre än situationen idag.
Citera