• 11 775 online
  • 1 179 558 medlemmar
  • 60 904 830 inlägg
2018-07-14, 13:50
  #1369
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av pollenper
Det är bara kristna värdepartiet som önskar abortförbud.
Av någon konstig anledning så vill inte heller nazisterna tillåta aborter, det begriper jag inte, men jag tror det är av moraliska skäl.

Sverigedemokraterna vill inskränka rätten, är det också av moraliska skäl?

Nazisternas skäl är nog att aborter minskar möjligheterna att ta över världsherraväldet med sin överlägsna "ras": vit korkad stropp.
Helst bör alla vita kvinnor tvingas föda minst 20 ungar ( pojkar helst) så övertagandet sker fort nog. Tror inte de har några problem med aborter bland de "underlägsna".

SD:s smyg abortförsämingsförslag är allt ovan fast "light" .
Citera
2018-07-14, 17:43
  #1370
Moderator
Strix m/94s avatar
Citat:
Ursprungligen postat av pollenper
Vi ska inte lägga straffutdömandet till brottsoffren.
Det ska en oberoende domstol göra.

Statssanktionerad hämnd ska vi inte ha.

Jag har en annan uppfattning. Om ett brott skall kunna sonas, måste brottsoffrets legitima rätt till hämnd tillgodoses. Därför är det nödvändigt att utföra statssanktionerad hämnd, ty annars kommer med nödvändighet straffutdömandet att ordnas av brottsoffren - och blir det en fråga om resurser vilken hämnd som kan utkrävas. Det vore på alla sätt dåligt. Men det vore inte det sämsta...
Citera
2018-07-14, 17:58
  #1371
Medlem
pollenpers avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Furienna
Om det


Vad menar du med spontanaborter? Menar du missfall?
.
Båda orden används.
Citera
2018-07-14, 18:03
  #1372
Medlem
pollenpers avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Strix m/94
Jag har en annan uppfattning. Om ett brott skall kunna sonas, måste brottsoffrets legitima rätt till hämnd tillgodoses. Därför är det nödvändigt att utföra statssanktionerad hämnd, ty annars kommer med nödvändighet straffutdömandet att ordnas av brottsoffren - och blir det en fråga om resurser vilken hämnd som kan utkrävas. Det vore på alla sätt dåligt. Men det vore inte det sämsta...
Räcker inte fängelse som hämnd,måste man hugga av en hand också.

Vad är en hämnd? Enligt dig?
Citera
2018-07-14, 18:21
  #1373
Moderator
Strix m/94s avatar
Citat:
Ursprungligen postat av pollenper
Räcker inte fängelse som hämnd,måste man hugga av en hand också.

Vad är en hämnd? Enligt dig?

Det behöver inte vara kroppsliga ingrepp, men "vård inom socialtjänsten" eller straffrabatt för de som är yngre duger verkligen inte. En äldre påföljd, som dessvärre är borttagen (givetvis) är straffarbete. Det hade det goda med sig att fångarna både fick betala av sin fängelsevistelse och att man inpräntade arbetets värde för ett skötsamt liv.

En annan påföljd som borde återinföras är internering, som på sin tid innebar att den som ansågs benägen att återfalla i brott och/eller ansågs utgöra en fara för samhället låstes in på obestämd framtid, lägst 12 år (vill jag minnas).

Kroppsliga ingrepp kan emellertid var motiverat vid sexualbrott för att förhindra återfall - och givetvis som en passande hämnd.

Den officiella svenska synen att det är litet synd om brottslingarna också måste utbytas mot ett mer realistiskt förhållningssätt. Vissa kriminella kan inte (åter-)anpassas till samhället och vissa har begått så bestialiska brott att de inte skall, alldeles oavsett om det går.
Citera
2018-07-14, 18:33
  #1374
Medlem
pollenpers avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Strix m/94
Det behöver inte vara kroppsliga ingrepp, men "vård inom socialtjänsten" eller straffrabatt för de som är yngre duger verkligen inte. En äldre påföljd, som dessvärre är borttagen (givetvis) är straffarbete. Det hade det goda med sig att fångarna både fick betala av sin fängelsevistelse och att man inpräntade arbetets värde för ett skötsamt liv.

En annan påföljd som borde återinföras är internering, som på sin tid innebar att den som ansågs benägen att återfalla i brott och/eller ansågs utgöra en fara för samhället låstes in på obestämd framtid, lägst 12 år (vill jag minnas).

Kroppsliga ingrepp kan emellertid var motiverat vid sexualbrott för att förhindra återfall - och givetvis som en passande hämnd.

Den officiella svenska synen att det är litet synd om brottslingarna också måste utbytas mot ett mer realistiskt förhållningssätt. Vissa kriminella kan inte (åter-)anpassas till samhället och vissa har begått så bestialiska brott att de inte skall, alldeles oavsett om det går.
En hel del av det där finns i usa.
Jag tror du vill införa lidande för skurkarna.
Inte bara vara inspärrade, utan må så dåligt så dom tar livet av sig.

Vi vet ju att mer straff inte ger mindre brottslighet men jag tror att din ideologi inte tar hänsyn till det.
Det som verkligen minskar brotten är risken för upptäckt.
Citera
2018-07-14, 19:52
  #1375
Moderator
Strix m/94s avatar
Citat:
Ursprungligen postat av pollenper
En hel del av det där finns i usa.
Jag tror du vill införa lidande för skurkarna.
Inte bara vara inspärrade, utan må så dåligt så dom tar livet av sig.

Vi vet ju att mer straff inte ger mindre brottslighet men jag tror att din ideologi inte tar hänsyn till det.
Det som verkligen minskar brotten är risken för upptäckt.

Upptäcktsrisken är synnerligen betydelsefull. Denna går emellertid ner dramatiskt när Polisen m fl får ägna så stor del av sin kraft åt att jaga samma återfallsförbrytare hela tiden pga att "cirkulationstiden" är alldeles för kort. Skulle man för lång tid låsa in de grövsta och mest återfallsbenägna bovarna, säg kanske 1000-1500 stycken, så skulle man få oerhört mycket kraft över för att öka upptäcktsrisken för övriga kriminella och tillkommande i "branschen". Det finns på "fältet", dvs bland poliser och åklagare, men även bland flera forskare, en gemensam uppfattning i denna riktning.

Vad gäller lidande så bekommer det mig inte om grovt kriminella - rent onda människor - lider. Inte heller gör det mig något särskilt om de tar livet av sig. Det är inte så att det kommer att uppstå en bovbrist i samhället som får menliga konsekvenser.
Citera
2018-07-14, 20:03
  #1376
Medlem
pollenpers avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Strix m/94
Upptäcktsrisken är synnerligen betydelsefull. Denna går emellertid ner dramatiskt när Polisen m fl får ägna så stor del av sin kraft åt att jaga samma återfallsförbrytare hela tiden pga att "cirkulationstiden" är alldeles för kort. Skulle man för lång tid låsa in de grövsta och mest återfallsbenägna bovarna, säg kanske 1000-1500 stycken, så skulle man få oerhört mycket kraft över för att öka upptäcktsrisken för övriga kriminella och tillkommande i "branschen". Det finns på "fältet", dvs bland poliser och åklagare, men även bland flera forskare, en gemensam uppfattning i denna riktning.

Vad gäller lidande så bekommer det mig inte om grovt kriminella - rent onda människor - lider. Inte heller gör det mig något särskilt om de tar livet av sig. Det är inte så att det kommer att uppstå en bovbrist i samhället som får menliga konsekvenser.
Polisen är, vad jag förstått, rätt trött på att brottas ner samma människor flera gånger och det har förmodligen sin grund i att rättsväsendet hinner inte med.
Det är inte bara att ropa på poliser och mera straff, domstolen måste hinna med också.

Rättssäkerheten hoppas jag du vill behålla.
Citera
2018-07-14, 20:17
  #1377
Moderator
Strix m/94s avatar
Citat:
Ursprungligen postat av pollenper
Polisen är, vad jag förstått, rätt trött på att brottas ner samma människor flera gånger och det har förmodligen sin grund i att rättsväsendet hinner inte med.
Det är inte bara att ropa på poliser och mera straff, domstolen måste hinna med också.

Rättssäkerheten hoppas jag du vill behålla.

Jo, det blir förstås ett Sisyfos-arbete till slut, och leder till minskad förmåga att arbeta på ett bättre sätt.

Idag har vi i Sverige väldigt hög rättssäkerhet - för de kriminella. För brottsoffren är läget sämre. Jag vill gärna se att brottsoffrens rättssäkerhet stärks, om så krävs på de kriminellas bekostnad.

Ett intressant exempel, där det kan gå annorlunda än man tänkt sig:

I århundraden var benådningsinstituet Konungens. Nåd medgavs därför att kungen, sedan regeringen, något godtyckligt meddelade nåd, en sorts profan parallell till Kyrkans absolution kan man väl säga. Skälen för nådebeslutet, vare sig det gick för eller emot, behövdes inte redovisas. Under en tid ansågs detta rättsosäkert. Eftersom nåd aldrig varit en rättighet, bara att få söka om den, kan man diskutera om rättssäkerhet ens var aktuellt.

Riksdagen beslöt 2006 att benådning från livstidsstraff skall handläggas av Tingsrätten i Örebro, istället för av regeringen. Detta medförde att domskälen blev offentliga - och att antalet benådningar sjönk avsevärt. Ökad rättssäkerhet ledde således till sämre förutsättningar för de livstidsdömda (men bättre för brottsoffer och allmänhet).
Citera