• 13 141 online
  • 1 199 308 medlemmar
  • 62 130 129 inlägg
2013-03-11 till 2106-02-07
Moderator
Pentyls avatar
_____- - = * ** LÄS HÄR ** * = - -_____

Korruption och missförhållanden i offentlig verksamhet rör frågor som till sin natur ofta är diffusa till en början och inte sällan komplexa. För att delforumet ska fungera bra krävs extra stor omsorg när man gör inlägg. Skribenterna måste samfällt eftersträva en undersökning och en diskussion som mer än annars håller sig till ämnet, vara noga med källdata och -hänvisningar och undvika tjafs.

En trådstart ska ha en avgränsning till en viss händelse eller ett specifikt fenomen, diskussionsfrågorna ska ha ett visst mått av precision.
Sidospår, hugskott och kreativa gissningar är en viktig del i en kreativ process - i skapandet av nytt vetande. Dock får sidospåren inte ta överhanden i tråden - välj hellre att i så fall skapa en ny tråd på det nyuppkomna temat! Debattörerna har var och en ett ansvar i att inse när gränsen för ämnet har passerats.

Länka gärna till artiklar etc. som belyser ditt ämne eller som ligger till grund för diskussionen. Om du själv lägger fram originaldokument på någon uppladdningssajt eller liknande, så bör du komma ihåg att vara försiktig med att i så fall skydda din identitet. Flashback skyddar Flashbackanvändarnas anonymitet men har inget inflytande över andra dokumentlagringssajter. Flashback har ingen motsvarande dokumentlagringstjänst i dagsläget.