• 1
  • 2
2016-06-10, 22:26
  #13
Medlem
Reguluss avatar
Det är intressant att notera att redan två dagar senare skriver ett gäng NATO-vurmare en debattartikel i SvD där man kräver en svensk NATO-anslutning:

Avtalen med USA och Nato är inte tillräckliga

http://www.svd.se/avtalen-med-usa-oc...a-natodebatten

Som Nato-medlem skulle Sverige effektivt bidra till freden i vårt närområde. Genom Natos fördragsbundna överenskommelser om ömsesidigt försvar skulle det verka starkt krigsavhållande på en potentiell angripare, skriver ett flertal debattörer.

Särskilt intressant är att debattörerna framhåller att de nyss ingångna avtalen med NATO och USA utsätter oss för risker genom att vi kan komma att betraktas som en krigförande part på NATO:s sida:

Å andra sidan kan samarbetet med Nato och USA, i kombination med vårt säkerhetspolitiska utanförskap, leda till att en angripare ser oss som en del av fiendesidan – samtidigt som vi inte kan vara säkra på att våra vänner kommer att hjälpa oss vid ett angrepp.

Där har de ju faktiskt rätt. Även en blind höna hittar ett korn ibland.

Den föreslagna lösningen - att Sverige ska gå med i NATO - är däremot en Döbelnsmedicin. Vi bör tvärtom värna om vårt oberoende och undvika att dras in i NATO:s krig, både i Europa och på andra håll.
Citera
2016-06-15, 14:41
  #14
Medlem
arbogaeriks avatar
Idag rapporterar bland annat Svd, att till detta avtal även finns ett
hemligt sidoavtal, som ännu ej diarieförts, vilket lär avhandla
implementeringsfasen av huvudavtalet.


Enligt försvarsdepartementets sekretariatschef Johan Lagerlöf:

" Det finns en implementeringsplan, som det kallas, som ska revideras vartannat år, med en hemlig bilaga, det är det som finns. Det är utifrån det som står i avtalet på fem punkter..."http://www.svd.se/hemlig-bilaga-i-mi...-avtal-med-usa

http://www.8dagar.com/2016/06/hultqv...ygel.html#more
Citera
2016-06-15, 18:23
  #15
Medlem
Reguluss avatar
Citat:
Ursprungligen postat av arbogaerik
Idag rapporterar bland annat Svd, att till detta avtal även finns ett hemligt sidoavtal, som ännu ej diarieförts, vilket lär avhandla implementeringsfasen av huvudavtalet.

Enligt försvarsdepartementets sekretariatschef Johan Lagerlöf:

" Det finns en implementeringsplan, som det kallas, som ska revideras vartannat år, med en hemlig bilaga, det är det som finns. Det är utifrån det som står i avtalet på fem punkter..."

http://www.svd.se/hemlig-bilaga-i-mi...-avtal-med-usa

http://www.8dagar.com/2016/06/hultqv...ygel.html#more

Att Sverige har hemliga avtal med USA om både det ena och det andra är iofs inget nytt. FRA:s mycket omfattande samarbete med NSA, där man fungerar som underleverantör av rådata (nättrafik) som sedan lagras och analyseras i USA är t.ex. reglerat i hemliga bilaterala avtal.

Regeringen har i stort sett fria händer att ingå olika slags avtal med främmande makt, och hålla dessa avtal hemliga. Möjligheterna till insyn är i praktiken små även för riksdagen och de nämnder som ska utöva tillsyn över integritetskränkande verksamheter.

En ganska otillfredsställande situation sett ur ett konstitutionellt perspektiv.
__________________
Senast redigerad av Regulus 2016-06-15 kl. 18:26.
Citera
2016-06-16, 17:39
  #16
Medlem
Hur urblåsta är svenska folket egentligen

Här är ett smakprov på vad det verkligen handlar om när det gäller nato så vänligen sluta framställa dem som något annat än vad de är..
koppat*
Only when you break the left/right paradigm and come to the realisation that the invasion of Iraq and Afghanistan and the whole fake, and not to mention contradictory, war on terror was the desired outcome for the neo-conservatives within the Bush administration and the whole military industrial complex. They in fact stated in their own white papers the need for another catastrophic and catalysing event like a “new Pearl Harbour”.
https://realnewsaustralia.com/2013/0...odern-society/

Ute i fredliga ärende kyss mig i r*ven

Väck från det terrornätverket NATO nu sparka de i rosenbad som går emot svenska folkviljan, ut med skiten bara.
Citera
2016-06-16, 18:49
  #17
Medlem
arbogaeriks avatar
Citat:
Ursprungligen postat av DukeOfEarl
Hur urblåsta är svenska folket egentligen

Här är ett smakprov på vad det verkligen handlar om när det gäller nato så vänligen sluta framställa dem som något annat än vad de är..
koppat*
Only when you break the left/right paradigm and come to the realisation that the invasion of Iraq and Afghanistan and the whole fake, and not to mention contradictory, war on terror was the desired outcome for the neo-conservatives within the Bush administration and the whole military industrial complex. They in fact stated in their own white papers the need for another catastrophic and catalysing event like a “new Pearl Harbour”.
https://realnewsaustralia.com/2013/0...odern-society/

Ute i fredliga ärende kyss mig i r*ven

Väck från det terrornätverket NATO nu sparka de i rosenbad som går emot svenska folkviljan, ut med skiten bara.


Ja, nån typ av massresning kommer -nån gång i framtiden- över hela västvärlden.
Vill man rensa skiten i Sverige måste nog även hela Riksdagen förnyas, möjligen
med undantaget för V, som i sig är en sorg då j inte gillar deras grundideologi.

Kan faktiskt vara så att ett Brexit kommer bli den katalysatorn till en möjlig
massresning i väst, när folk reser sig mot etablissemanget och kliver av EU
så ser folk att det går fan få makten att göra som den från början är tänkt
att göra -respektera folkets vilja !!
__________________
Senast redigerad av arbogaerik 2016-06-16 kl. 18:52.
Citera
2016-06-16, 19:00
  #18
Medlem
arbogaeriks avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Regulus
Att Sverige har hemliga avtal med USA om både det ena och det andra är iofs inget nytt. FRA:s mycket omfattande samarbete med NSA, där man fungerar som underleverantör av rådata (nättrafik) som sedan lagras och analyseras i USA är t.ex. reglerat i hemliga bilaterala avtal.

Regeringen har i stort sett fria händer att ingå olika slags avtal med främmande makt, och hålla dessa avtal hemliga. Möjligheterna till insyn är i praktiken små även för riksdagen och de nämnder som ska utöva tillsyn över integritetskränkande verksamheter.

En ganska otillfredsställande situation sett ur ett konstitutionellt perspektiv.


Har Regeringen verkligen den rätten, tvivlar på det, avtal måste väl ratificeras
i Riksdagen, o dessförinnan passera utskottet i fråga, samt Lagrådet.
Att de är hemliga för offentligheten kan man ju i vissa fall förstå, och då är det
väl inte ens i strid med Regeringsformen/Riksdagsordningen elr Offentlighetsprincipen ??

Kan ju ha fel, rätta mig isf.
Citera
2016-06-16, 19:05
  #19
Medlem
Reguluss avatar
Citat:
Ursprungligen postat av arbogaerik
Har Regeringen verkligen den rätten, tvivlar på det, avtal måste väl ratificeras i Riksdagen, o dessförinnan passera utskottet i fråga, samt Lagrådet. Att de är hemliga för offentligheten kan man ju i vissa fall förstå, och då är det väl inte ens i strid med Regeringsformen/Riksdagsordningen elr Offentlighetsprincipen ??

Kan ju ha fel, rätta mig isf.

Regeringen har stora friheter inom utrikespolitiken. Det är t.ex. regeringen ensam som betämmer vilka länder vi ska erkänna, något som uppmärksammades när Sverige erkände Palestina.

Vad gäller avtal, så ger lagstiftningen inom olika områden ofta regeringen frihet att ingå avtal för Sveriges räkning. Och dessa avtal kan vara hemliga om regeringen anser att de ska vara det.
Citera
2016-06-16, 22:15
  #20
Medlem
arbogaeriks avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Regulus
Regeringen har stora friheter inom utrikespolitiken. Det är t.ex. regeringen ensam som betämmer vilka länder vi ska erkänna, något som uppmärksammades när Sverige erkände Palestina.

Vad gäller avtal, så ger lagstiftningen inom olika områden ofta regeringen frihet att ingå avtal för Sveriges räkning. Och dessa avtal kan vara hemliga om regeringen anser att de ska vara det.

Jo, Palestinafrågan var ju officiell, och även dragen inför KU !
Liksom Bildts undertecknande av "värdlandsavtalet blev dragen inför KU
(inför slutna dörrar)
Bägge ovanstående p.g.a att Utrikesnämnden hade förbigåtts.


Ne, tror inte Regeringen kan ingå internationella avtal utan att
Riksdagen får vara med (må så kanske vara i slutna rum).
I vilket fall har ju KU granskningsmandat över Regeringens
aktiviteter och kan kräva ut nödvändiga handlingar till sitt arbete.

Står lite om det i RF kap 13, §1Annars kanske ett godtyckligt statsråd, i psykisk obalans kunnat ingå
vad fan för avtal som helst, kanske gett Kina tillstånd att bygga
andra Kinesiska muren runt Gotland, elr nåt

Står lite i RF, kap 10, §3 om detta, om att just "godkännandet"


https://lagen.nu/1974:152
Citera
2016-06-16, 22:51
  #21
Medlem
Reguluss avatar
Citat:
Ursprungligen postat av arbogaerik
Jo, Palestinafrågan var ju officiell, och även dragen inför KU ! Liksom Bildts undertecknande av "värdlandsavtalet blev dragen inför KU
(inför slutna dörrar) Bägge ovanstående p.g.a att Utrikesnämnden hade förbigåtts.

Ne, tror inte Regeringen kan ingå internationella avtal utan att Riksdagen får vara med (må så kanske vara i slutna rum). I vilket fall har ju KU granskningsmandat över Regeringens aktiviteter och kan kräva ut nödvändiga handlingar till sitt arbete.

Står lite om det i RF kap 13, §1

Korrekt att KU kan begära ut alla uppgifter som de behöver för sina granskningar. Utom att tvinga ett före detta statsråd att komma till en utfrågning, som vi såg i Nuonskandalen, där Maud Olofsson vägrade att hörsamma KU:s kallelse.

I realiteten är dock KU en papperstiger. För det första har de inte möjlighet att höra folk under ed, och har inte heller de kvalificerade jurister som biträder amerikanska kongressutskott. Utfrågningarna blir ofta därefter.

För det andra måste man veta halva svaret för att ställa rätt frågor. KU vet ofta inte vilken tråd de ska nysta i för att få fram intressanta uppgifter.

Citat:
Ursprungligen postat av arbogaerik
Annars kanske ett godtyckligt statsråd, i psykisk obalans kunnat ingå vad fan för avtal som helst, kanske gett Kina tillstånd att bygga andra Kinesiska muren runt Gotland, elr nåt

Står lite i RF, kap 10, §3 om detta, om att just "godkännandet"

https://lagen.nu/1974:152

Observera dock att riksdagens godkännande bara krävs om man behöver ändra lagar eller ärendet är av "större vikt" (något som regeringen beslutar om). Dessutom finns det ett undantag för sådant som rör "rikets intresse":

3 § Riksdagens godkännande krävs innan regeringen ingår en för riket bindande internationell överenskommelse som

1. förutsätter att en lag ändras eller upphävs eller att en ny lag stiftas, eller
2. i övrigt gäller ett ämne som riksdagen ska besluta om.

Om det riksdagsbeslut som avses i första stycket 1 eller 2 ska fattas enligt en särskild ordning, ska denna följas även vid riksdagens godkännande av överenskommelsen.

Även i andra fall krävs riksdagens godkännande innan regeringen ingår en för riket bindande internationell överenskommelse, om överenskommelsen är av större vikt. Regeringen kan dock avstå från att inhämta riksdagens godkännande, om rikets intresse kräver det. Regeringen ska då i stället överlägga med Utrikesnämnden innan överenskommelsen ingås.


Om "rikets intresse" åberopas måste regeringen "överlägga" med Utrikesnämnden, men vad innebär det? Fick Utrikesnämnden t.ex. läsa det hemliga avtalet mellan Sverige och USA om informationsutbyte och underrättelsesamarbete som jag nämnde ovan? Jag tvivlar på det. Möjligen fick de i stora drag veta vad avtalet går ut på.

Jag tror inte heller att Utrikesnämnden läst den hemliga bilagan till USA-avtalet som tråden handlar om.
Citera
  • 1
  • 2

Stöd Flashback

Flashback finansieras genom donationer från våra medlemmar och besökare. Det är med hjälp av dig vi kan fortsätta erbjuda en fri samhällsdebatt. Tack för ditt stöd!

Stöd Flashback