• 30 357 online
  • 1 213 842 medlemmar
  • 62 615 074 inlägg
2018-08-13, 01:18
  #1
Medlem
adrszc0915s avatar
Jag är nyfiken på det juridiska perspektivet gällande böneutrop. Religionsfriheten är en absolut rättighet med stöd från RF 2:20, vilket innebär att den inte får begränsas i lag eller annan författning. Å andra sidan innehåller böneutropet ett religiöst budskap. Det betyder att böneutrop berörs av yttrandefriheten, som enligt RF 2:20 kan begränsas i den utsträckning som medges i RF 2:21-24.

Vidare kan böneutrop medföra störning mot den allmänna ordningen då lokala invånare kan komma att förargas. Enligt Miljöbalken kan verksamhetsägaren tvingas att vidta åtgärder om det föreligger risk för att olägenheter mot människors hälsa (eller miljön) uppstår. Böneutrop, och inte minst kyrkklockor, kan uppfattas som ljudsstörningar (buller; olägenhet) av allmänheten. Störningarna kan då påverka t.ex. människors sömn vilket i sin tur påverkar deras hälsa.

Det har förts en del klagomål i Växjö att böneutropets ljudnivå är för högt. Samtidigt vill ca 60% av de svenska väljarna se ett förbud mot böneutrop, enligt SVT. Dessa typer av undersökningar är inte bindande för riksdagen, men det är nog en god praxis att beakta folkets mening i olika frågor. Den offentligen makten vilar ju indirekt på folket.

Hur löser man detta? Kan riksdagen i lag förordna ett förbud mot böneutrop (och kyrkklockor) eller inte?
Citera
2018-08-13, 08:32
  #2
Moderator
Gordon Blixts avatar
OT raderat. I Juridik diskuterar vi juridik. Vad ni tycker om böneutrop i största allmänhet är inte ämnet oavsett om ni är för eller emot.

/Mod
Citera