2014-03-05 till 2099-04-05
Moderator
Protons avatar
Minimikrav vid kodpostning eller kodhjälp

Användning av CODE eller PHP-taggarna

Forumet "plattar till" inlägg normalt sett. Detta får till följd att kod som postas i systemutveckling ofta blir helt oläslig beroende på att det blir extremt svårt att avgöra var måsvingar öppnas och stängs, i pythondelen går inte ens sådan kod att köra då indenteringar har semantisk betydelse i språket.

För att undvika kod som ser ut såhär:

#include <stdio.h>

int main(int argc, char **argv)
{
printf("Hello World\n");

return 0;
}

Vill vi att ni använder CODE eller PHP-taggarna, dessa finns tillgängliga i den nya designen om man klickar på knappen som ser ut som </> ovanför texteditorn där inläggen skrivs.

Används dessa taggar kommer koden se ut såhär(med php-taggar):

Kod:
#include <stdio.h>

int main(int argcchar **argv)
{
  
printf("Hello World\n");

  return 
0;


och såhär med CODE-taggar:

Kod:
#include <stdio.h>

int main(int argc, char **argv)
{
  printf("Hello World\n");

  return 0;
}
vilket kommer göra kodläsning och kodtolkning betydligt enklare för de tänkta läsarna.

Använder ni dessa taggar för era inlägg är chanserna större att ni faktiskt får hjälp med de problem ni står inför därför att de andra som vistas i systemutvecklingsforumen faktiskt orkar läsa igenom era alster om dessa taggar används.

Inlägg som innehåller kod utan denna formatering kommer framöver även raderas.

Användaren alef-noll beskrev det hela väldigt bra:

Alternativ 1: Använd </>-knappen ovanför inläggets textruta. Om det inte finns några knappar där, redigera dina inställningar och välj något annat än "enkel redigering" under övriga alternativ. </> kan användas på två sätt: a) markera redan skriven text och klicka på knappen, så omges den texten av kodtaggar b) klicka på knappen först och klistra sen in eller skriv text mellan taggarna.

Alternativ 2: Skriv [code] och [/code] själv.

Läxor och uppgifter

För att skapa ett bättre diskussionsklimat kommer trådar där exempelvis en länk postas till en uppgift och påföljande kommentar "kan någon skriva koden åt mig" kastas när de påträffas, beroende på att det inte blir en speciellt bra diskussion kring detta, dessutom kommer ingen lära sig speciellt mycket av ett sådant förfarande heller.

Undantaget är dock om man själv gjort ett allvarligt menat försök att lösa uppgiften/problemet och har kod att presentera som kanske inte fungerar som tänkt, men skulle kunna göra det om lite hjälp ges. Dessa typer av trådar är helt i sin ordning att posta då de har förutsättningar att skapa intressanta diskussioner kring lösningarna.

//Moderatorerna i systemutvecklingsforumet.