• 19 794 online
  • 1 202 487 medlemmar
  • 62 218 380 inlägg
2016-01-15 till 2026-02-15
Moderator
Pojken med guldbyxornas avatar
Vad är Kultur: allmänt? Om forumets gränser

Kultur: allmänt är ett forum för diskussioner om kultur i estetisk mening, d.v.s. produkter och verksamheter som berör sådant som av tradition ofta kallas "konstarter", men där tråden av olika skäl inte passar in i något enskilt forum för t.ex. litteratur, film, tecknade serier, måleri, musik eller teater. Det kan t.ex. handla om
• museer, bibliotek, utställningar, gallerier, kulturhus, kulturella minnesmärken och sevärdheter
• kulturtidskrifter, fanzines, cosplay och fandom
• konstnärliga symboler, emblematik och heraldik
• kulturella epoker, stilar och moden (ex. renässansen, modernismen, popkonsten)
• genreöverskridande, övergripande diskussioner om konst och estetiska kulturyttringar (ex. frågor som Är populärkultur fördummande?, Bör det finnas en nationell kulturkanon?, Skall barn- och ungdomskultur främst vara pedagogisk eller underhållande?)

Diskussioner om kultur i social och antropologisk mening - sådant som för en grupp gemensamma tanke- och beteendemönster, värderingar, seder, traditioner, ordnings- och meningssystem, del-/subkulturer och kulturkrockar - hör inte hemma i Kultur: allmänt utan hänvisas vänligen till andra underforum, t.ex. Socialantropologi, etnologi och sociologi, Subkulturer och socioekonomiska livsstilar eller Integration och invandring, beroende på ämne och infallsvinkel. Observera att även diskussioner om estetisk kultur ibland kan fungera bättre i andra forum än Kultur: allmänt, t.ex. de politiska forumen för ämnen relaterade till kulturpolitik.