• 26 782 online
  • 1 117 191 medlemmar
  • 58 018 748 inlägg
2017-08-11, 19:24
  #1
Medlem
sjalvebastedrangs avatar
Kan någon vänlig själ förklara denna formulering:

Citat:
På grund av att det förhållande som beskrivs i avsnittet Grund för uttalanden är så betydelsefullt avstår vi från att uttala oss om årsredovisningen, om huruvida förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar samt varken till- eller avstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

För mig, som inte kan dick om revision, framstår denna formulering som lätt befängd. Revisorn talar ungefär om att "jag säger inte bu eller bä om just någonting".

Upplys mig.
Citera
2017-08-11, 19:42
  #2
Medlem
another-devils avatar
Citat:
Ursprungligen postat av sjalvebastedrang
Kan någon vänlig själ förklara denna formulering:

För mig, som inte kan dick om revision, framstår denna formulering som lätt befängd. Revisorn talar ungefär om att "jag säger inte bu eller bä om just någonting".

Upplys mig.

Av nåt skäl har revisorn inte kunnat revidera årsredovisningen. Den är att betrakta som oreviderad. Nu beror det på föreningens stadgar (om BR-förening) men det borde vara krav på revision av ÅR. Är det ett företag det gäller måste ägarna se till att revision sker innan styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
Citera
2017-08-11, 20:18
  #3
Medlem
sjalvebastedrangs avatar
Citat:
Ursprungligen postat av another-devil
Av nåt skäl har revisorn inte kunnat revidera årsredovisningen. Den är att betrakta som oreviderad. Nu beror det på föreningens stadgar (om BR-förening) men det borde vara krav på revision av ÅR. Är det ett företag det gäller måste ägarna se till att revision sker innan styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Det är ett AB. Och revision har skett. Årsredovisningen är inlämnad till BV.
Citera
2017-08-11, 20:54
  #4
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av sjalvebastedrang
Kan någon vänlig själ förklara denna formulering:För mig, som inte kan dick om revision, framstår denna formulering som lätt befängd. Revisorn talar ungefär om att "jag säger inte bu eller bä om just någonting".

Upplys mig.

Vad står det i avsnittet som revisorn hänvisar till? Där borde orsaken till formuleringen hittas
Citera
2017-08-11, 20:57
  #5
Medlem
sjalvebastedrangs avatar
Citat:
Ursprungligen postat av ardathbey
Vad står det i avsnittet som revisorn hänvisar till? Där borde orsaken till formuleringen hittas

Jag känner orsaken. Och förstår att den är...anmärkningsvärd. Vill inte här redogöra för den, då det outar företaget.

Det jag inte vet-förstår-har-erfarenhet-av är själva revisionslydelsen jag citerar ovan. Hur allvarlig är den?
Citera
2017-08-11, 21:03
  #6
Medlem
another-devils avatar
Citat:
Ursprungligen postat av sjalvebastedrang
Jag känner orsaken. Och förstår att den är...anmärkningsvärd. Vill inte här redogöra för den, då det outar företaget.

Det jag inte vet-förstår-har-erfarenhet-av är själva revisionslydelsen jag citerar ovan. Hur allvarlig är den?

Allvarlig. Styrelsen kan inte ges ansvarsfrihet på basis av den.
Citera
2017-08-11, 21:09
  #7
Medlem
sjalvebastedrangs avatar
Citat:
Ursprungligen postat av another-devil
Allvarlig. Styrelsen kan inte ges ansvarsfrihet på basis av den.

Tack. Helt säkert?
Citera
2017-08-11, 23:31
  #8
Medlem
another-devils avatar
Citat:
Ursprungligen postat av sjalvebastedrang
Tack. Helt säkert?

Hade jag varit ägare vore det min uppfattning, ja.
Citera
2017-08-12, 03:03
  #9
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av sjalvebastedrang
Kan någon vänlig själ förklara denna formulering:För mig, som inte kan dick om revision, framstår denna formulering som lätt befängd. Revisorn talar ungefär om att "jag säger inte bu eller bä om just någonting".

Upplys mig.

Revisorns uppfattning om någonting du inte vill säga avviker från styrelsens och ledningens uppfattning. Det kan röra sig om värdering av tillgångar/skulder eller huruvida en intäkt/kostnad ska vara med eller inte.
Revisorn har inte kunnat hitta tillräckliga bevis för att säga att styrelsens uppfattning är fel, då hade hen uttalat sig annorlunda.
Nu tycker bara revisorn att det finns mer som pekar på hens uppfattning än på styrelsens.
Därför, precis som du konstaterar, säger revisorn att han inte kan säga om årsredovisningen är rätt eller fel. Hen säger alltså varken bu eller bä. (Jag har dock aldrig försåtet om det är bu:et eller bä:et som är bra eller dåligt). Det är upp till ägarna att besluta om ansvarsfrihet ska ges avgående styrelse eller inte. Ägarna måste alltså själv skaffa sig en uppfattning huruvida styrelsens uppfattning är acceptabel eller inte. Risken är dock att någon från styrelsen äger/kontrollerar tillräckligt stora aktieposter för att ändå få igenom en ansvarsfrihet.
Det finns också en "risk" att bolaget har en ny revisor nästa år.
Citera
2017-08-12, 17:24
  #10
Medlem
JohnRoes avatar
Citat:
Ursprungligen postat av sjalvebastedrang
Kan någon vänlig själ förklara denna formulering:För mig, som inte kan dick om revision, framstår denna formulering som lätt befängd. Revisorn talar ungefär om att "jag säger inte bu eller bä om just någonting".

Upplys mig.

Citat:
Ursprungligen postat av sjalvebastedrang
Jag känner orsaken. Och förstår att den är...anmärkningsvärd. Vill inte här redogöra för den, då det outar företaget.

Det jag inte vet-förstår-har-erfarenhet-av är själva revisionslydelsen jag citerar ovan. Hur allvarlig är den?

Detta är en s.k. oren revisionsberättelse (d.v.s. en revisionsberättelse som avviker från standardutformningen). I regel ska du betrakta det som att allting inte är som det ska för företaget eftersom att revisorn helst undviker att skriva en oren revisionsberättelse (revisorn lever ju trots allt på arvodet från sina kunder).

Citat:
Ursprungligen postat av another-devil
Allvarlig. Styrelsen kan inte ges ansvarsfrihet på basis av den.

Nej det stämmer inte. Det är bolagsstämman som beslutar om ansvarsfrihet, revisorn lämnar endast en rekommendation.
Citera
2017-08-13, 05:05
  #11
Medlem
another-devils avatar
Citat:
Ursprungligen postat av JohnRoe
Nej det stämmer inte. Det är bolagsstämman som beslutar om ansvarsfrihet, revisorn lämnar endast en rekommendation.

Du missförstod mig, vad jag menade är att enligt mig bör man, som ägare, inte lämna ansvarsfrihet till styrelsen efter en oren revisionsberättelse.
Citera