• 21 060 online
  • 1 180 176 medlemmar
  • 60 935 005 inlägg
Resultat: Skumt eller inte?
Skumt
77,60%
4021 röster
Inte skumt
22,40%
1161 röster
2012-02-03, 11:19
  #37897
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av longbow4y
Rose tog upp detta också att häktning enligt Svensk lag är en sak men att EAW är faktisk reglerad till att vara mer än häktningsbeslutet. Det innebär att domstolens häktningsbeslut inte är ett EAW BESLUT. Det är en del i det som behövs för att kunna utfärda ett beslut om EAW enligt den Svenska förordningen om EAW.
Ja ni läste rätt. Förordningen.
Förordning (2003:1178) om överlämnande till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

dvs ett regeringsbeslut. Inte lag utan tolkning och hur verkställning av lag skall ske
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rordning


Och i förordningen https://lagen.nu/2003:1178 står följande, min fetning
"10 § Om den andra medlemsstaten meddelar att ett utlämningsförfarande skall tillämpas, skall förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott tillämpas i stället för denna förordning. Den utfärdande myndigheten skall omedelbart överlämna ärendet till den myndighet som, enligt samma förordning, är behörig att göra framställningar om utlämning till den andra medlemsstaten.

I fall som avses i första stycket behöver någon ny framställning inte göras, om den andra staten godtar arresteringsordern som en framställning om utlämning. "

Om dvs de som skrev vissta att den inte var tvingande. Speciellt när regeringens förordning inte följde EU fördraget. Det är den gamla socialdemokratiska regeringens skrivning som helt enkelt inte följer fördraget om EAW.

Och nu blir det roligt.
Ansvarig för skrivningen av den förordningen var dåvarande justitieminister Thomas Bodström. Japp. CB:s nuvarande kumpan.

Tror ni firman Borgström & Bodström spricker nu?

Helt otroligt.

Nu hann jag inte med i tankebanorna. Innebär detta att EAW saknar lagstöd i Sverige, eller behövs det inte? Räcker det med en förordning? Om Åklagarens åtgärd saknar stöd så kan det ju helt plötsligt bli en Svensk prövning av EAW'ns utfärdande, eller?
Citera
2012-02-03, 11:23
  #37898
Medlem
OldWolfs avatar
Citat:
Ursprungligen postat av trenterx
En märklig sak är ju att när jouråklagaren Maria Häljebo-Kjellstrand anhöll Assange i sin frånvaro, (alltså på fredag den 20 augusti) så var rymningsrisken en av de saker som anfördes som skäl för att han skulle anhållas och inte bara kallas till förhör. Frågan är vem som sagt till MHK att han var rymningsbenägen? Nåja, beslutet om anhållan på grund av rymningsrisk bidrog till drama med polispatruller och krigsrubriker i media.

När Marianne Ny 10 dagar senare tar upp fallet igen sker ingen anhållan. Det finns tydligen ingen rymningsrisk längre? Assange får hänga kvar i Stockholm i full frihet i väntan på...vadå?

I stället är det ju Marianne Ny som rymmer fältet. Hurtig och Assange försöker tjata till sig ett förhör men misslyckas. Assange skall hållas på halster. Ända tills han faktiskt har lämnat landet - då blir det efterlysning med hela batteriet, EAW och Interpol red alert. Och på Svea hovrätt, om jag minns rätt, säger man igen att han måste anhållas p.g av rymningsrisk.

Pratet om rymningsrisk är utan grund och nog mest till för att dölja misstag inom svenskt rättsväsen (MHK:s och MN:s). Kom ihåg att Assange helt frivilligt inställde sig till polisen i London direkt efter det att EAW accepterats av brittisk myndighet i december 2010.

SEA menar väl egentligen att när det gäller en utländsk medborgare med giltigt pass, så finns det en risk att de lämnar landet. Därför bör det ske en snabbt gripande, förhör, ev häktning och åtal. Detta går förmodligen inte i takt med MNs syn, där den ev gärningsmannen skall gripas och höras så sent som möjligt.
Å andra sidan läste jag om en kille som greps omedelbart för något liknande det Assange beskylls för. Han har nu släppts efter en månad i häkte. Möjligen har han straffats tillräckligt
Citera
2012-02-03, 12:09
  #37899
Medlem
longbow4ys avatar
Citat:
Ursprungligen postat av O.s.a.
Nu hann jag inte med i tankebanorna. Innebär detta att EAW saknar lagstöd i Sverige, eller behövs det inte? Räcker det med en förordning? Om Åklagarens åtgärd saknar stöd så kan det ju helt plötsligt bli en Svensk prövning av EAW'ns utfärdande, eller?

Det Rose så mycket viktigt påtalar är att en utfärdande av en EAW är ett beslut som skall tas av en oberoende rätt. Annars bryter reglerna mot grundläggande fri och rättigheter i EU fördraget.
Vi har det förfarandet med häktningsbeslut i Sverige.
Åklagaren begär medan rätten beslutar om häktning.

Men vårt svenska häktningsbeslut är inte en beslut om utlämning.
BESLUTET om EAW tog MN. Och det BESLUTET är hon inte bemyndigad att göra enligt fördraget, enligt Rose synsätt.

Sverige ser det som att det Svenska häktningsbeslutet "bara" är en administrativ utökning av häktningsbeslutet till att gälla i hela EU. Och kallar därför EAW ett utfärdande och kan regleras i en Svensk förordning. Dvs inget beslut i rätt utan bara en hantering av beslut

Rose menar att det inte kan stämma då den Svenska förordningen uttryckligen säger att för att utfärda EAW skall ett häktningsbeslut finnas samt ytterligare krav enligt Proportionalitettsprincipen, 5 § uppfyllas.

Där står vi. Är EAW ett nytt beslut har Rose rätt. Är EAW en geografisk utökning av rättens beslut har Sverige rätt.

Men i fördraget står följande:
"1. Den europeiska arresteringsordern är ett rättsligt avgö-
rande, utfärdat av en medlemsstat med syftet att en annan
medlemsstat skall gripa och överlämna en eftersökt person för
lagföring eller för verkställighet av ett fängelsestraff eller en
annan frihetsberövande åtgärd."

Dvs vem beslutar och syftet. Det uppfyller inte Sverige i denna fråga.
Helt uppenbart.
Och det är med ödets ironi CB "kumpan" TB som bär ansvaret för den Svenska förordning som reglerar hur Sverige skall tolka EAW reglerna.
__________________
Senast redigerad av longbow4y 2012-02-03 kl. 12:19. Anledning: stfning :-) & förtydligande
Citera
2012-02-03, 12:15
  #37900
Medlem
Nu blir jag ännu mer konfunderad.
Förordning (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott
9 § Utlämning bör begäras endast när det med beaktande av det men för den enskilde samt den tidsutdräkt och de kostnader som kan antas uppkomma i ärendet framstår som motiverat med hänsyn till brottets art och svårighetsgrad samt övriga omständigheter.
Förordning (2003:1178) om överlämnande till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
Proportionalitet
5 § En svensk arresteringsorder får utfärdas endast om det med beaktande av det men för den enskilde samt den tidsutdräkt och de kostnader som kan antas uppkomma i ärendet framstår som motiverat med hänsyn till brottets art och svårhetsgrad samt övriga omständigheter.

Det känns som att både men för den enskilde, tidsutdräkt och kostnader i förhållande till svårighetsgraden av det misstänkta brottet för länge sedan passerat gränsen för vad som kan anses motiverat. Man kan undra hur länge åklagaren kan suga på denna karamell.
Måste fallet vara avslutat för att JK ska granska handläggningen?

Skall inte ett häktningsbeslut omprövas efter en viss tid, och då kommer väl bevisen för misstanke att prövas igen? Med tanke på den omtalade kondomen utan DNA, så är väl inte längre bevisläget lika bra? Utan häktning, återkallande av EAW. Kan den misstänktes ombud begära omprövning av häktningsbeslutet?
Citera
2012-02-03, 12:31
  #37901
Medlem
trenterxs avatar
Citat:
Ursprungligen postat av O.s.a.
...
Förordning (2003:1178) om överlämnande till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
Proportionalitet
5 § En svensk arresteringsorder får utfärdas endast om det med beaktande av det men för den enskilde samt den tidsutdräkt och de kostnader som kan antas uppkomma i ärendet framstår som motiverat med hänsyn till brottets art och svårhetsgrad samt övriga omständigheter.

Det känns som att både men för den enskilde, tidsutdräkt och kostnader i förhållande till svårighetsgraden av det misstänkta brottet för länge sedan passerat gränsen för vad som kan anses motiverat.

Absolut, utan tvekan. Men om det blir alltmer uppenbart att detta är fallet, vem skall då gripa in för att rätta till problemet? Riksåklagaren?
Citera
2012-02-03, 12:52
  #37902
Medlem
longbow4ys avatar
Citat:
Ursprungligen postat av O.s.a.
Skall inte ett häktningsbeslut omprövas efter en viss tid, och då kommer väl bevisen för misstanke att prövas igen? Med tanke på den omtalade kondomen utan DNA, så är väl inte längre bevisläget lika bra? Utan häktning, återkallande av EAW. Kan den misstänktes ombud begära omprövning av häktningsbeslutet?

Jag hade uppe detta före jul. Och nu är det än mer aktuellt
Jag menar att om MN använder rättens häktningsbeslut som laglig grund för EAW måste rätten också ta ansvar för följderna av sitt beslut och däremed EAW. Dvs JA frihetsberövande i annat land faller under Svensk häktningslag om svenskt beslut om häktning är orsaken till frihetsberövandet.

Dvs alla regler om häktning med nya beslut måste följas annars följer Svensk rätt inte Svensk lag.
Att frihetsberövande utförs i annat land är inget skäl till att inte ta ansvar för sitt beslut. Tvärtom skulle jag vilja säga då är det ännu viktigare för rättsäkerhetens skull

Om INTE svensk rätt anser att ett frihetsberövande skett efter rättens beslut visar det på att EAW är beslutat av annan instans än rätten. Då har vi i vårt land inför en ny möjlighet där åklagare kan frihetsberöva människor enligt en regeringsförordning i obegränsad tid.
Tror att lagstiftare och JO inte vill ha det så.


Det tyder på att den svenska tolkningen att EAW är en utökning av rättens häktningsbeslut är den enda vägen för rättsväsendet att gå. Det är också förordningens ståndpunkt.
MEN det måste innebära att rätten också då måste ta ansvar för frihetsberövade människors rätt även om de befinner sig i annat EU land.
Dvs häktningsreglerna MÅSTE följas.
Och vad står det om häktning i lagen?
Jo bland annat:

"20 § Rätten skall omedelbart häva ett häktningsbeslut,
1. om inte inom den tid som avses i 18 § åtal har väckts eller förlängning av tiden har begärts eller
2. om det inte längre finns skäl för beslutet."

Så nu sitter JA frihetsberövad enligt rättens beslut utan att rätten följer lagen om åtal, tidsgränser för begäran om förlängd häktning eller kontroll av skälen.

Och det är tada! ingen mindre än Svea hovrätt som avslaget överklagandet om häktning.

Rätten har uppenbart uppfattningen att de inte behöver befatta sig med ärendet dvs EAW är något de inte utfärdat och därmed får, kan eller skall behandla, medan MN hänvisar helt och hållet till rättens beslut om häktning som skäl till frihetsberövandet.

Har MN rätt har rätten gjort fel. Har rätten uppfattat saken riktigt är MN och regeringsförordningen ute på djupt vatten.

Detta KAN sluta med att någon i Sverige får ett straff för olaga frihetsberövning.

JO var är du?
Citera
2012-02-03, 14:25
  #37903
Medlem
longbow4ys avatar
Vill också bara förtydliga att åklagarmyndigheten också tydligen anser att JA är under status häktning baserat på hovrättens beslut och inte enklare anhållen.

Från deras olika hemsidor:
"Svea hovrätt avslår överklagandet och beslutar att han ska vara fortsatt häktad, på sannolika skäl misstänkt för olaga tvång, två fall av sexuellt ofredande samt våldtäkt, mindre grovt brott.
Den internationella efterlysningen och den europeiska arresteringsordern justeras i enlighet med hovrättens beslut. "


"2010-12-07
Statement from Director of Prosecution, Ms. Marianne Ny

Today British Police have arrested Mr. Assange. Director of Prosecution Ms. Marianne Ny has issued the European arrest warrant, due to which the arrest was executed. The arrest warrant is based on an order for arrest and detention by the Svea Court of Appeal"

"16 december 2010
Häktningsförhandling i Westminster Magistrates Court i London"


Dvs MN ser det som att Ja är häktad baserad på det svenska häktningsbeslutet.

Då MÅSTE de Svenska häktningsreglerna gälla. Och också att MN måste följa de reglerna i sin FU.
Citera
2012-02-03, 14:32
  #37904
Medlem
BaalZeBubs avatar
Citat:
Ursprungligen postat av longbow4y
Det Rose så mycket viktigt påtalar är att en utfärdande av en EAW är ett beslut som skall tas av en oberoende rätt. Annars bryter reglerna mot grundläggande fri och rättigheter i EU fördraget.
Vi har det förfarandet med häktningsbeslut i Sverige.
Åklagaren begär medan rätten beslutar om häktning.

Men vårt svenska häktningsbeslut är inte en beslut om utlämning.
BESLUTET om EAW tog MN. Och det BESLUTET är hon inte bemyndigad att göra enligt fördraget, enligt Rose synsätt.

Sverige ser det som att det Svenska häktningsbeslutet "bara" är en administrativ utökning av häktningsbeslutet till att gälla i hela EU. Och kallar därför EAW ett utfärdande och kan regleras i en Svensk förordning. Dvs inget beslut i rätt utan bara en hantering av beslut

Rose menar att det inte kan stämma då den Svenska förordningen uttryckligen säger att för att utfärda EAW skall ett häktningsbeslut finnas samt ytterligare krav enligt Proportionalitettsprincipen, 5 § uppfyllas.

Där står vi. Är EAW ett nytt beslut har Rose rätt. Är EAW en geografisk utökning av rättens beslut har Sverige rätt.

Men i fördraget står följande:
"1. Den europeiska arresteringsordern är ett rättsligt avgö-
rande, utfärdat av en medlemsstat med syftet att en annan
medlemsstat skall gripa och överlämna en eftersökt person för
lagföring eller för verkställighet av ett fängelsestraff eller en
annan frihetsberövande åtgärd."

Dvs vem beslutar och syftet. Det uppfyller inte Sverige i denna fråga.
Helt uppenbart.
Och det är med ödets ironi CB "kumpan" TB som bär ansvaret för den Svenska förordning som reglerar hur Sverige skall tolka EAW reglerna.

Ovanstående är en bra sammanfattning av Rose resonemang, och det låter ju väldigt övertygande. Men jag tror inte att engelska Supreme Court kommer att böja sig för argumenten. Varför inte? Jo, vi har idag ett system där olika länder utfärdar EAW på de mest skilda sätt, och i många av länderna är åklagare direkt inblandade. Det ska alltså mycket till för att engelsmännen går emot hela detta system, och därmed gör ett direkt angrepp på en rad länder vilka har en annan rättstradition än den engelska.

Mycket av Clare Montgomerys argument har gått ut på att diskutera engelska lagstiftares tolerans mot allt tokigt man har för sig i andra länder. Här är några av mina anteckningar från hennes prat igår, och mina tolkningar:

"In England, once you have sufficient evidence to charge, you are obliged to charge. There is no prior power to issue an investigative warrant."
I England måste en åklagare göra ett åtal, och låta den åtalade få veta vad denne misstänks för, påett tidigt stadium. I andra länder, t ex Sverige, har man en rad tvångsåtgärder, frihetsberövande med mera, på ett stadium där åklagaren knappt ens bestämt sig för vad misstankarna handlar om.

"this is not an investigative warrant, but for the purpose of prosecution"
"you got to be accused"
Alltså: för en EAW krävs att någon är åtalad. Men, menar Montgomery, åtal är ju inte riktigt åtal i en del av andra länder. Man kan alltså inte använda denna engelska måttstock för att döma knasiga utlänningar som svenskar, och absolut inte polacker:

80% av eaw kommer från Polen säger Montgomery, och ironiserar: "somebody stole his next door neighbours door", "noone takes proportionality in account".

Alltså: Polen har 80% av EAW-soppan och de är helt sanslöst galna, men man måste stå ut med det för vi är alla en stor härlig EU-familj.

Har man i Sverige ett sätt att utfärda EAW som förefaller engelsmännen galet, så är det alltså inte tillräckligt för att avslå dem.

Vad Montgomery egentligen säger är ju att det hela är förjävligt, och att det behövs tydligare lagstiftning och kanske nya lagar som sätter stopp för rättsrötan och framförallt hindrar de polska galenskaperna från att förpesta hela systemet.

Men Assange lär utlämnas iallafall. Tror jag.
Citera
2012-02-03, 14:39
  #37905
Medlem
Kaitas avatar
Citat:
Ursprungligen postat av longbow4y
Jag hade uppe detta före jul. Och nu är det än mer aktuellt
Jag menar att om MN använder rättens häktningsbeslut som laglig grund för EAW måste rätten också ta ansvar för följderna av sitt beslut och däremed EAW. Dvs JA frihetsberövande i annat land faller under Svensk häktningslag om svenskt beslut om häktning är orsaken till frihetsberövandet.

Dvs alla regler om häktning med nya beslut måste följas annars följer Svensk rätt inte Svensk lag.
Att frihetsberövande utförs i annat land är inget skäl till att inte ta ansvar för sitt beslut. Tvärtom skulle jag vilja säga då är det ännu viktigare för rättsäkerhetens skull

Om INTE svensk rätt anser att ett frihetsberövande skett efter rättens beslut visar det på att EAW är beslutat av annan instans än rätten. Då har vi i vårt land inför en ny möjlighet där åklagare kan frihetsberöva människor enligt en regeringsförordning i obegränsad tid.
Tror att lagstiftare och JO inte vill ha det så.


Det tyder på att den svenska tolkningen att EAW är en utökning av rättens häktningsbeslut är den enda vägen för rättsväsendet att gå. Det är också förordningens ståndpunkt.
MEN det måste innebära att rätten också då måste ta ansvar för frihetsberövade människors rätt även om de befinner sig i annat EU land.
Dvs häktningsreglerna MÅSTE följas.
Och vad står det om häktning i lagen?
Jo bland annat:

"20 § Rätten skall omedelbart häva ett häktningsbeslut,
1. om inte inom den tid som avses i 18 § åtal har väckts eller förlängning av tiden har begärts eller
2. om det inte längre finns skäl för beslutet."

Så nu sitter JA frihetsberövad enligt rättens beslut utan att rätten följer lagen om åtal, tidsgränser för begäran om förlängd häktning eller kontroll av skälen.

Och det är tada! ingen mindre än Svea hovrätt som avslaget överklagandet om häktning.

Rätten har uppenbart uppfattningen att de inte behöver befatta sig med ärendet dvs EAW är något de inte utfärdat och därmed får, kan eller skall behandla, medan MN hänvisar helt och hållet till rättens beslut om häktning som skäl till frihetsberövandet.
Har MN rätt har rätten gjort fel. Har rätten uppfattat saken riktigt är MN och regeringsförordningen ute på djupt vatten.

Detta KAN sluta med att någon i Sverige får ett straff för olaga frihetsberövning.

JO var är du?

Väl analyserat - hatten av
Det är detta som är kärnan i hela ärendet i SC. MN hänvisar till Svea Hovrätts beslut. MEN Svea Hovrätt kan logiskt sett inte ha tagit ansvar för EAWn eftersom de svenska reglerna för häktning inte längre gäller. Och regler om häktning och skyddet för enskilda att inte sitta frihetsberövade utan lagstöd är en (europeisk) Mänsklig Rättighet som rimligtvis måste gå före staters rätt att få folk överförda för lagföring.
Alltså: Svea Hovrätt har de facto överlåtit på MN att ta vidare beslut i ärendet. MN kan inte hänvisa tillbaka till Svea Hovrätt för beslutet om EAW när det är hennes eget beslut.
Citera
2012-02-03, 16:16
  #37906
Medlem
longbow4ys avatar
Har kanske grävt ner mig i detaljer för mycket inspirerad av förhöret SC.

MEN:
Hör och häpna det finns en samtyckeslag.
EAW har en samtyckesklausul. Skojar inte.

"KAPITEL 2
ÖVERLÄMNANDEFÖRFARANDE
..
Artikel 13
Samtycke till överlämnande"
....

Tar upp det bara för att visa på att om samtycke till utlämning inte förekommer så finns det lagrum i för vad som SKALL ske i avvaktan på beslut om överlämnande.

"Artikel 14
Hörande av den eftersökte
En person som gripits och som inte samtycker till överlämnande
enligt artikel 14 skall ha rätt att höras av den verkställande
rättsliga myndigheten i enlighet med lagstiftningen i den
verkställande medlemsstaten."

"Artikel 19,
Hörande av personen i avvaktan på beslut
1. Hörandet av den eftersökte skall genomföras av en rättslig
myndighet, med bistånd av någon annan person som skall
utses i enlighet med lagstiftningen i den medlemsstat där den
anmodande domstolen är belägen."

Japp det står skall om samtycke inte finns. Och anmodande domstol. EAW är baserat på domstols beslut. Då måste domstolen ta ansvar för sitt beslut.

Dvs MN eller annan förhörsledare SKALL ta sig till UK. På anmodan av svensk domstol.
Om de inte gjort det bryter de mot EAW reglerna och svenska häktningsregler.
Därför borde Svensk rätt som häktat JA få det hett om öronen som inte hanterat häktningen av JA på rätt sätt enligt Svensk och Europeisk lag.

Eftersom häktningsreglerna inte följts borde JA vara en fri man då häktningen inte längre har laglig grund.
Citera
2012-02-03, 16:51
  #37907
Medlem
BaalZeBubs avatar
Citat:
Ursprungligen postat av longbow4y
Har kanske grävt ner mig i detaljer för mycket inspirerad av förhöret SC.

MEN:
Hör och häpna det finns en samtyckeslag.
EAW har en samtyckesklausul. Skojar inte.

"KAPITEL 2
ÖVERLÄMNANDEFÖRFARANDE
..
Artikel 13
Samtycke till överlämnande"
....

Tar upp det bara för att visa på att om samtycke till utlämning inte förekommer så finns det lagrum i för vad som SKALL ske i avvaktan på beslut om överlämnande.

"Artikel 14
Hörande av den eftersökte
En person som gripits och som inte samtycker till överlämnande
enligt artikel 14 skall ha rätt att höras av den verkställande
rättsliga myndigheten i enlighet med lagstiftningen i den
verkställande medlemsstaten."

"Artikel 19,
Hörande av personen i avvaktan på beslut
1. Hörandet av den eftersökte skall genomföras av en rättslig
myndighet, med bistånd av någon annan person som skall
utses i enlighet med lagstiftningen i den medlemsstat där den
anmodande domstolen är belägen."

Japp det står skall om samtycke inte finns. Och anmodande domstol. EAW är baserat på domstols beslut. Då måste domstolen ta ansvar för sitt beslut.

Dvs MN eller annan förhörsledare SKALL ta sig till UK. På anmodan av svensk domstol.
Om de inte gjort det bryter de mot EAW reglerna och svenska häktningsregler.

Därför borde Svensk rätt som häktat JA få det hett om öronen som inte hanterat häktningen av JA på rätt sätt enligt Svensk och Europeisk lag.

Eftersom häktningsreglerna inte följts borde JA vara en fri man då häktningen inte längre har laglig grund.

Förstår jag dig rätt så är ovanstående rätt sensationellt, och borde snarast översättas till engelska.
Citera
2012-02-03, 17:22
  #37908
Medlem
Gullesnuttans avatar
Citat:
Ursprungligen postat av longbow4y
Har kanske grävt ner mig i detaljer för mycket inspirerad av förhöret SC.

MEN:
Hör och häpna det finns en samtyckeslag.
EAW har en samtyckesklausul. Skojar inte.

"KAPITEL 2
ÖVERLÄMNANDEFÖRFARANDE
..
Artikel 13
Samtycke till överlämnande"
....

Tar upp det bara för att visa på att om samtycke till utlämning inte förekommer så finns det lagrum i för vad som SKALL ske i avvaktan på beslut om överlämnande.

"Artikel 14
Hörande av den eftersökte
En person som gripits och som inte samtycker till överlämnande
enligt artikel 14 skall ha rätt att höras av den verkställande
rättsliga myndigheten i enlighet med lagstiftningen i den
verkställande medlemsstaten."

"Artikel 19,
Hörande av personen i avvaktan på beslut
1. Hörandet av den eftersökte skall genomföras av en rättslig
myndighet, med bistånd av någon annan person som skall
utses i enlighet med lagstiftningen i den medlemsstat där den
anmodande domstolen är belägen."

Japp det står skall om samtycke inte finns. Och anmodande domstol. EAW är baserat på domstols beslut. Då måste domstolen ta ansvar för sitt beslut.

Dvs MN eller annan förhörsledare SKALL ta sig till UK. På anmodan av svensk domstol.
Om de inte gjort det bryter de mot EAW reglerna och svenska häktningsregler.
Därför borde Svensk rätt som häktat JA få det hett om öronen som inte hanterat häktningen av JA på rätt sätt enligt Svensk och Europeisk lag.

Eftersom häktningsreglerna inte följts borde JA vara en fri man då häktningen inte längre har laglig grund.

Men, jösses! Helt fantastiskt gräv, hoppas verkligen att detta kan användas för att hjälpa JA
Citera