• 30 053 online
  • 1 183 941 medlemmar
  • 61 191 391 inlägg
2018-03-04, 00:27
  #1
Medlem
Problemet rör inventarier som ska skrivas ner då delar av utrustningen försvunnit. Sedan bedöms nyttjandeperioden avsevärt mycket längre än tidigare beräknats på kvarvarande inventarier.

Hur ska detta konteras?

Nedskrivningen torde vara ganska enkel och göras genom att kreditera "nedskrivning av inventarier" mot "inventarier" med värdet på de försvunna inventarierna. Hur ska de ackumulerade avskrivningarna för de försvunna inventarierna hanteras?

Hur ska den nya och längre avskrivningsperioden konteras med tanke på att inventarierna redan skrivits av avsevärt för mycket? Går det att göra någon "återföring av ackumulerade avskrivningar" och bara låta en mindre del avskrivningar ligga kvar eller är det bara att ignorera tidigare ackumulerade avskrivningar och göra nya mycket mindre avskrivningar?
Citera
2018-03-08, 20:51
  #2
Medlem
Fopolls avatar
Citat:
Ursprungligen postat av vbroms
Problemet rör inventarier som ska skrivas ner då delar av utrustningen försvunnit. Sedan bedöms nyttjandeperioden avsevärt mycket längre än tidigare beräknats på kvarvarande inventarier.

Hur ska detta konteras?

Nedskrivningen torde vara ganska enkel och göras genom att kreditera "nedskrivning av inventarier" mot "inventarier" med värdet på de försvunna inventarierna. Hur ska de ackumulerade avskrivningarna för de försvunna inventarierna hanteras?

Hur ska den nya och längre avskrivningsperioden konteras med tanke på att inventarierna redan skrivits av avsevärt för mycket? Går det att göra någon "återföring av ackumulerade avskrivningar" och bara låta en mindre del avskrivningar ligga kvar eller är det bara att ignorera tidigare ackumulerade avskrivningar och göra nya mycket mindre avskrivningar?

Krångla inte till det för mycket här.

Utgår ifrån att du har ett anläggningsregister här både anskaffningsvärde, ackumulerade avskrivningar samt bokfört värde framgår för de aktuella inventarierna som "försvunnit".

Du plockar bort dessa inventarieposter från anläggningsregistret genom att kreditera kontot med anskaffningsvärden med summan av anskaffningsvärdena för de försvunna inventarierna.

Därefter plockar du bort tillhörande ackumulerade avskrivningar genom att debitera kontot med ackumulerade avskrivningar med de aktuella inventariernas ackumulerade avskrivningar.

För att balansera bokningen debiterar du kontot för nedskrivning av anläggningstillgångar i resultaträkningen och kostnadsför således de försvunna inventariernas bokförda värde.

Klart!

Förstår inte varför du sen pratar om ny och längre avskrivningsperiod. De kvarvarande inventarierna skrivs av som vanligt, dvs på samma period och i samma takt som tidigare. Enda skillnaden är ju att periodens avskrivningar numera inte kommer att vara lika höga som tidigare eftersom avskrivningar för de försvunna inventarierna inte längre belastar periodens resultat.
Citera
2018-03-14, 15:40
  #3
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av Fopoll
Förstår inte varför du sen pratar om ny och längre avskrivningsperiod. De kvarvarande inventarierna skrivs av som vanligt, dvs på samma period och i samma takt som tidigare. Enda skillnaden är ju att periodens avskrivningar numera inte kommer att vara lika höga som tidigare eftersom avskrivningar för de försvunna inventarierna inte längre belastar periodens resultat.

Problemet var just att nyttjandeperioden omvärderats till en längre och hur kombinationen av längre nyttjandeperiod och utrangering skulle hanteras.

Ska nya årliga avskrivningarna som därför kommer att vara lägre än tidigare göras på kvarvarande anläggningsvärdet (anskaffning - ackumulerade avskrivningar) eller ska man på något sätt ta bort tidigare ackumulerade avskrivningar och återföra den mängd som hade skrivits av beräknat med nya längre nyttjandeperioden?
Citera