• 14 323 online
  • 1 198 638 medlemmar
  • 62 097 243 inlägg
2018-06-15, 00:26
  #1
Medlem
frasselitos avatar
Mäts pengar på kvot- eller intervallskala?

Jag tänker att pengar ligger på intervallskala då det inte finns någon absolut nollpunkt. 0 är inga pengar, men man kan ha -10 000 på kontot eller ännu mindre.
Citera
2018-06-16, 20:45
  #2
Medlem
frasselitos avatar
Eftersom ingen svarar så antar jag att jag resonerar korrekt?

Följdfråga;
skulle man kunna ha pengar som ligger på kvotskala?
Citera
2018-06-16, 21:14
  #3
Medlem
Jag har inte tidigare hört termerna kvot- och intervallskala; men wikipedia* använder pengar som ett exempel på det förstnämnda, och i mitt tycke med rätta. 0 kr = 0 dollar = 0 euro = 0 yen etc...

*"Märk väl att det inte är i princip omöjligt att uppmäta negativa värden på en kvotskala. Exempelvis kan en persons samlade ekonomiska tillgångar anta ett negativt värde på en kvotskala om personens skulder överstiger dennes tillgångar."
Citera